Universiteit Leiden

nl en

Leiden, Delft en Erasmus gaan ‘big data’ inzetten voor stedelijke vraagstukken

Het nieuwe interuniversitaire ‘Centre for BOLD Cities’ van de drie universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam gaat big data-onderzoek inzetten voor stedelijke vraagstukken.

Big, Open and Linked Data

In de naam van het centre staat ‘BOLD’  voor ‘Big, Open and Linked Data’. De eigen sterk verstedelijkte regio, met grote steden als Den Haag en Rotterdam vormt het living lab van het centreConcrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, de invloed van de buurt op de gezondheid van de bewoners, analyse van social media bij grote culturele evenementen, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit. Ethische dilemma’s vormen daarbij een rode draad. Het centre wordt een virtuele netwerkorganisatie met fysieke aanspreekpunten in de drie universiteiten. Het wil onderwijs geven en onderzoek doen, en daarnaast partner zijn voor overheden, bedrijven en burgers.

Liesbet van Zoonen, Erasmus Universiteit

‘Urban big data explosion’

‘BOLD Cities’ is een initiatief van twaalf wetenschappers uit de drie universiteiten. Trekker Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over het belang van het centre: ‘Er zijn twee ontwikkelingen. Eén: steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En twee: er is sprake van een ware urban big data explosion. Steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer data gebruiken die in de stad worden gegenereerd. Tegelijk maken ze die ook steeds vaker openbaar voor bewoners. De analyse van al die data is zeer complex en universiteiten hebben hier een belangrijke maatschappelijke taak.’  

Data Science

Een van de pijlers onder het centre is dan ook data science, een nieuw vakgebied dat volop in ontwikkeling is. ook bij de drie universiteiten. De Universiteit Leiden richtte recent het Leiden Centre of Data Science op. In het Centre for BOLD Cities vullen de decentraal ontwikkelde analytische methoden elkaar aan en komt de rekenkracht samen. Jaap van den Herik is hoogleraar Recht en informatica aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Board of Directors van het Leidse centre. ‘Bold cities  vragen om bold predictions’, zegt hij. ‘En die zijn het resultaat van succesvol onderzoek in de data science’

Gideon Shimshon, Centre for Innovation

Do-tank

Het Centre for BOLD Cities is meer dan een club wetenschappers, benadrukt Gideon Shimshon, directeur van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden: ‘BOLD Cities is ook een do-tank waar wetenschappers, burgers, bedrijven en overheden samenwerken aan data-gedreven oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Co-creatie staat hier centraal: via ontwerpen en testen exploreren hoe nieuwe datastromen bijvoorbeeld meer vreedzame samenlevingen kunnen helpen realiseren. En hoe we ethische principes van datagebruik borgen, zodat we  positieve sociale impact creëren in de stad. Van Big data naar Big Impact maar dan zonder Big Brother.’  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.