Universiteit Leiden

nl en

Amnesty International geeft masterclass aan Leidse studenten

In maart vond de jaarlijkse Amnesty International Masterclass over China in Leiden plaats. De masterclass, die handelde over China’s impact op mensenrechten, werd online gegeven aan studenten Rechten en Chinees.

Kon vorig jaar de Masterclass nog in een volle zaal gegeven worden aan de studenten Chinees, dit jaar moest het virtueel. Dat bood nieuwe mogelijkheden! De groep kon uitgebreid worden met studenten aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid die vakken volgden op het gebied van mensenrechten. Hoogleraar en vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Ton Liefaard, opende de masterclass en verwelkomde de studenten. Professor Rick Lawson trad op als tweede gastheer vanuit Rechtsgeleerdheid.

Dr. Stijn Deklerck, vaste spreker bij Amnesty over China en mensenrechten, gaf een boeiende masterclass over de wereldwijde impact van China’s perspectief op mensenrechten. Hij introduceerde belangrijke punten van de Chinese geschiedenis. Daarbij ging hij in op de opening van China eind jaren ’70, en hoe China’s perspectief op mensenrechten zich heeft ontwikkeld. China heeft door zijn economische macht veel meer invloed gekregen wereldwijd. China voert een Zuid-Zuid lobby bilateraal om zo steun te verwerven in de VN en andere multilaterale instituties voor hun standpunten.

De masterclass ging verder specifiek in op de recente geschiedenis van Hong Kong en de national security law. Deze wet is juni 2020 van kracht geworden en heeft betrekking op iedereen, niet alleen mensen met een Chinese of Hong Kong nationaliteit. De wet wordt gebruikt om in mainland China politiek gemotiveerde activisten te stoppen in hun activiteiten. De maximale straf is levenslange gevangenisstraf. In Hong Kong spelen vele ontwikkelingen: het politieke systeem verandert. Beijing zet in op veranderingen van het rechtssysteem in Hong Kong. Onderwijzers moeten zich patriottistisch betonen, aldus Amnesty.  

In de Q&A sessie kwamen vele verschillende vragen aan bod. De discussie werd gemodereerd door voorzitter van China studies, Anne Sytske Keijser, de derde gastvrouw van de masterclass.

Gezien de grote interesse onder de studenten zien de Universiteit Leiden en Amnesty International graag uit naar een nieuwe masterclass over China in 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.