Universiteit Leiden

nl en

Jaap Corthals

Duale promovendus

Naam
Mr. J. Corthals MA
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
j.corthals@fgga.leidenuniv.nl

Jaap Corthals participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Werktitel proefschrift: 'De mogelijkheidsvoorwaarden van de filosofische methodologie'.

Meer informatie over Jaap Corthals

Jaap Corthals studeerde in Leiden, Parijs en Oxford en is als rijksambtenaar verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Zijn onderzoeksbelangstellingen liggen met name op het gebied van de wetenschapsfilosofie, de wijsgerige antropologie en de filosofische methodologie.

Het promotieonderzoek van Corthals betreft de filosofische methodologie en gaat in op de vraag naar de (al dan niet circulaire) verhouding tussen (1) de methode van de filosofie als onderwerp van onderzoek en (2) de methodische kenmerken van onderzoek naar de filosofische methode zelf.

Zoals bekend, vormt het circulariteitsprobleem van subject en object – het probleem dat het (gekende) object mede door het (kennende) subject zelf wordt geconstrueerd – een belangrijk methodisch probleem van het onderzoeksgebied van de filosofie als geheel. Hoewel het genoemde circulariteitsprobleem een onderdeel van het specifieke onderwerp van de filosofische methodologie vormt en ten aanzien van de filosofische methodologie dus van een soort ‘dubbele circulariteit’ kan worden gesproken, wordt dit probleem binnen het bestaande onderzoek van de filosofische methodologie niet of nauwelijks nader gethematiseerd. Dit gegeven is problematisch, aangezien de filosofische methodologie alleen vanuit een voorafgaand besef van de methodische kenmerken van haar eigen onderzoek in staat kan worden geacht om bij de uitvoering van dit onderzoek zelf tot zinvolle kennis over de methode van de filosofie te komen.

Hoezeer het gebrek aan een grondige thematisering van het circulariteitsprobleem van de filosofische methodologie aan de kern van de filosofische methodologie zelf raakt, blijkt wel uit het feit dat de filosofische methodologie bij de huidige stand van de filosofie überhaupt (nog) geen echt vak of echte discipline kan worden genoemd. Binnen de hedendaagse filosofie is de filosofische methodologie ten hoogste een onderzoeksgebied waarvan de vage contouren zichtbaar zijn.

Corthals werkt in zijn promotieonderzoek allereerst uit wat de stelling dat de filosofische methodologie het circulariteitsprobleem van subject en object niet voldoende op haar eigen onderzoek betrekt concreet inhoudt. Tegen de achtergrond van deze stelling is het doel van het genoemde promotieonderzoek vervolgens om – in Kantiaanse termen gesproken – de mogelijkheidsvoorwaarden van de filosofische methodologie als onderzoeksgebied te bepalen. Met de uitvoering van dit promotieonderzoek zelf hoopt Corthals uiteindelijk (1) duidelijker te krijgen waar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de filosofische methodologie tot een echt vakgebied liggen en (2) meer richting en oriëntatie aan het bestaande onderzoek naar de methode van de filosofie te geven.  

Promovendus / buiten

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Duale promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.