Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Onderwijsonderzoek

Het ICLON doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voortgezet en hoger onderwijs.

Onderzoeksprogramma

Het overkoepelende doel van dit programma is het ontwikkelen van een kennisbasis op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van didactisch repertoire. Het onderzoeksprogramma wil bijdragen aan zowel de ontwikkeling van theorie als de verbetering van de praktijk, met als focus de rol van de docent als de belangrijkste factor in onderwijskwaliteit.

De wetenschappelijke staf werkt in nauwe samenwerking met postdoc onderzoekers en promovendi aan breed gevarieerde set aan projecten die gericht zijn op zowel de ontwikkeling van onderwijsleertheorie als de onderwijspraktijk.

In het overzicht (pdf) staat een lijst van lopende projecten in ons onderzoeksprogramma georganiseerd naar onderwijsleerprincipe

Bekijk het overzicht (in het Engels): Overview ICLON research program (pdf document)

Het onderzoeksprogramma wordt geleid door Roeland van der Rijst. Het programma wordt uitgevoerd binnen het programma van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO), dat is geaccrediteerd door de KNAW.

Internationale verbanden

Het ICLON streeft ernaar om samenwerking tussen het ICLON en buitenlandse instituten te bevorderen en te faciliteren, bijvoorbeeld door:

  • gezamenlijke academische en wetenschappelijke activiteiten te organiseren, zoals cursussen, conferenties, seminars, symposia en lezingen;
  • publicaties en andere materialen uit te wisselen;
  • promovendi uit te wisselen;
  • buitenlandse onderzoekers uit te nodigen als gastonderzoeker.

Het ICLON onderhoudt professionele relaties met de volgende buitenlandse universiteiten en instituten:

  • Stanford University School of Education (SUSE), VS
  • Sydney University, Australië
  • University of California at Berkeley, VS
  • University of Toronto (OISE), Canada
  • Xiamen University, Volksrepubliek China.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.