Universiteit Leiden

nl en

Gert Jan Geertjes

Universitair docent

Naam
Mr.dr. G.J.A. Geertjes
Telefoon
+31 71 527 1376
E-mail
g.j.a.geertjes@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6442-3278

Gert Jan Geertjes is sinds 1 januari 2021 werkzaam als universitair docent staatsrecht bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2015 is hij lid van de personeelsgeleding van de faculteitsraad. Verder is hij sinds 1 maart 2019 redactiesecretaris van het tijdschrift RMThemis.

Meer informatie over Gert Jan Geertjes

Achtergrond

Gert Jan Geertjes is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat voornamelijk uit naar de geschiedenis en de methode van de (staats)rechtswetenschap en naar institutionele vraagstukken, in het bijzonder ten aanzien van niet-rechterlijke actoren.

Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide daar de bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude, 2010) en de onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (cum laude, 2012). Aansluitend behaalde hij nog een master aan de London School of Economics and Political Science (LLM, 2013). Na zijn afstuderen trad Gert Jan
in dienst van de Universiteit Leiden, waar hij in 2021 promoveerde.

Proefschrift

Het proefschrift van Gert Jan Geertjes is getiteld Staatsrecht en conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als promotoren traden prof.mr. L.F.M. Verhey en prof.dr. W.J.M. Voermans op. Het onderzoek valt onder het profileringsgebied ‘Political Legitimacy’ en wordt mede mogelijk gemaakt door de Kirchheinerstichting Ombudsman en Democratie.

In zijn proefschrift analyseert hij kort gezegd de structuur van het Nederlandse staatsrecht voor zover geldt binnen en tussen (de organen van) regering en parlement. Hij doet dat aan de hand van het uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige begrip ‘constitutionele conventie’: een informele regel die staatsinstellingen bindt, maar die niet reeds uit het geschreven staatsrecht voortvloeit.

Uit het proefschrift blijkt dat het conventiebegrip ook in de Nederlandse constellatie ruimte biedt voor een flexibele toepassing van (meestal ongeschreven) normen door politieke organen. Met behulp van dit begrip is het mogelijk een correctie op het denken over het ongeschreven staatsrecht in Nederland aan te brengen, dat impliciet nog op de gedachte stoelt dat een bindende regel per definitie een vaststaande regel is. De analyses over de conventie laten ook zien dat de verschillen tussen geschreven en ongeschreven normen in politieke verhoudingen minder groot zijn dan vaak wordt gedacht. Dat inzicht maakt een beter begrip van de politieke dynamiek in het binnen en tussen politieke verhoudingen geldende (ongeschreven) staatsrecht mogelijk.

Onderwijs

Gert Jan is vakcoördinator en werkgroepdocent van het vak Beginselen van de democratische rechtsstaat (BA-I). Verder verzorgt hij tutorials voor het mastervak Constitutionele Vraagstukken in Europese context en begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B.138

Contact

Publicaties

  • Academie voor Wetgeving/Overheidsjuristen Beoordeling eindopdrachten
  • Uitgeverij Paris redactiesecretaris RM Themis
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.