Universiteit Leiden

nl en

Jip Stam

Onderzoeker/Docent

Naam
Mr.drs. J. Stam
Telefoon
+31 71 527 6360
E-mail
j.stam@law.leidenuniv.nl

Jip Stam (1993) is afgestudeerd in de politieke wetenschap en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden (beide cum laude) en is sinds februari 2019 werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van het Instituut Metajuridica.

Meer informatie over Jip Stam

Naast het verzorgen van werkcolleges voor de bachelorvakken ‘Grondslagen van het recht’ en  ‘Inleiding recht’, houdt Jip zich bezig met de voorbereiding van een promotieonderzoek naar de verhouding tussen de strafbaarstelling van haatzaaien, aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging enerzijds en het functioneren van het democratische debat anderzijds. Daarbij wordt zowel de omzetting van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966) in concrete wetgeving als de daarbij gehanteerde intentie van de wetgever nauw betrokken.

Titel onderzoek: Een bijzondere verantwoordelijkheid: Het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting in het politieke debat en het non-discreminatie beginsel.

Onderzoeker/Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 3.28

Contact

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.19

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.