Universiteit Leiden

nl en

Rick Lawson adviseert Staatscommissie Rechtsstaat

In november 2022 heeft de regering, op verzoek van de Tweede Kamer, de Staatscommissie rechtsstaat ingesteld.

De Staatscommissie rechtsstaat heeft tot taak om – kort gezegd – vanuit het burgerperspectief te adviseren over voorstellen of maatregelen ter bevordering van de ‘rule of law’ en de rechtsstatelijke cultuur. Deze zomer verzocht de commissie een aantal deskundigen en organisaties een schriftelijke inbreng te leveren. Rick Lawson was een van hen. Zijn bijdrage is op de website van de commissie  gepubliceerd en opgenomen in het overzicht van binnengekomen bijdragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.