Universiteit Leiden

nl en

Reijer Passchier

Gastmedewerker

Naam
Dr.mr. R. Passchier
Telefoon
+31 71 527 5200
E-mail
r.passchier@law.leidenuniv.nl

mr. dr. Reijer Passchier Ph.D. LL.M. LL.B. (Universiteit Leiden) is sinds februari 2018 Senior Wetenschappelijk Medewerker bij de WRR en als gastdocent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Reijer Passchier

Leiden Law Blog

Tussen 2005 en 2007 was Reijer Adelborst bij de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Daarna studeerde hij rechten in Leiden. Naast zijn rechtenstudie volgde hij vakken filosofie, geschiedenis en oud-Grieks. Hij is in 2012 afgestudeerd in het Europees Recht.

Tussen 2012 en 2017 was Reijer als docent en promovendus staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In het voorjaar van 2014 was hij Visiting Researcher bij het Department of Government van de University of Texas at Austin. Op 9 november 2017 verdedigde hij met succes zijn proefschrift Informal constitutional change: constitutional change without formal constitutional amendment. Vanaf 1 januari 2017 tot 1 februari 2018 was hij als Universitair Docent vergelijkend constitutioneel recht verbonden aan Tilburg University. In Tilburg was hij tevens actief in het project Nederlandrechtsstaat.nl.

Reijer’s eigen onderzoek richt zich hoofdzakelijk op constitutionele ontwikkeling, staatsrecht, rechtsvergelijking en wetgevingsvraagstukken. Hij deed door NWO gefinancierd promotieonderzoek naar constitutionele veranderingen in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Hij publiceerde in tijdschriften als het Cambridge Journal of International en Comparatieve Law (peer-reviewed), The Theory and Practice of Legislation (peer-reviewed) en Beleid en Maatschappij. Hij presenteerde papers in onder andere Durham, Milaan, Austin en New Haven (Yale University). Reijer leverde bijdragen aan het publieke debat op onder andere ICONnect, het Leiden Law BlogPubliekrecht en PolitiekJoop.nl en in de Volkskrant. Voor

Meer informatie

  • Overige
  • Externen

Contact

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Senior Wetenschappelijk Medewerker

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie