Dit onderzoek draagt onder andere bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Optimaal onderwijs

Stevig onderwijs voor een stevige maatschappij

Hoe beter het onderwijs voor leerlingen en studenten is, hoe steviger de basis die we ze geven voor hun verdere carrière. Zulk onderwijs vraagt om sterke docenten, en inzicht in manieren waarop leerlingen het beste kunnen worden ondersteund. Onderzoek aan Universiteit Leiden levert hieraan een bijdrage.

Docenten ondersteunen
Het is dé vraag die elke docent bezighoudt: hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen zo veel mogelijk leren? Vanuit die vraag spelen er momenteel binnen de verschillende onderwijsfases allerlei problemen. Zo zijn leraren in het voortgezet onderwijs dikwijls op zoek naar de beste lesmethoden en middelen om leerlingen op een bepaalde manier - bijvoorbeeld geografisch -  te laten redeneren. In het hoger onderwijs hebben docenten vaak moeite om studenten te interesseren voor hun vak en actiever te laten worden.

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) ondersteunt docenten bij dit soort vraagstukken. Dat gebeurt onder meer door onderzoek naar de beste manieren om lesstof aan te bieden, en om leerlingen en studenten te motiveren en activeren. Zo kijken de onderzoekers van het ICLON momenteel ook naar de manieren om moderne leermiddelen, zoals games en online omgevingen, in te zetten in het onderwijs. Ander onderzoek richt zich op de beste onderwerpen die je leerlingen kunt aanbieden. Het ICLON biedt ook opleidingen en professionaliseringstrajecten voor docenten in het voortgezet en hoger onderwijs.

‘In het hoofd’ van de leerling
Wetenschappers van de Faculteit Sociale Wetenschappen onderzoeken allerlei aspecten van het functioneren van kinderen en docenten: hoe kun je leerlingen motiveren om lessen te volgen? En wat gebeurt er ‘in het hoofd’ van kinderen tijdens het leren, bijvoorbeeld tijdens het maken van rekensommen? Dit type onderzoek is niet alleen een belangrijk hulpmiddel om de effectiviteit van de moderne rekenles in kaart te brengen, maar knaagt ook aan hardnekkige mythes in de samenleving, zoals het idee dat het rekenonderwijs vroeger ‘beter’ zou zijn. Ook besteden de Leidse sociale wetenschappers aandacht aan psychische aspecten rondom school, zoals de ontwikkeling van sociale angst onder tieners. Deze angst kan het leren, of überhaupt naar school gaan, belemmeren.

Het onderzoek van de Universiteit Leiden levert een bijdrage aan beter onderwijs. Dit geeft leerlingen, studenten én docenten de kans om zich te ontwikkelen.

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Faculteit der Sociale Wetenschappen