Universiteit Leiden

nl en

Jip Stam

Buitenpromovendus

Naam
Mr.drs. J. Stam
Telefoon
+31 71 527 6360
E-mail
j.stam@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3926-6610

Jip Stam (1993) is afgestudeerd in de politieke wetenschap en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden (beide cum laude) en is buitenpromovendus bij de afdeling Encyclopedie van het Instituut Metajuridica. Zijn academische belangstelling gaat voornamelijk uit naar rechtstheorie, politieke filosofie en constitutioneel recht.

Meer informatie over Jip Stam

Jip Stam (1993) is afgestudeerd in de politieke wetenschap en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden (beide cum laude)  en is buitenpromovendus bij de afdeling Encyclopedie van het Instituut Metajuridica. Zijn academische belangstelling gaat voornamelijk uit naar rechtstheorie, politieke filosofie en constitutioneel recht. Jip Stam houdt zich bezig met een promotieonderzoek naar de strafrechtelijke grenzen van het politieke debat. Hij spitst zijn onderzoek toe op de bijzondere positie van volksvertegenwoordigers (en andere politieke ambtsdragers) met betrekking tot het verbod op hate speech. Over deze positie bestaat tegenwoordig geen heldere en juridisch afgebakende consensus in de jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europees hof, wat de vraag oproept of de toepassing van delicten als groepsbelediging (137c Sr) en aanzetten tot haat of discriminatie (137d Sr) nog wel voldoet aan het principe van rechtszekerheid. In het verlengde daarvan houdt Jip zich bezig met de meer overkoepelende vraag hoe dergelijke strafbepalingen zich verhouden tot de kardinale uitgangspunten van de democratische rechtsstaat, zoals de principe van verdraagzaamheid, de vrijheid van meningsuiting en het legaliteitsbeginsel. Met dit proefschrift beoogt Jip dan ook niet slechts een kritische analyse te bieden van het geldende recht, maar probeert hij het vraagstuk ook vanuit staatsrechtelijke, rechtstheoretische en politiek-filosofische invalshoeken te benaderen. Professor Afshin Ellian treedt op als Jips promotor.

Voorlopige titel: Spreken zonder last. Een rechtstheoretisch onderzoek naar de bijzondere verantwoordelijkheid van politici in het publieke debat met betrekking tot het verbod op ‘hate speech’.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.19

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.