Universiteit Leiden

nl en

Robbert Bruggeman

Promovendus

Naam
Mr. R.J.H. Bruggeman BA
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.j.h.bruggeman@law.leidenuniv.nl

Robbert Bruggeman is als onderzoeks- en onderwijsmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar bestuursrechtelijke soft law en repressief bestuursrecht. Verder verzorgt hij dit jaar onderwijs voor het vak Staatsrecht (BA2). Voorheen verzorgde hij onder meer onderwijs voor de vakken Inleiding Bestuursrecht (BA1), Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (BA1), en Bestuursprocesrecht (BA3). Robbert is daarnaast voor 0,2 fte aangesteld als juridisch onderzoeker bij het door PDI-SSH gefinancierde project WetSuite. In die hoedanigheid onderzoekt hij de mogelijkheden van Natural Language Processing (NLP) technieken in het recht.

Meer informatie over Robbert Bruggeman

Robbert studeerde de bachelors Rechtsgeleerdheid in Leiden en International Justice bij Leiden University College (magna cum laude) en de master Staats- en Bestuursrecht in Leiden. Hij heeft extra vakken gevolgd op het gebied van kunst en bio-ethiek en volgt nu nog steeds onderwijs op het gebied van programmeren. Sinds 1 september 2022 is Robbert naast onderzoeks- en onderwijsmedewerker voor 0,2 fte aangesteld als juridisch onderzoeker bij het WetSuite project. Zijn onderzoeksinteresse omvat bestuursrechtelijke soft law, repressief bestuursrecht, en de mogelijkheden van Natural Language Processing (NLP) in het (bestuurs)recht. Robbert schrijft momenteel een voorstel voor een promotieonderzoek.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.33

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.