Universiteit Leiden

nl en

Hester Bijl

Rector magnificus

Naam
Prof.dr.ir. H. Bijl
Telefoon
+31 71 527 3057
E-mail
h.bijl@cvb.leidenuniv.nl

Prof.dr.ir. Hester Bijl is rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Hester Bijl

Hester Bijl is rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de universiteit. De hooglerarenbenoemingen en wetenschappelijke integriteit maken tevens onderdeel uit van de onderzoeksportefeuille. Hester Bijl is tevens het aanspreekpunt voor LERU, EUniWell en de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. 

Bijl is hoogleraar Numerieke wiskunde bij het Mathematisch Instituut Leiden. Daarnaast is zij lid van de raden van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Leidse centrum voor innovatie en ondernemerschap PLNT. Verder is Bijl bestuurslid van het Leiden Bio Science Park en de Economic Board Zuid-Holland. 

Vóór haar komst naar Leiden in 2016, waar ze werd benoemd tot vice-rector magnificus, was Bijl 17 jaar verbonden aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, waar ze uiteindelijk de positie van decaan bekleedde.

Hester Bijl promoveerde in de numerieke wiskunde en heeft een mastertitel Engelse taal- en letterkunde.

Rector magnificus

 • College van Bestuur

Werkadres

Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Kamernummer A.2.06

Contact

Hoogleraar Numerieke wiskunde

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Mathematisch Instituut
 • Mathematisch Instituut

Werkadres

Snellius
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden

Contact

 • Impuls Zeeland Commissaris
 • Stichting Praesidium Libertatis I Lid bestuur
 • Stichting Praesidium Libertatis II Lid bestuur
 • TNO Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Leiden Bio Science Park Lid bestuur
 • Libertatis Ergo Holding (LEH) Bestuurder van de enig aandeelhouder
 • Stichting Universitair Sportcentrum Universiteit Leiden Lid Raad van Toezicht
 • Yayasan KITLV Jakarta Lid Raad van Toezicht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.