Universiteit Leiden

nl en

Eerste bijeenkomst Adviescommissie onderwijsprogramma Legal Technologies

Het Leiden Centre of Data Science (LCDS) is in Den Haag druk bezig met het ontwikkelen van een multidisciplinaire opleiding Legal Technologies in nauwe samenwerking met het Centre for Professional Learning (CPL). Zij werken hierbij samen met drie faculteiten van de Universiteit Leiden, namelijk de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN). Het project wordt ondersteund door de gemeente Den Haag.

De ontwikkelingen verlopen tot nu toe voorspoedig en het programma zal naar verwachting in januari 2021 van start gaan. De belangrijkste adviseurs hebben onlangs hun eerste richtlijnen, ideeën, en inhoudelijke adviezen ingediend over de beste manier om advocaten en rechters te benaderen die de komst van computers in de rechtszaal veelal zien als het inperken van hun vertrouwde werkomgeving. Hun advies is om advocaten en rechters op heldere wijze te informeren over de vooruitgang van technologie binnen de samenleving en hen de voordelen te laten ervaren tijdens speciaal op het vakgebied toegespitste colleges. De eerste bijeenkomst van de adviescommissie vond op 5 juni jl. plaats op het ministerie van JenV. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter drs. Ä.R. Rotscheid, gevolgd door een korte introductieronde van alle aanwezigen. Vervolgens hield Martijn Gijssen een korte presentatie over het onderwijsprogramma Legal Technologies. Hierna werd er dieper ingegaan op de taken en verwachtingen van de commissieleden.

Het is ons een groot genoegen om de commissieleden voor kunnen te stellen:

Voorzitter:

  • Drs. Ä.R. Rotscheid

Commissieleden:

  • Mr. H.M.P. Hillenaar   
  • Prof. dr. J.P. van der Leun
  • Drs. I. Bryan
  • Mr. S. van Heukelom
  • L.J. Visser MSc
  • Mr. H. Rappa
  • J.G.M. Rademaker MTL

Het LCDS-CPL team bestaat uit de volgende personen: Jaap van den Herik, Jan Scholtes, Nikol Hopman, Nina Bijl, Lotte van den Berg, Martijn Gijsen, Suzanne Laman Trip en Emilian Lock.

Er wordt ook nauw samengewerkt met de PAO online leergang Artificial Intelligence onder leiding van Marlies van Eck die 29 oktober 2020 van start gaat.


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.