Universiteit Leiden

nl en

Luisa -Pinto E Netto

Universitair docent

Naam
Dr. L.C. -Pinto E Netto LLM
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.c.pinto.e.netto@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2379-8188

Luísa Netto trad in 2023 in dienst bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden, na eerst ruim een jaar werkzaam te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over Luisa -Pinto E Netto

Luísa was in 2019 in eerste instantie naar Nederland gekomen om bij het Amsterdam Centre for International Law (ACIL) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) postdoctoraal onderzoek te doen naar het recht op wetenschap, onder begeleiding van Professor Yvonne Donders. In 2020 kwam ze naar Leiden, eveneens voor een postdoctoraal onderzoek onder begeleiding van Professor Wim Voermans.

Luísa komt uit Brazilië, waar ze meer dan 20 jaar heeft gewerkt als staatsadvocaat voor de staat Minas Gerais. Daar was ze werkzaam in de advies- en procesafdeling, waarbij ze zich bezighield met zaken met betrekking tot constitutioneel en administratief recht, openbare diensten, overheidsopdrachten, administratieve procedures, burgerrechten tegenover de overheid, en rechten van ambtenaren. Tegelijkertijd doceerde zij bestuursrecht aan de Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais.

Luísa verdedigde haar proefschrift aan de Universiteit van Lissabon in 2015, onder begeleiding van Professor Sérvulo Correia. Het proefschrift – De openheid van het fundamentele rechtensysteem van de rechtsstaat – ging over de configuratie van het systeem van fundamentele rechten en onderzocht het evolutionaire vermogen ervan, in het bijzonder om nieuwe rechten te verwerven. Het proefschrift maakt deel uit van andere publicaties gewijd aan fundamentele rechten, met de nadruk op rechten in administratieve verhoudingen en fundamentele sociale rechten, die Luísa publiceerde binnen de Portugeessprekende gemeenschap.

Bij haar academische activiteiten aan de Universiteit Leiden wijdt Luísa zich aan het lesgeven, met name staatsrecht voor bachelor- en masteropleidingen. Wat betreft onderzoeksactiviteiten, nadat ze zich in Nederland heeft gevestigd, houden haar onderzoeksinteresses verband met de rol van fundamentele rechten in de Nederlandse constitutionele orde en de voortdurende behoefte om het evolutionaire potentieel van fundamentele rechten te onderzoeken. In die zin is ze toegewijd aan het verdiepen van haar onderzoek naar nieuwe rechten en herinterpretaties van bestaande rechten om de urgente maatschappelijke en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden.

Luísa neemt deel aan de activiteiten van de International Society for Public Law – ICON-S, als lid van het Community and Engagement Committee, waarmee zij pro bono activiteiten ontwikkelt gericht op het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit in de academische wereld.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • ICON-S International Society of Public Law I am a member of the Committee on Community and Engagement.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.