Universiteit Leiden

nl en

Simone van der Hof

Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

Naam
Prof.dr.mr. S. van der Hof
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl

Simone van der Hof is sinds oktober 2011 verbonden aan het Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw), Instituut voor Metajuridica als Professor Recht en Informatiemaatschappij.

Meer informatie over Simone van der Hof

Biografie

In 1995 is zij in het Nederlands Recht (afstudeerrichting Strafrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspraktijk, specialisatie intellectueel eigendomsrecht) afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Van 1995-1996 werkte zij vervolgens als onderzoeker aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, sectie ICT en recht, Universiteit van Utrecht. Aansluitend was zij van 1996-2011 verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Universiteit van Tilburg. Daar promoveerde Simone in 2002 op het proefschrift getiteld ‘Internationale online overeenkomsten – Internationaal privaatrechtelijke aspecten van online business-to-business en business-to-consumer overeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten’.

Per 1 oktober 2011 is Simone benoemd tot hoogleraar aan de afdeling eLaw. Zij is afdelingshoofd van eLaw en programmadirecteur van de Advanced Master Law and Digital Technologies. Ook is zij kerndocent aan de executive master Cybersecurity Academy en als vakcoördinator en docent betrokken bij de Master Jeugdrecht en de Advanced Master International Children's rights.

In 2012 was Simone als visiting professor verbonden aan de School of Information Management van Victoria University of Wellington, Nieuw-Zeeland. Simone is lid van de onafhankelijke klachtencommissie van het NICAM (Kijkwijzer) en heeft zitting in de Raad van Advies van het SIDN fonds. Tevens is zij editor-in-chief van de Law & IT Series van Asser Press/Springer Press en of counsel bij of counsel bij Corvers Procurement Services.

Onderzoeksgebieden en interesses

Rode draad in haar onderzoek en onderwijs is de invloed van technologie op de rechtspositie van het individu in uiteenlopende hoedanigheden (bijvoorbeeld burger, kind, patiënt en consument) en de wisselwerking tussen juridische, technische en sociale regulering in het waarborgen en verstevigen van diens positie. In recente onderzoeksprojecten richt zij zich op online veiligheid voor kinderen (o.m. digitaal pesten, online privacy, online seksueel misbruik), de rechten van het kind in de digitale wereld en de relevantie van ‘privacy policies’ voor het waarborgen van transparantie en ‘accountability’ in online interacties tussen consumenten en bedrijven. Met haar oratie getiteld 'Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming' heeft Simone op 1 maart 2013 haar benoeming als hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij aanvaardt.

Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B329

Contact

 • Schermer B.W., Georgieva I.N., Hof S. van der & Koops B.J. (2016), Legal Aspects of Sweetie 2.0. Leiden / Tilburg: Center for Law and Digital Technologies (eLaw) / Tilburg Institute for Law Technology and Society (TILT).rapport
 • Berg B. van den, Hof S. van der & Kosta E. (2016), 3D Printing - Legal, Philosophical and Economic Dimensions nr. 26. The Hague: Asser Press, Springer.boek
 • Hof & S. van der (2016), Wraakporno op internet, Een verkenning van de (on)mogelijkheden voor een strafrechtelijke aanpak, Ars Aequi 65(01): 54-59.artikel in tijdschrift
 • Sumter S., Valkenburg P.M., Baumgartner S.E., Peter J. & Hof S. van der (2015), Development and validation of the Multidimensional Offline and Online Peer Victimization Scale, Computers in Human Behavior 46(May 2015): 114-122.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Sumter S., Valkenburg P.M., Baumgartner S.E., Peter J. & Hof S. van der (2015), Development and validation of the Multidimensional Offline and Online Peer Victimization Scale, Computers in Human Behavior 46: 114-122.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hof S. van der (3 September 2014), Vrijheid op internet (Lecture). Leiden: Leiden Law School.overig
 • Schermer B.W., Custers B. H. M. & Hof S. van der (2014), The crisis of consent: how stronger legal protection may lead to weaker consent in data protection, Ethics and Information Technology 16(2): 171-182.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hof S. van der, Berg B. van den & Schermer B. (red.) (2014), Minding minors wandering the web: Regulating online child safety Information technology & law series nr. 24. The Hague: TMC Asser Press.boekredactie
 • Hof S. van der (2014), No child's play - Online data protection for children. In: Hof S. van der, Berg B. van den, Schermer B. (Red.) Minding minors wandering the web: Regulating online child safety Information technology & law series nr. 24. The Hague: Springer Press/TMC Asser Press.boekdeel
 • Zwaan J.M. van der, Dignum V., Jonker C.M. & Hof S. van der (2014), On technology against cyberbullying. In: Hof S. van der, Berg B. van den, Schermer B. (red.) Minding minors wandering the web: Regulating online child safety. Information technology & law series nr. 24. The Hague: Springer Press/TMC Asser Press. 211-228.boekdeel
 • Hof S. van der, Lodder A.R. & Zwenne G.J. (red.) (2014), Recht en computer Recht en Praktijk - Informatie en communicatietechnologie nr. ICT4. Den Haag: Kluwer.boekredactie
 • Hof S. van der & Neck R. van (2014), Online consumentenbescherming. In: Hof S. van der, Lodder A.R., Zwenne G.J. (red.) Recht en computer. Recht en Praktijk - Informatie en communicatietechnologie nr. 4 Den Haag: Kluwer. 361-368.boekdeel
 • Hof S. van der (2014), Online grooming - Een geval van technopaniek?, Strafblad 11(1): 19-25.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M., Hof S. van der & Schermer B. (2014), Privacy Expectations of Social Media Users: The Role of Informed Consent in Privacy Policies, Policy and Internet 6(3): 268-295.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hof S. van der (2014), Wordt vervolgd... De bescherming van kinderen tegen online seksueel misbruik. In: Blokker N.M., Van den Boogaert, S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 161-169.boekdeel
 • Zwaan J.M. van der, Dignum V., Jonker C.M. & Hof S. van der (2014), On Technology Against Cyberbullying. In: Hoven J. van den, Doorn N., Swierstra T., Koops B.J., Romijn H. (red.) Responsible Innovation 1, Innovative Solutions for Global Issues. nr. 1. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer. 369-392.boekdeel
 • Hof S. van der (1 maart 2013), Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming (Oratie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Custers B.H.M., Hof S. van der & Schermer B.W. (2013), User Expectations Regarding Social Media Privacy Statements.boekdeel
 • Berg B. van den, Hof S. van der & Mair C.S. (red.) (2013), 3D printing: Destiny, doom or dream?. The Hague: TMC Asser Press.boekredactie
 • Haan J. de, Hof S. van der, Bekkers W. & Pijpers R. (2013), Self-Regulation. In: O'Neill B., Staksrud E., McLaughlin S. (Red.) Towards a Better Internet for Children? : Policy Pillars, Players and Paradoxes. Göteborg: Nordicom. 111-130.boekdeel
 • Custers B.H.M., Hof S. van der, Schermer B.W., Appleby-Arnold S., Brockdorff & N. (2013), Informed Consent in Social Media Use. The Gap between User Expectations and EU Personal Data Protection Law, Script-ed: a journal of law and technology 10(4): 435-457.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Berg B. van den & Hof S. van der (2012), What happens to my data? A novel approach to informing users of data processing practices, First Monday 17(7).artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2012), De regulering van elektronische handtekeningen. [overig]overig
 • Hof S. van der (2012), Electronic Commerce: transacties via Internet. [overig]overig
 • Hof S. van der (2012), International online B2B contracts in Europe and the US - A private International Law Perspective with a focus on the validity of choice of the court and choice of law clauses. [overig]overig
 • Hof S. van der (2012), International online business-to-business contracts. [overig]overig
 • Hof S. van der (2012), Internationale on-line overeenkomsten (Dissertatie): Sdu. Promotor(en) en Copromotor(en):Prins J.E.J.dissertatie
 • Hof S. van der (2012), Juridische aspecten van geautomatiseerde informatielogistiek. [overig]overig
 • Hof S. van der (2012), The implementation of Directive 1999/93/EC. [overig]overig
 • Hof S. van der (2012), Online privacybescherming is bepaald géén kinderspel - Over de nieuwe Europese regels voor de persoonsgegevensbescherming van minderjarigen, Tijdschrift voor Internetrecht (5).artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2011), Pesten 2.0 - Pesten via Interent of telefoon... Heel gewoon?!. Utrecht: Medilex. [overig]overig
 • Sumter S.R., Baumgartner S.E., Hof S. van der, Peter J. & Valkenburg P.M. (2011), Creating a multidimensional scale for offline and online peer victimization. London. [overig]overig
 • Hof S. van der & Groothuis M.M. (2011), Innovating Government. Normative. Policy and technological dimensions of modern government Information technology & law series nr. 20. The Hague / London: T.M.C. Asser Press / Springer.boek
 • Hof S. van der (2011), Het gedigitaliseerde kind - Over de onevenwichtige relatie tussen de burger en overheid in de eJeugdzorg, Computerrecht (6): 329-334.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der & Berg B. van der (2011), D2.2 Social Requirements and Implications. Tilburg: TILT/Tilbug University.rapport
 • Hof S. van der & Leenes R.E. (2011), Report on experiment and evaluation results of the second Wiki prototype. Tilburg: TILT/Tilburg University.rapport
 • Hof S. van der (2011), Electronic Child Records in the Netherlands: A legitimate path to right wrongs?. In: Hof S. van der, Groothuis M. (Red.) Innovating government: Normative, policy and technological dimensions of modern government. The Hague: TMC Asser Press/Springer Press.boekdeel
 • Hof S. van der (2011), Innovating government: An introduction to the book. In: Hof S. van der, Groothuis M.M. (Red.) Innovating government: Normative, policy and technological dimensions of modern government. The Hague / London: TMC Asser Press / Springer Press.boekdeel
 • Hof S. van der & Koops B.J. (2011), Adolescents and Cybercrime: Navigating between Freedom and Control, Policy and Internet 3(2): 1-28.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hof S. van der (2010), Aanpakken die handel!, Univers: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der (2010), Bezemen en sexting, Univers: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der, Leenes R.E. & Esch S. van (2010), Framing Citizen’s Identities: The construction of personal identities in new modes of government in the Netherlands. Tilburg: TILT.rapport
 • Hof S. van der, Leenes R.E. & Esch S. van (2010), Framing citizen's identities: The construction of personal identities in new modes of government in the Netherlands. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Hof S. van der & Leenes R.E. (2010), Gedeelde en samengestelde identiteiten in de publieke dienstverlening. Tilburg: TILT.rapport
 • Hof S. van der (2010), Het elektronisch kinddossier: Kansen en kanttekeningen. In: Munnichs G., Schuijff M., Besters M. (Red.) Databases: Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie. The Hague: Rathenau Instituut. 54-63.boekdeel
 • Hof S. van der (2010), Leren zwemmen, Univers: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der & Keymolen E.L.O. (2010), Shaping minors with major shifts: Electronic Child Records in the Netherlands, Information Polity 15(4).artikel in tijdschrift
 • Groothuis M.M. & Hof S. van der (2009), De elektronische handtekening in het bestuursrecht: ontwikkelingen in Nederland en Europa, Computerrecht(5): 193-198.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der, Koops E.J. & Leenes R.E. (2009), Anonymity and the law in the Netherlands. In: Steeves V., Lucock C., Kerr I. (Red.) Lessons from the identity trail: Anonymity, privacy and identity in a networked society. New York: Oxford University Press. 503-521.boekdeel
 • Hof S. van der & Kindt E. (2009), Identiteitsgegevens en -beheer in een digitale omgeving: Een juridische benadering, Computerrecht 2009(2): 44-51.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2009), Katern 110: Informaticarecht, Ars Aequi 58(3): 6199-6200.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2009), Katern 111: Informaticarecht, Ars Aequi 58(6): 6250-6251.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2008), Digital evidence. Notice of default send by e-mail. Definition of ���writing���. Validity of e-mail. [overig]overig
 • Hof S. van der, Esch S. van & Pijnen R. (2008), Electronic evidence law in the Netherlands. In: Mason S. (Red.) International Electronic Evidence. London: British Institute of International and Comparative Law. 611-644.boekdeel
 • Hof S. van der (2008), Informatierecht, Ars Aequi 2008(106): 5562-5563.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der & Prins J.E.J. (2008), Personalisation and its influence on identities, behaviour and social values. In: Hildebrandt M., Gutwirth S. (Red.) Profiling the european citizen, cross-diciplinary perspectives. Berlijn: Springer. 111-127.boekdeel
 • Hof S. van der, Marbus R.C.P. & Esch S. van (2008), Virtuele identiteiten en juridische problemen. Kan de wet uitkomst bieden?, Ars Aequi 57(7-8): 565-573.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der, Esch S. van & Marbus R.C.P. (2008), Virtuele identiteiten en juridische problemen: Kan de wet uitkomst bieden?, Ars Aequi 2008(juli): 565-572.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der, Esch S. van, Roosendaal A.P.C & Voulon M.B. (2008), Wettelijk kader e-Overheid: Juridische eisen ten aanzien van de e-Overheid en ten aanzien van een interoperabiliteitsraamwerk. Tilburg/ Den Haag: TILT/ Duthler Associates.rapport
 • Hof S. van der (2008), [Bespreking van: Polansky, P.P. (2007) Customary law of the internet: In the search for a supranational cyberspace law] Netherlands International Law Review LV(2): 310-313.boekbespreking
 • Goorhuis A., Kooi T. van der, Vaessen N., Dekker F.W., Berg R. van den, Hermanus C., Notermans D.W. & Kuijper E.J. (2007), Spread and epidemiology of clostridium difficile PCR-ribotype 027/toxinotype III in the Netherlands., Clinical Infectious Diseases 2007(45): 695-703.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2007), The status of e-government in the Netherlands. In: Prins J.E.J. (Red.) Designing e-government. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 245-261.boekdeel
 • Hof S. van der (2007), Annotatie bij Rechtbank Groningen 17 mei 2006 (Lis B.V. / Gedaagde). [overig]overig
 • Kuijper E.J., Berg R.J. van den, Jong M. de, Kooi T. van der, Hof S. van der & Notermans D.W. (2005), Spoorzoeken naar Clostridium difficile in Nederland. [overig]overig
 • Hof S. van der & Stuurman C. (2006), Code As Law?. In: Koops B.J., Lips A.M.B., Prins J.E.J., Schellekens M.H.M. (Red.) Starting Points for ICT Regulation. The Hague: TMC Asser Press.boekdeel
 • Hof S. van der (2006), Digital Signature Law Survey. [overig]overig
 • Hof S. van der (2006), Directive 2000/31/EC art. 2. In: Bullesbach A., Poullet Y., Prins J.E.J. (Red.) Concise European IT Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 220-222.boekdeel
 • Hof S. van der (2006), Directive 2000/31/EC, art. 3. In: Bullesbach A., Poullet Y., Prins J.E.J. (Red.) Concise IT Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 229-231.boekdeel
 • Hof S. van der (2006), Internationale consumentenovereenkomst. In: Hondius E.H., Rijken G.J. (Red.) Handboek Consumentenrecht. Zutphen: Paris. 493-505.boekdeel
 • Prins J.E.J., Lips A.M.B., Hof S. van der & Schudelaro A.A.P. (2006), Issues of Online Personalisation in Commercial and Public Service Delivery. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Hof S. van der, Cuijpers C.M.K.C., Eechoud M., Gijrath S.J.H., Schellekens M.H.M. & Vries M. (2006), Openbaarheid in het internettijdperk: De invloed van ICT op juridische concepten van openbaarheid. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Hof S. van der (2006), Outline contracts in European Law. [overig]overig
 • Hof S. van der (2006), Party Autonomy and International Online Business-to-Business Contracts in Europe and the United States. In: Schulz A. (Red.) Legal Aspects of an E-Commerce Transaction. Munchen: Sellier. European Law Publishers GmbH. 123-134.boekdeel
 • Hof S. van der (2006), [Bespreking van: Van Eecke, P. (2004) De handtekening in het recht. Van pennentrek tot elektronische handtekening] Computerrecht 2: 136-137.boekbespreking
 • Nouwt J., Priem B.P., Gijrath S.J.H., Hof S. van der & Prins J.E.J. (2006), The abuse of Premium Rate Services to the consumers' detriment in the Netherlands. Tilburg: Tilburg University.rapport
 • Hof S. van der (2005), Boekbesprekingen, Tijdschrift voor Consumentenrecht 5: 205-206.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der & Mulder E.J. (2005), Impactanalyse Europese Ontwikkelingen. Den Haag: Stroomlijning Basisgegevens.rapport
 • Hof S. van der (2005), Internationaal privaatrechtelijke aspecten van open source licenties. In: Brink A. van Staden ten, Goudkade M, Elseman T (Red.) E-Commerce Juridische knelpunten praktisch belicht. Nijmegen: Drukkerij MacDonald/SSN. 137-150.boekdeel
 • Lips A.M.B., Hof S. van der, Prins J.E.J. & Schudelaro A.A.P. (2005), Issues of Online Personalisation un Commercial and Public Service Delivery. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Hof S. van der (2005), Personalization, user information and profiling. In: Hildebrandt M., Backhouse J. (Red.) Descriptive Analysis and Inventory of Profiling Practices, Report D7.2 Future of Identity in the Information Society (FIDIS), 6th Framework Programme, European Commission. 57-66.boekdeel
 • Koops E.J., Hof S. van der & Bekkers V.J.J.M. (2005), Risico's in de netwerksamenleving: over vervlochten netwerken en kwetsbare overheden. In: Lips A.M.B., Bekkers V.J.J.M., Zuurmond A. (Red.) ICT en openbaar bestuur. Utrecht: Lemma BV. 671-706.boekdeel
 • Hof S. van der, Prins J.E.J., Cuijpers C.M.K.C., Leenes R.E., Peters J.A.F., Kaspersen H.W.K., Koelman K.J. & Lodder A.R. (2004), Aandachtspunten OTP. Over bestuursrechtelijke en andere juridische consequenties van de Overheidstransactiepoort. Tilburg: Universiteit van Tilburg.rapport
 • Zouridis S., Thaens M., Kielema J. & Hof S. van der (2004), Een open tunnelvisie, Evaluatie van het TTP-beleid. Tilburg: Universiteit van Tilburg.rapport
 • Hof S. van der & Prins J.E.J. (2004), Elektronische aangifte en de juridische randvoorwaarden, Fiscaal praktijkblad(21): 34-38.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der, Prins J.E.J., Leenknegt G., Brandsen T. & Vries M. (2004), Over wetten en praktische bezwaren, Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van bestuur. Tilburg: Universiteit van Tilburg.rapport
 • Hof S. van der, Lips A.M.B. & Prins J.E.J. (2004), Personalisatie van publieke en private dienstverlening, Juridische aspecten van internet 4(3): 135-142.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2004), [Bespreking van: Leible, S. e.d. (2003) Die Bedeutung des Internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien] Netherlands International Law Review LI(3): 461-464.boekbespreking
 • Hof S. van der (2003), European Conflict Rules Concerning International Online Consumer Contracts, Information & Communications Technology Law 12(2): 165-178.artikel in tijdschrift
 • Koops E.J., Daalen O., Dellebeke M., Eechoud M., Garnier B.M., Hof S. van der, Kemmeren E.C.C.M., Nicoll C., Nouwt J., Prins J.E.J., Schellekens M.H.M., Schudelaro A.A.P., Vries B.R. de & Smits A.H.H. (2002), ICT-regulering anno 2002. Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen. Tilburg: KUB.rapport
 • Koops E.J. & Hof S. van der (2002), Informatiebeveiliging, e-handel en recht. In: Prins J.E.J., Esch R.E. van (Red.) Recht en elektronische handel. Deventer: Kluwer. 387-409.boekdeel
 • Hof S. van der (2002), News report from the Netherlands, Computer and Telecommunications Law Review 8(4): N-N68.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der (2001), International Survey of Digital Signature Legislation, Journal of Taxation of Financial Institutions 14(4): 85-87.artikel in tijdschrift
 • Lips A.M.B., Hof S. van der & Schalken C.A.T. (2001), Multiformity in Information Provision in a New Media Age. Challenged Responsibilities for Governments in Europe, The EDI Law Review 7(2-3): 115-194.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (2001), News reports from the Netherlands, Computer and Telecommunications Law Review 7(3): N-N40.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der (2000), De internationale on-line consumentenovereenkomst. In: Stuurman K, Westerdijk R (Red.) De E-consument : consumentenbescherming in de Nieuwe Economie. Amsterdam: Elsevier.boekdeel
 • Aalberts B.P. & Hof S. van der (2000), Digital Signature Blindness. Deventer: Kluwer.boek
 • Hof S. van der & Huydecoper S. (2000), Digitale Handtekeningen. In: Prins J.E.J., Koops E.J., Meijboom A., Katus S. (Red.) Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU.boekdeel
 • Hof S. van der (2000), Tussen Droom en Daad. Een verkenning naar de mogelijkheden van de oprichting van een Kenniscentrum IT en Recht. Tilburg: CRBI.rapport
 • Hof S. van der (1999), Elektronische handel, Jurist in Bedrijf (3): 6-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der (1999), Trusted Third Parties, Computerrecht(2): 89-91.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (1998), Actieplan Electronic Commerce, Nieuwsbrief IT & Recht (3): 12-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der (1998), De Internetconsument en het internationaal privaatrecht, Tijdschrift voor Consumentenrecht(5): 415-421.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der & Vorselaars H.A.C.M. (1998), De algemene voorwaarden Chipknip; geknipt voor de consument?. In: Kralingen R.W. van, Lips M., Prins J.E.J. (Red.) De kaarten op tafel. Een verkenning van de juridische en bestuurskundige aspecten van chipcards.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 117-132.boekdeel
 • Hof S. van der (1998), Digital Signatures. In: Louwers E.J., Prins J.E.J. (Red.) International Computer Law - A Practical Guide to International Information Technology Law. New York: Matthew Bender. 5-22.boekdeel
 • Hof S. van der (1998), Documentation in the Digital Age, Security Management: 59-63.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der & Huydecoper S. (1998), Zwartepieten met certificatenaanbieders, Computerrecht(5): 214-221.artikel in tijdschrift
 • Hof S. van der (1997), De juridische status van de digitale handtekening. In: ITeR-reeks nr.7. Alphen aan den Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie.congresbijdrage
 • Hof S. van der & Vorselaars H.A.C.M. (1997), IT-Law - The Netherlands, Computer law & security report 13(Issue 1): 42-45.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hof S. van der, Koops E.J., Kralingen R.W. van, Prins J.E.J. & Schreuders E. (1997), Netiquette of Wettiquette : zelfregulering of overheidsregulering van de electronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tilburg: Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering.rapport
 • Hof S. van der (1997), Overheidsinformatie in de etalage. Belangen rondom de toegang tot overheidsinformatie. In: ITeR-reeks nr. 5. Alphen aan den Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie. 281.boekdeel
 • Prins J.E.J. & Hof S. van der (1997), Public Sector Information and Personal Data Protection. Brussels: European Commission.rapport
 • Hof S. van der, Schmidt A.H., Aalst M., Esch R.E. van, Hosman G. & Lei L. (1996), EDICON - Final Report - TEDIS Phase II Task F4: Legal aspects. Brussels: European Commission.rapport
 • Hof S. van der & Vorselaars H.A.C.M. (1996), Elektronisch bankieren via Internet: veilig en vertrouwd, Nieuwsbrief IT & Recht 1996.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vorselaars H.A.C.M. & Hof S. van der (1996), Koop op Internet, uitverkoop van privacy?. In: Nouwt J., Voermans W.J.M. (Red.) Privacy in het informatietijdperk. Den Haag: Sdu Uitgeverij. 107-126.boekdeel
 • SIDN Fonds Lid van de Raad van Advies
 • Compliance Design Europe Extern adviseur
 • Corvers Procurement Services B.V. Of Counsel
 • Asser Press Editor in chief Information Technology and Law Series
 • Stichting Telecommunicatierecht Voorzitter
 • Stichting Recht en Informatica Voorzitter
 • NICAM Lid onafhankelijke klachtencommissie NICAM (De Kijkwijzer)
 • Thatizme Lid Raad van advies - Advisering over identiteitsmanagement en recht