Universiteit Leiden

nl en

Afshin Ellian

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Naam
Prof.dr. A. Ellian
Telefoon
+31 71 527 7652
E-mail
a.ellian@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. A. Ellian is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap. Tevens is hij voorzitter van de afdeling Encyclopedie en Plaatsvervangend Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Metajuridica bij de Universiteit Leiden. Prof. Ellian heeft een aantal gedichtenbundels op zijn naam staan.

Meer informatie over Afshin Ellian

Prof. dr. Afshin Ellian is geboren te Teheran (Iran) op 27 februari 1966. In Nederland studeerde Ellian aan de Universiteit van Tilburg, toen nog Katholieke Universiteit Brabant geheten. In 1996 studeerde hij af in internationaal publiekrecht, strafrecht en filosofie. Vervolgens promoveerde hij in 2003 aan deze universiteit over Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika in het kader van een politieke transitie. In hetzelfde jaar werd Ellian universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2005 werd hij hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

Momenteel is hij hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap, afdelingsvoorzitter van Encyclopedie en Plaatsvervangend Wetenschappelijk Directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schreef als opiniemaker columns voor NRC Handelsblad en schrijft nog steeds voor elsevier.nl. Tevens puliceerde Ellian artikelen in internationale bladen zoals The Wall Street Journal en Le Figaro. 

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Elsevier Het schrijven van een blog voor Elsevier.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.