Universiteit Leiden

nl en

Reijer Passchier

Universitair docent

Naam
Mr.dr. R. Passchier
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.passchier@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1771-2429

Mr. dr. Reijer Passchier Ph.D. LL.M. LL.B. (Universiteit Leiden) is als Universitair Docent Staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden en als Universitair Docent Staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit.

Meer informatie over Reijer Passchier

Leiden Law Blog

Reijer doet op dit moment vooral onderzoek naar vraagstukken rondom digitalisering en de democratische rechtsstaat. Onlangs verscheen zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat bij Boom Juridisch. Recensies verschenen in een bundel van de wetgevingsacademie (auteur: Remco Nehmelman) het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (auteur: Eva van Vugt) en het Nederlands Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (auteur: Max Vetzo). Met het artikel ‘digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica’ (Ars Aequi 2020) won Reijer de Leidse Meijersprijs voor het beste gepubliceerde artikel per facultair onderzoeksprogramma en de Van Wersch Springplankprijs voor het beste juridische artikel. In september 2021 werd Reijer namens de faculteit rechtswetenschappen van de Open Universiteit genomineerd voor de OU-wetenschapsprijs. Reijer gaat regelmatig met de praktijk in gesprek over zijn onderzoek. Zo gaf hij lezingen bij diverse publieke en private instanties en verzorgde hij workshops bij de Rijksacademie, een cursus bij de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen en is hij als docent verbonden aan het Leiden Legal Technologies Program. Zie voor meer informatie over Reijers AI-onderzoek ook het openbare webinar dat hij onlangs verzorgde, zijn optreden in de Eerste Kamer, de NRC-column van Maxim Februaride jortcastde OU-podcast Over Denken of de interviews met het vakblad Mr., Follow The Money en de Nieuwe Wereld.

Eerder deed Reijer deed door NWO gefinancierd promotieonderzoek naar constitutionele veranderingen in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Hij publiceerde in tijdschriften als het Cambridge Journal of International en Comparatieve Law (peer-reviewed), The Theory and Practice of Legislation (peer-reviewed) en Beleid en Maatschappij. Hij presenteerde papers in onder andere Durham, Milaan, Austin en New Haven (Yale University). Reijer leverde bijdragen aan het publieke debat op onder andere ICONnect, het Leiden Law BlogPubliekrecht en PolitiekJoop.nl en in de Volkskrant. Eind 2019 werd Reijer als Research Fellow toegelaten tot het onderzoeksprogramma The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance van de Universiteit Leiden. Reijer is een pleitbezorger van een multidisciplinaire benadering waarmee kan worden begrepen hoe constitutionele (rechts)normen en beginselen in de ‘echte wereld’ ontstaan, werken en uiteindelijke weer vergaan.

Voorheen was Reijer tussen 2005 en 2007 Adelborst bij de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Daarna studeerde hij rechten in Leiden. Naast zijn rechtenstudie volgde hij vakken filosofie, geschiedenis en oud-Grieks. Hij is in 2012 afgestudeerd in het Europees Recht. Tussen 2012 en 2017 was Reijer als docent en promovendus staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In het voorjaar van 2014 was hij Visiting Researcher bij het Department of Government van de University of Texas at Austin. Op 9 november 2017 verdedigde hij met succes zijn proefschrift Informal constitutional change: constitutional change without formal constitutional amendment. Vanaf 1 januari 2017 tot 1 februari 2018 was hij als Universitair Docent vergelijkend constitutioneel recht verbonden aan Tilburg University. In Tilburg was hij tevens actief in het project Nederlandrechtsstaat.nl. Vanaf 1 februari 2018 tot juni 2020 was Reijer als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Open Universiteit Universitair docent Staatsrecht en Encyclopedie van de Rechtswetenschap
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.