Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Gamechangers

Onderzoek naar het ontwikkelen van privacy-vriendelijke zorg-games voor kinderen.

Looptijd
2017 - 2019
Contact
Simone van der Hof
Financiering
Raak MKB
Partners

Hogeschool Utrecht

Zorg-games zijn games gericht op het verbeteren van welzijn en gezondheid van burgers door het veranderen van gedrag en gewoontes. Kinderen vormen een interessante doelgroep, omdat ze al vanaf jonge leeftijd gamen. Daarnaast worden attitudes en gedragingen die bepalend zijn voor ons welzijn al op jonge leeftijd gevormd. Voor effectieve bijsturing van hun gedrag is het noodzakelijk om de engagement van kinderen langere tijd hoog te houden. Maar door cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen veranderen hun game-voorkeuren snel. Daarom zouden games niet alleen gezondheidsdata maar ook engagement-gerelateerde data moeten verzamelen, zodat meteen gereageerd kan worden als betrokkenheid afneemt.  Al deze data kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. 

Om de bescherming deze gegevens te garanderen wordt door eLaw, onder leiding van Simone van der Hof, op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een checklist met privacy requirements opgesteld. Daarbij worden in het bijzonder de vereisten meegenomen die het nieuwe wettelijke beginsel van privacy-by-design stelt aan zorg-games. Dit beginsel heeft tot doel om privacyverhogende maatregelen mee te nemen bij het ontwerp van de games.

Naast de wettelijke verplichtingen waaraan game- en andere ontwikkelaars moeten voldoen, is het gezien de potentieel gevoelige context waarin de gegevens worden verwerkt tevens van belang dat er rekening wordt gehouden met de privacy-verwachtingen van ouders en kinderen. Om die reden worden binnen het onderzoek d.m.v. focusgroepen de gevoeligheden en verwachtingen van kinderen en ouders aangaande hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens in kaart gebracht, zodat er bij de ontwikkelingen het gebruik van de games nadrukkelijk rekening mee kan worden gehouden.

Het onderzoek wordt gefinancierd door RAAK MKB en staat onder leiding van de Hogeschool Utrecht. eLaw geeft leiding aan een van de drie werkpakketten ‘Ethics by design’ — de andere werkpakketten zijn 'efficacy by design' en 'engagement by design’. Het onderzoek gaat eind november 2017 van start en zal 2 jaar duren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.