Universiteit Leiden

nl en

Simone van der Hof in online talkshow over Behavioral Design in Video Games

Op 7 oktober 2021 was Simone van der Hof te gast bij een online talkshow in het kader van de Dutch Media Week met als thema het onderzoek waaraan zij werkt met Tony van Rooij van het Trimbos Instituut en Max Birk van de TU Eindhoven: Behavioral Design in Video Games.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat over ontwerpkeuzes in online games die ons gedrag in positieve en negatieve zin kunnen beïnvloeden. Denk bij het laatste ook aan zogeheten dark patterns (trucs om de gamer iets te laten doen wat deze niet wilde zodat game aanbieder geld verdient). Veel van deze dark patters zijn oneerlijke handelspraktijken.

De onderzoeksresultaten komen op deze website beschikbaar. 

foto: EVG Culture

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.