Universiteit Leiden

nl en

Hester Bijl

Rector magnificus

Naam
Prof.dr.ir. H. Bijl
Telefoon
+31 71 527 3057
E-mail
h.bijl@cvb.leidenuniv.nl

Prof.dr.ir. Hester Bijl is rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Hester Bijl

Hester Bijl is rector magnificus van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor:

 • Wetenschappelijk onderwijs
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Hooglerarenbenoemingen
 • Wetenschappelijke integriteit
 • Kennisveiligheid
 • Samenwerkingsverbanden LERU en UNA Europa
 • Ontwikkeling Leiden Bio Science Park 

Hester Bijl is als hoogleraar Numerieke wiskunde verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van TNO en commissaris bij Impuls Zeeland, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Verder is Bijl bestuurslid van het Leiden Bio Science Park.

Hester Bijl studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft, waar zij in 1999 ook promoveerde in de numerieke wiskunde. Daarnaast behaalde zij een master in Engelse Taal en Literatuur aan de Universiteit Leiden. Voor haar onderzoek naar toepassingen van numerieke stromingsleer in luchtvaart- en windenergietechnologie ontving zij, onder andere, persoonsgerichte subsidies van NWO. Ze was lid van de eerste lichting van de Jonge Akademie van de KNAW en was tevens lid van het bestuur ervan. Van 1999 tot 2003 was zij meerdere periodes visiting researcher bij NASA Langley Research Center.

Vóór haar komst naar Leiden in 2016, waar ze werd benoemd tot vice-rector magnificus, was Bijl 17 jaar verbonden aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, waar ze uiteindelijk de positie van decaan bekleedde.

Rector magnificus

 • College van Bestuur

Werkadres

Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Kamernummer A.2.06

Contact

Hoogleraar Numerieke wiskunde

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Mathematisch Instituut
 • Mathematisch Instituut

Werkadres

Gorlaeus Gebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden

Contact

 • Impuls Zeeland Commissaris
 • TNO Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Leiden Bio Science Park Lid bestuur
 • Libertatis Ergo Holding (LEH) Bestuurder van de enig aandeelhouder
 • Stichting Universitair Sportcentrum Universiteit Leiden Lid Raad van Toezicht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.