Universiteit Leiden

nl en

Henk-Jan Guchelaar

Hoogleraar Klinische farmacie

Naam
Prof.dr. H.J. Guchelaar
Telefoon
+31 71 526 2790
E-mail
h.j.guchelaar@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-7085-1383

Henk-Jan Guchelaar is hoogleraar klinische farmacie bij zowel het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden (LACDR). Hij is afdelingshoofd Klinische Farmacie en Toxicologie van het LUMC en programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Personalised Therapeutics’. Daarnaast is hij trekker van het onderzoeksprofiel ‘Translational Drug Discovery and Development’ van de Universiteit Leiden en oprichter van de Masteropleiding Farmacie. Ook is hij coördinator van een Europees Horizon 2020 project over implementatie van farmacogenetica in de gezondheidszorg. Guchelaar is bestuursvoorzitter van divisie 4 van het LUMC.

Meer informatie over Henk-Jan Guchelaar

Henk-Jan Guchelaar is hoogleraar klinische farmacie bij zowel het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden (LACDR). Hij is afdelingshoofd Klinische Farmacie en Toxicologie van het LUMC en programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Personalised Therapeutics’. Daarnaast is hij trekker van het onderzoeksprofiel ‘Translational Drug Discovery and Development’ van de Universiteit Leiden en oprichter van de Masteropleiding Farmacie. Ook is hij coördinator van een Europees Horizon 2020 project over implementatie van farmacogenetica in de gezondheidszorg. Guchelaar is bestuursvoorzitter van divisie 4 van het LUMC

Klinische Farmacie

Klinische Farmacie omvat het verzorgen en waarborgen van een effectieve, veilige en doelmatige farmacotherapie voor patiënten die worden behandeld in het LUMC en, indien de behandeling door het LUMC wordt begeleid of is geïnitieerd, tevens daarbuiten. Het gaat daarbij vooral om het verlenen van specialistische farmaceutische patiëntenzorg in het kader van farmacotherapie en klinische toxicologie. Op onderwijsgebied omvat klinische farmacie het coördineren en verzorgen van onderwijs en opleiding over (ziekenhuis)farmacie, geneesmiddelen, klinische farmacologie, farmacotherapie en geneesmiddelentoxicologie. Bij klinische farmacie ligt de oriëntatie op de patiënt én op het farmaceutisch product, dit laatste door bereiden en analyse van geneesmiddelen.

Het onderzoek van Henk-Jan Guchelaar focust zich geheel op ‘personalised therapeutics’. Het ontdekken van farmacogenetische biomarkers in kanker, de implementatie van deze biomarkers in de klinische praktijk en de ontwikkeling van gepersonaliseerde therapieën staan hierbij centraal. Dit onderwerp is zeer belangrijk in Europa en het sluit uitstekend aan bij de Nationale Wetenschapsagenda route ‘personalised medicine’. In 2016 startte Guchelaar een Europees samenwerkingsproject (Horizon 2020) waarin de effecten van het aanpassen van medicijnvoorschriften worden aangepast aan de hand van bekende farmacogenetische biomakers op behandelingsuitkomst en zorgkosten worden gemeten. In 2017 heeft hij in samenwerking met verschillende afdelingen van het LUMC, het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR) en een aantal bedrijven van het BioScience Park in Leiden het ‘Leiden Network for Personalised Therapeutics’ (LNPT) opgericht. Binnen dit netwerk werken fundamentele en klinische onderzoekers nauw met elkaar samen op het gebied van geïndividualiseerde therapieontwikkeling.

Wetenschappelijke carrière

Henk-Jan Guchelaar heeft zijn studie Farmacie (cum laude) en promotieonderzoek afgerond aan de Universiteit van Groningen. De titel van zijn proefschrift (1993) luidt ‘Modulation of cisplatin activity and toxicity; changing the drug or changing the target’. Guchelaar volgde een klinische oriëntatie aan de New England Medical Centre Hospital in Boston, Verenigde Staten en specialiseerde zich na zijn promotie tot ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij werd in 2003 benoemd tot hoogleraar Klinische Farmacie van het LUMC en in 2008 van het LACDR, Universiteit Leiden. De titel van zijn oratie is ‘(Bij)werking begrepen’.

Henk-Jan Guchelaar doet al meer dan 20 jaar onderzoek op het gebied van ‘personalised therapeutics’ met een sterke focus op farmacogenetica en kanker. Hij heeft circa 400 wetenschappelijke publicaties geschreven en er zijn inmiddels ruim 40 onderzoekers onder hem gepromoveerd. Professor Guchelaar bekleedt een aantal nationale en internationale functies bij wetenschappelijke organisaties. Zo was hij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie; voorzitter van het Concilium Ziekenhuisfarmacie; lid van de CCMO; collegelid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; lid van de wetenschappelijke programmacommissie van de American Society of Clinical Pharmacology & Therapeutics; lid van de Wetenschappelijk Adviesraad KiKa; vice-voorzitter van de commissie Farmaceutische Hulp (Zorg Instituut Nederland); lid van de Raad voor Medische Wetenschappen (KNAW); lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen; Lid van de Academia Europaea.

Prijzen een eervolle benoemingen

Henk-Jan Guchelaar ontving de Leids Universitair Medisch Centrum Merit Award (2016) en de Education awar (2018).

Hoogleraar Klinische farmacie

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Leiden Academic Centre for Drug Research
  • LACDR/Pharmacology

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer L042

Contact

Decaan LUMC / hoogleraar Klinische Farmacie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Klinische Farmacie en Toxicologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer L02-16

Contact

Publicaties

  • Academia Europaea Lid
  • Stichting Nationaal Farmaceutisch Kennis- Ontwikkel en -Opleidingscentrum (NFKOOC), namens het LUMC Voorzitter
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Lid van de Raad voor de Medische Wetenschappen
  • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen lid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.