Dit onderzoek draagt onder andere bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Azië

Van lokale expertise naar kennis van een continent

Azië en Europa hebben in toenemende mate met elkaar te maken. Om een duurzame samenwerking te bevorderen is het belangrijk elkaar op economisch, sociaal-cultureel, historisch, en juridisch gebied beter te begrijpen. Leidse wetenschappers leveren al decennia een belangrijke bijdrage aan de verwerving van kennis over heden en verleden van Azië en hebben Leiden daarmee tot een toonaangevend centrum van Aziëstudies gemaakt.

Verhoudingen en lokale situaties begrijpen en verbeteren

We drijven handel met Aziatische landen, eten Aziatische gerechten, kijken naar Aziatische films, ontvangen Aziatische toeristen en gaan zelf op reis naar Azië. Europeanen delen ook veel interesses en zorgen met Aziaten, zonder zich daar vaak van bewust te zijn. Landelijke verkiezingen houden de burgers 'daar'  bijvoorbeeld net zoveel bezig als die 'hier'. Vaak springen vooral de botsingen tussen de twee werelden in het oog: Europeanen veroordelen de situatie van mensenrechten in China of Singapore, Chinezen en Singaporezen hebben kritiek op het wat zij zien als doorgeschoten individualisme of gebrek aan plichtsbesef in Europa.

Leidse wetenschappers verzamelen vanuit meerdere disciplines diepgaande kennis over het continent. Deze kennis dient niet alleen wetenschappelijke maar ook praktische doelen. Regelmatig adviseren wetenschappers overheden, Ngo's en bedrijfsleven, waaronder Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, toen zij in 2015 een handelsmissie in China leidden. Kennis wordt ook ingezet om Aziatische burgers te helpen hun leefsituatie te verbeteren, onder meer op het gebied van recht en bestuur. Goed begrip van politiek, cultuur en economie van Azië is hiervoor noodzakelijk.

Geschiedenis als basis, onderzoek van nu

Het Leidse onderzoek naar Azië is geworteld in diepgaande kennis van Aziatische talen en culturen. Sinds jaar en dag bestudeert de universiteit geschreven bronnen en beelden uit tal van Aziatische landen, met nadruk op China, Indonesië en Japan. De kennis van taal en historie vormt een stevige basis voor onderzoek naar moderne vraagstukken. Het is immers alleen mogelijk om een samenleving van nu te doorgronden als je goed begrijpt wat mensen zeggen en welke ontwikkelingen de bewoners van een gebied door de eeuwen heen hebben doorgemaakt. 
Leidse onderzoekers verrichten ook vaak en langdurig veldwerk in de regio om lokale situaties en verhoudingen in kaart te brengen en om inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen en hun omgang met sociale veranderingen. Deze lokale situaties kunnen dan worden vergeleken met andere regio's of niveaus: hoe verhoudt bijvoorbeeld het bestuur in een dorp zich tot het bestuur in een stad of op het niveau van de centrale overheid? En uiteindelijk: hoe verhoudt de situatie zich van het ene Aziatische land tot het andere?

Leidse geesteswetenschappers, sociale wetenschappers en juristen bundelen hun krachten in het onderzoek naar Azië. Op die manier kunnen ze kennis verzamelen over brede thema's: religie (welke rol speelt geloof in Aziatische samenlevingen), cultuur (waaronder taal en visuele kunst), migratie (van en naar Azië), politiek en burgerschap (hoe verhouden burgers zich tot de lokale en centrale overheid, hoe definiëren Aziatische burgers hun identiteit?).

Leiden Asia Year
Leiden University Institute for Area Studies

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Van Vollenhoven Instituut
Leiden Asia Centre
Japanmuseum SieboldHuis Leiden
Museum Volkenkunde Leiden
International Institute for Asian Studies (IIAS)