Universiteit Leiden

nl en

Vlaams Parlement en Universiteit Leiden praten over samenwerking

Op vrijdag 3 mei 2019 is in een aangenaam onderhoud de mogelijke samenwerking besproken tussen de Universiteit Leiden en het Vlaams Parlement. Het doel hiervan was om na te gaan of het haalbaar is om een grensoverschrijdend kennisnetwerk op te zetten. Met dit netwerk wordt beoogd de kennis over (zeer) makkelijk lerenden en over hun onderwijsbehoeften te bundelen.

Bundeling van genoemde kennis is nodig, omdat de informatie verspreid aanwezig is bij verschillende wetenschapsdisciplines. Door het samenbrengen kan vervolgens via een interactieve website verzamelde kennis voor verschillende doelgroepen toegankelijk gemaakt worden.

Scholen worden hierdoor voorzien van een krachtig hulpmiddel om hun onderwijs af te stemmen op de voortgang in de ontwikkeling van zeer makkelijk lerenden (WPO, art. 8, 1e lid). Pabo's kunnen hiermee voorzien in de wettelijke vereiste om in de opleiding hun studenten voor te bereiden op het beroep van leerkracht (WHW, art. 7.6 lid 1).

Daarnaast biedt het kennisnetwerk de overheid een instrument om te voldoen aan artikel 29 lid 1a van het Kinderrechtenverdrag: De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind.

Bij het overleg waren aanwezig:

  • Koen Daniëls, parlementslid N-VA Vlaams Parlement en tevens eerste ondervoorzitter Commissie Onderwijs;
  • Dirk Mortier, fractiemedewerker Onderwijsbeleid N-VA Vlaams Parlement;
  • Jaap van den Herik, hoogleraar Informatica en Recht bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden;
  • Willy de Heer, gepromoveerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op het onderwijs aan zeer makkelijk lerenden en tevens bestuurder van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.
V.l.n.r.: Jaap van den Herik, Willy de Heer, Koen Daniëls en Dirk Mortier

In het onderhoud stond de uitwerking van het op 24 april 2019 door het Vlaams parlement aangenomen voorstel van resolutie centraal om zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen te signaleren, te ondersteunen en te begeleiden. Het parlement vraagt hierin de Vlaamse regering onder meer een kennisplatform in te richten. Deze plannen sluiten naadloos aan bij die van Van den Herik en De Heer. Dergelijk onderwijs komt niet alleen ten goede aan de (zeer) makkelijk lerenden zelf, maar is ook van groot belang voor de samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.