Universiteit Leiden

nl en

Doctoraat toegekend aan Kristof Gombeer

Kristof Gombeer is op 23 juni 2022 gepromoveerd op het proefschrift ‘Relations of Duty in an Age of Rights: A study of the supply side of human rights in the context of maritime migration’.

Gombeers proefschrift betreft een theoretische en juridisch-technische studie van de rechtvaardiging van de extraterritoriale mensenrechtenverplichtingen van staten. De studie hanteert de problematiek van de opsporing en redding van migranten op zee als een casestudie om te verkennen hoe machts- en causale relaties als fundering dienen van plichtsrelaties binnen de mensenrechten in vergelijking met en in het licht van verplichtingen die ontstaan onder het internationaal zeerecht. Het proefschrift focust daarbij op twee mensenrechteninstrumenten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Het proefschrift is geschreven in het kader van een ‘co-tutelle de thèse’ tussen de Universiteit Leiden (Europa Instituut) en de Vrije Universiteit Brussel (departement publiekrecht). De promotoren waren professor Lawson en professor Rijpma, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden, en professor Franckx en professor Smis, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.