Universiteit Leiden

nl en

Beter gebruik maken van data bij beleidsontwikkeling

Meer samenwerken, de juiste vraag stellen en vaker data combineren. Dat zijn een paar van de aanbevelingen die beleidsmakers en onderzoekers op 28 november 2017 formuleerden tijdens het congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'.

Het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en ScienceWorks organiseerden het congres gezamenlijk in Den Haag. Beleidsmakers, politici en data-onderzoekers kwamen samen om van gedachten te wisselen over hoe data effectiever kan worden ingezet bij het ontwikkelen van beleid. Naast dagvoorzitter Jaap van den Herik (directeur LCDS) spraken onder anderen de Leidse professor Machine Learning Holger Hoos en BOLD Cities-directeur Liesbet van Zoonen tijdens het congres.

Een grotere rol voor data

Congres Data gedreven Beleidsontwikkeling
Aan het congres namen beleidsmakers, onderzoekers en andere deskundigen deel.

Overheden hebben steeds meer data tot hun beschikking. Daardoor kunnen ze allerlei nieuwe dingen te weten komen over hun stad, provincie of over de samenleving als geheel. ‘We barsten van de vooronderstellingen die we met data onderuit kunnen halen’, zegt Carlien Roodink (bestuurslid van Open State Foundation) tijdens de paneldiscussie. Toch zijn veel overheden nog op zoek naar manieren om beter gebruik te maken van data.

Betere samenwerking nodig

Want hoe ga je als beleidsmaker te werk? Het begint met het stellen van de juiste vraag, zegt een van de deelnemers: wat wil je precies te weten komen? Een probleem daarbij, dat tijdens het congres veel genoemd wordt, is dat data-analisten en beleidsmakers vaak niet dezelfde taal spreken. Beleidsmakers weten niet wat er allemaal kan, data-analisten niet wat voor vragen er allemaal bestaan. Een betere samenwerking is dus belangrijk.  

Privacy-issues

Daarnaast zijn er privacy-issues en andere ethische kwesties, die vaak – terecht of onterecht – een belemmering vormen bij het gebruiken, delen en combineren van data.  Beleidsmakers zijn vaak erg voorzichtig op dat gebied, komt naar voren tijdens de paneldiscussie, maar staat dat de efficiency niet in de weg?

Datasets combineren

Ook is er nog te vaak sprake van ‘data-silo’s’: veel datasets van verschillende overheden bestaan los van elkaar, terwijl we door het combineren ervan tot nieuwe inzichten kunnen komen. Bijvoorbeeld door het combineren van datasets van gemeente en provincie.  Tijdens het congres worden ook voorbeelden genoemd van nieuwe initiatieven en samenwerkingen, zoals de Urban Data Centers. Daarin werken gemeenten (waaronder Den Haag) nauw samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om beter gebruik te maken van data over hun stad.

Foto's: ScienceWorks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.