Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Rick Lawson

Hoogleraar Europees recht

Naam Prof.dr. R.A. Lawson
Telefoon +31 71 527 7741
E-mail r.a.lawson@law.leidenuniv.nl

Rick Lawson is hoogleraar Europees recht.

Meer informatie Rick Lawson

Proefschrift

Het EVRM en de Europese Gemeenschappen - Bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties (1999 - Cum Laude)

Onderwijs

Prof. Lawson geeft met name colleges in de series:  

  • European Protection of Human Rights (Master European Law)
  • Protection of Human Rights in Europe (LLC) 
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Lid redactie NJCM-Bulletin (sinds 1991)
Comité van Aanbeveling van de Stichting Nederlands-Vlaamse pleitcompetitie.
Ondersteunen van het bestuur
Erevoorzitter Volkenrechtelijk dispuut prof. B.M. Telders
Adviseren bestuur en ondersteunen van activiteiten
Kenniskring CTIVD (Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), lid
Infomeren en adviseren van CTIVD bij de uitoefening van haar wettelijke functies
University of Luxembourg - Law Department of the Faculty of Law, Economics, and Finance
Lid van Advisory Committee
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Lid (vanaf mei 2013)
Kirchheiner Stichting voor Ombudsman en Democratie
Bestuurslid (sinds oktober 2011)
Adviesraad internationale vraagstukken, Commissie Mensenrechten
Lid (sinds juli 2011)
Stichting Praemium Erasmianum
Bestuurslid (sinds april 2011)
Curatorium Schermers-leerstoel Recht der Internationale Organisaties
Lid curatorium (sinds 2004)