Universiteit Leiden

nl en

Koen Caminada

Vice-decaan Faculteit Governance and Global Affairs / Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving

Naam
Prof.dr. C.L.J. Caminada
Telefoon
+31 70 800 9554
E-mail
vice-dean@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7284-6115

Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden en vice decaan, portefeuillehouder Onderwijs, aan de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag.

Meer informatie over Koen Caminada

Personal blog posts

Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Faculteir der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tevens is hij vice-decaan, portefeuillehouder Onderwijs, van de Faculteit Governance and Global Affairs.

Volledig CV kan hier worden gedownload.

CV (kort)

Hij is werkzaam aan de Afdeling Economie van het Instituut Fiscale en Economische Vakken. Hij is tevens fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek te Leiden. Zijn proefschrift over De progressie van het belastingstelsel is verdedigd in 1997. Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam (1986-1992) en de Katholieke Universiteit Leuven (1991-1992). Caminada is verder lid van de Board of Governors van de Foundation of International Studies on Social Security, was lid van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, is lid van de Commissie Sociaal Minimum, is Academic Partner van het Centraal Planbureau en was wetenschappelijk directeur van het Instituut Fiscale en economische vakken van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoekbelangstelling gaat uit naar de empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, de verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen, het fiscaal-economisch beleid en progressie van het belastingstelsel en inkomensverdelingsvraagstukken. Hij publiceert in internationale en nationale tijdschriften op het terrein van de (empirische) analyse van fiscaal en sociaal overheidsbeleid. Al zijn publicaties en CV zijn hier te raadplegen.

Opleiding

 • Proefschrift over 'De progressie van het belastingstelsel', Universiteit Leiden, 7 januari 1997 
 • Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam (1986-1992) 
 • Courses on Advanced Public Finance and Advanced Monetary Economics, Katholieke Universiteit Leuven, België (1991-1992) 

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, Universiteit Leiden (2005-)  
 • Vice-decaan Faculteit Governance and Global Affairs (december 2018-)

Fellow

 • Research Fellow Leiden Law School (2000-) 
 • Honorary Fellow, Institute for Research on Poverty, University Wisconsin - Madison, april – juni 2009
 • Fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar), (2013-2022) 
 • Academic Partner CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (2014-) 

Overige functies 

 • Lid Commissie Sociaal Minimum
 • Lid Belastingcommissie inkomstenbelasting en toeslagen (2012-2013). Klik hier voor het eindrapport Naar een activerender belastingstelsel
 • Extern lid Interdepartementale werkgroep presentatie en definitie koopkracht. Departementen SZW, Financiën, EZ, AZ, BZK en VWS, in nauwe samenwerking met Centraal Planbureau, en Centraal Bureau voor de Statistiek, Nibud en wetenschap (2013-heden) 
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (2008-2017) 
 • Editor Department of Economics Research Memorandum, Universiteit Leiden (2000-2019) 
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad TPEdigitaal (2013-) 
 • Onafhankelijk beoordelaar beleidsdoorlichting Artikel 1 begroting Wonen Rijksdienst (Huurtoeslag). Commissie ingesteld door Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (2015-2015) 
 • Lid Werkgroep Belastingherziening Sociaal-Economische Raad (2015-)
 • Lid Visitatiecommissie raming belasting- en premieontvangsten (2018)
 • Academic Partner Centraal Planbureau (2014-)
 • Lid Wetenschappelijke Raad Wim Drees Fonds (2021-)

Vakgebied

 • Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving 
 • Verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen 
 • Fiscaal-economisch beleid en progressie van het belastingstelsel 
 • Inkomensverdeling en armoede 
 • Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Regelgeving 

Research Grants

 • SNS Reaal (1997-2003) 
 • Verbond van Verzekeraars (1999-2003) 
 • Stichting Instituut GAK (2004) 
 • Ministerie van Economische Zaken (2004/2005) 
 • Stichting Instituut GAK (2005-) 
 • Europese Commissie – competitie FP7 (2011-2012) 
 • Netspar (2011-2014) 
 • Chinese Research Counsel, twee promovendi voor 4 jaren: Chen Wang en Janet Wang (2011-2016) 
 • Netspar Medium Vision Grant voor het project ‘Pension savings and consumption needs of current and future retirees’ (2013-2017); met Marike Knoef (Leiden) en 9 andere onderzoekers
 • Netspar Topicality Project voor het project ‘Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en de toereikendheid van pensioenopbouw’; met Marcel Lever (Centraal Planbureau) (2015)
 • Netspar Theme Grant voor het project ‘Uncertainty over the life cycle: implications for pensions and savings’ (2016-2020); met Marike Knoef (Leiden) en 16 andere onderzoekers
 • Onderzoeksubsidie Instituut Gak voor het zesjaring project ‘Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus’; met Kees Goudswaard, Marike Knoef, Pierre Koning en Olaf van Vliet

Visiting professor

 • Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin - Madison, USA, april-juni 2009.
 • Xiamen University Tan Kah Kee College, Xiamen, China, december 2013.
 • School of Public Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing, China, november 2015 en mei 2016.
 • Institute of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China, mei, 2016 en oktober 2018.

Promovendi

 • 2002-2008 Aldo Spanjer, ‘Structural and regulatory reform of the European natural gas market. Does the current approach secure the public service obligations?’ promotie 17 december 2008.
 • 2006-2011 Olaf van Vliet, 'Convergence and Europeanisation: The Political Economy of Social and Labour Market Policies', promotie 29 juni 2011.
 • 2007-2012 Henk Nijboer (gestopt): ‘Restructuring responsibilities in the Dutch social security system’.
 • 2012 Mark Humprey-Jenner, ‘Establishing an Effective Dialog between Courts and Agencies’, promotie 16 april 2013.
 • 2010-2015 Chen Wang, ‘Essays on trends in income distribution and redistribution in affluent countries and China’, promotie 19 februari 2015.
 • 2010-2015 Jim Been, ‘Pensions, Retirement, and the Financial Position of the Elderly’, promotie 30 april 2015.
 • 2011-2015 Stefan Thewissen, ‘Growing apart. The political economy of income inequality and social policy development in affluent countries’, promotie 30 september 2015.
 • 2012-2016 Jinxian Wang, ‘Trends in social assistance, minimum income benefits and income polarization in an international perspective’, promotie 15 september 2016.
 • 2014-2018 Lieke Kools, 'Essays on wealth, health, and data collection', promotie 21 november 2018.
 • 2016-2019 Marco Stam, werktitel: ‘The effects of welfare reforms and imprisonment on the financial wellbeing and criminal behavior of ex-prisoners’ (begeleiding overgedragen).
 • 2016-2019 Clare Fenwick, werktitel: ‘SOLID: Solidarity under strain – A legal, criminological and economic analysis of welfare states and free movement in the EU’ (begeleiding overgedragen).
 • 2017-2019 Vincent Bakker, werktitel: ‘Disaggregated Social Investment spending and labour market outcomes in 26 OECD countries’ (begeleiding overgedragen).
 • 2018-heden Heike Vethaak, werktitel: ‘Empirical effects of social security and active labor market policies in labor market outcomes in the Netherlands’.
 • 2018-heden Lars van Doorn, werktitel: ‘Flexibilisation, globalization and technological progress: consequences for the labor market and social security’.
 • 2019-heden Bastiaan van Ganzen, werktitel: ‘Responses to globalisation in tax law’.

Refereeing (journals)

International Tax and Public Finance, International Journal of Social Welfare, International Journal of Comparative Sociology, Journal of Income Inequality, Journal of Applied Economics, Politics & Policy, Journal of European Social Policy, Poverty & Public Policy, Social Policy Administration, European Societies, European Journal of Political Research, FinanzArchiv, Public Finance and Management, Marmara Journal of European Studies, Journal of World Economy, Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies, Journal of Social Policy, Policy & Politics, De Economist, Tijdschrift voor Openbare Financiën, Tijdschrift voor Politieke Economie en Maandblad voor Vermogensrecht.

Datasets

Onderwijs

 Doceert o.a.: 

Recente onderzoekspresentaties / thema’s

 • Inkomensongelijkheid en inkomens(her)verdeling. Trends en internationale positiebepaling pdf
 • Trends inkomens(her)verdeling in een internationaal perspectief pdf
 • Kinderarmoede in perspectief pdf
 • Nastreven stabiele inkomensverhoudingen maakt Nederlands belastingsysteem complex én inefficiënt pdf
 • Dimensions of (Global) Inequality: Wealth, Income & Relative Income Poverty Rates pdf
 • Poverty and poverty reduction (among children) by T/B-systems across countries, best-practices and mutual learning pdf
 • Heterogeneity income tax ratios - Causes, dimensions and development of tax discrimination in the Netherlands pdf
 • At risk of poverty rates and poverty alleviation via T/B-systems in 49 LIS-countries 1967-2016 pdf
 • Verschillen in niveau en ontwikkeling van de inkomensongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995 pdf
 • Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen: Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen? pdf
 • Verschillen 'belastingdruk' één- en tweeverdieners 2008-2018; (a) presentatie pdf (b) memo pdf
 • Stabiele inkomensverhoudingen door toename (fiscale) herverdelingsinspanningen, zowel in Nederland als elders pdf
 • Fiscale behandeling zelfstandigen creëert armoede en zet solidariteit onder druk pdf
 • Ontwikkeling van inkomensongelijkheid en herverdeling in 20 landen pdf; update voor 47 landen 1967-2014 pdf
 • Inkomensverhoudingen en belastingpolitiek in Nederland pdf
 • Failed Tax Reform: Rethinking Tax Policy Priorities (Workshop Political Economy, June 29th 2016) pdf
 • Belasting van topinkomens en vermogen pdf 
 • Toereikendheid pensioeninkomens in Nederland (in internationaal perspectief) pdf 
 • Sociaal leenstelsel, op zoek naar welvaartsverhogende belastingpolitiek pdf 
 • Invloed van de economie en politiek op hervorming werkloosheidsuitkeringen in 27 Europese landen pdf

Vice-decaan Faculteit Governance and Global Affairs

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 5.21

Contact

Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A2.56

Contact

Publicaties

 • CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis CPB Academic Partner
 • Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden Vice-decaan (onderwijs)
 • Commissie Sociaal Minimum Lid
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen Lid Wetenschappelijk Raad Wim Drees Fonds
 • Foundation of International Studies on Social Security (FISS) Board of Governors
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen Lid
 • Tijdschrift Politieke Economie Digitaal Lid Wetenschappelijke Adviesraad
 • Central University of Finance and Economics, Beijing China Visiting professor School of Public Finance
 • Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China Visiting professor, Institute of Finance and Economics
 • Centraal Planbureau Lid klankboordgroepen Kansrijk Studies (Belastingbeleid en Armoedebeleid)
 • Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB) Gastdocent
 • Bisdom Rotterdam Lid Raad voor Economische Aangelegenheden en lid Financiële Commissie
 • Stichting Strandwalfestival Rijswijk Voorzitter (onbezoldigd); stichting ter bevordering onderlinge band bevolking gemeente Rijswijk
 • Begeleidingscommissies onderzoek, divers Lid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.