Universiteit Leiden

nl en

Directeur UN Global Pulse bezoekt Faculteit

Robert Kirkpatrick, directeur van UN Global Pulse, bezocht de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen op dinsdag 27 oktober 2015.

UN Global Pulse is een initiatief van de Verenigde Naties en werd in 2009 opgezet door de Secretaris Generaal van de VN. Het doel van UN Global Pulse is om Big Data in te zetten bij het oplossen van humanitaire crises als honger, epidemieën en mogelijk ook conflict. De kerngedachte achter het initiatief is dat data kan helpen om deze problemen te begrijpen en daarmee ook op te lossen.

Over UN Global Pulse

UN Global Pulse werkt als een netwerk van een aantal labs waar onderzoek naar Big Data for Development wordt gecoördineerd. Global Pulse heeft als doel dat dit onderzoek door de verschillende VN organisaties, maar ook door overheden wordt gebruikt bij het aanpakken van problemen als epidemieën, armoede en klimaatverandering. Bovendien wil UN Global Pulse big data ontwikkelen als een publiek goed, waarbij bijvoorbeeld ook zorgen om privacy worden weggenomen.

De organisatie heeft labs in de Verenigde Staten, Indonesië en Uganda, en werkt actief aan het verbinden van kenniscentra. Robert Kirkpatrick was daarom op bezoek bij het Leiden Centre of Data Science, dat geleid wordt door hoogleraar Jaap van den Herik. UN Global Pulse heeft in de VS contacten met hoogleraren van zes universiteiten. De Universiteit Leiden wordt de eerste universiteit waarmee een officiële samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten.

Zie ook

unglobalpulse.org 
campusdenhaag.leiden.edu/centre4innovation
peaceinformaticslab.org

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.