Universiteit Leiden

nl en

Groen licht van de Adviescommissie voor het Leiden Legal Technologies Program

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Het Leiden Legal Technologies Programme stond op de agenda van de Adviescommissie tijdens de tweede bijeenkomst op 15 oktober. Het besluit om het programma in januari 2021 te starten is unaniem genomen. Het was het officiële moment om de afronding van de voorbereidingen voor het Leiden Legal Technologies Programme aan te kondigen. De startdatum is 22 januari.

Leiden Legal Technologies Program

Het programma omvat vier cursussen en een capstone project. De cursussen behandelen relevante onderwerpen met betrekking tot juridische technologieën. Voorbeelden zijn: geautomatiseerde besluitvorming, juridisch onderzoek & juridische feitenonderzoek, het voldoen aan informatieverzoeken en hoe om te gaan met slimme contracten, blockchain en contractanalyse.

Capstone Project

In het capstone project passen de deelnemers de in de cursussen verkregen kennis toe om bestaande problemen aan te pakken. Deelnemers kunnen hun eigen organisatorische problemen indienen als case voor het capstone project. Daarnaast heeft de adviesraad een aantal interessante cases aangeleverd die voor deelnemers zonder eigen cases kunnen worden aangepakt. Een voorbeeld van een casus is: Hoe bepaal je de toepasselijke regels voor specifieke technologieën? In Nederland zouden bijvoorbeeld technologieën onder de Wet Financieel Toezicht (Wft) kunnen vallen, dan is de bevoegde autoriteit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Valt dit echter niet onder de Wft, dan heeft de AFM geen bevoegdheid ten aanzien van die technologie. Samenvattend kan het bepalen welke regels van toepassing zijn op een bepaalde technologie grote juridische consequenties hebben.

Advisory Board

De Adviesraad sprak de noodzaak uit om de juridische wereld en de technologische wereld bij elkaar te brengen. Om dit te bereiken is onderwijs nodig. Daarom is een goed begrip van juridische technologieën een belangrijke stap. De Adviesraad benadrukte nogmaals de convergentie van recht en technologie. Het is eenvoudig gezegd en de toekomst zal uitwijzen in hoeverre het Leiden Legal Technologies Programme dit doel zal bereiken. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Voor iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen aan het Leiden Legal Technologies Program: de inschrijving is open.

Kijk voor meer informatie op www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies

Of schrijf je in voor de Live Webinar en Q&A op 8 december 2020 15:30 - 16:00 uur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.