Universiteit Leiden

nl en

Gert Jan Geertjes

Universitair docent

Naam
Mr. G.J.A. Geertjes
Telefoon
+31 71 527 1376
E-mail
g.j.a.geertjes@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6442-3278

Gert Jan Geertjes is werkzaam als promovendus en junior docent bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2015 is hij lid van de personeelsgeleding van de faculteitsraad.

Meer informatie over Gert Jan Geertjes

Achtergrond

Gert Jan studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide daar de bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude, 2010) en de onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (cum laude, 2012). Tijdens zijn studie was hij onder meer administratief juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie, werkgroepdocent bij de Groningse vaksectie Rechtsgeschiedenis en redacteur van Ars Aequi. Aansluitend behaalde hij nog een master aan de London School of Economics and Political Science (LLM, 2013). Na zijn afstuderen trad Gert Jan in dienst van de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden als onderwijs- en onderzoeksmedewerker (2013-2015). Sinds 1 september 2015 is hij aan dezelfde afdeling verbonden als promovendus.

Onderzoek

Gert Jan bereidt een proefschrift over de rol van constitutionele conventies in het Nederlands staatsbestel. Het Nederlandse staatsrecht biedt het handelen van de instellingen van het staatsbestel, zoals regering en Tweede en Eerste Kamer, relatief veel ruimte naar bevind van zaken te handelen. Op tal van terreinen, zoals de kabinetsformatie, de ministeriële verantwoordelijkheid en de rol van de Eerste Kamer, is de normerende rol van het staatsrecht beperkt. Staatsinstellingen zoals regering en Tweede en Eerste Kamer lijken niet alleen te zijn gebonden aan het staatsrecht, maar ook aan informele normen die zij buiten de sfeer van het recht ontwikkelen: constitutionele conventies.

In zijn proefschrift beoogt Gert Jan voor de context van het Nederlandse staatsbestel op basis van rechtsvergelijkend onderzoek in kaart te brengen wat conventies zijn, hoe zij zich verhouden tot rechtsregels en in hoeverre zij de ontwikkeling en de structuur van het (ongeschreven) staatsrecht beïnvloeden. De promotoren van Gert Jan zijn prof.mr. L.F.M. Verhey en prof.dr. W.J.M. Voermans. Het onderzoek valt onder het profileringsgebied ‘Political Legitimacy’ en wordt mede mogelijk gemaakt door de Kirchheinerstichting Ombudsman en Democratie.

Onderwijs

Gert Jan is vakcoördinator en werkgroepdocent van het vak Beginselen van de democratische rechtsstaat (BA-I). Verder verzorgt hij werkgroepen voor het vak Staatsrecht (BA-II) en is hij betrokken bij de begeleiding van bachelorscripties (BA-III).

 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.32

Contact

Publicaties

  • Uitgeverij Paris redactiesecretaris RM Themis
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.