Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht

Naam
Prof.mr.dr. E.R. Muller
Telefoon
+31 70 800 9554
E-mail
e.r.muller@fgga.leidenuniv.nl

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Meer informatie over Erwin Muller

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Hij is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu 22 wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen: Veiligheid, Politie, Krijgsmacht, Detentie, Handhaving, Rechterlijke macht, Brandweer, Criminaliteit, Terrorisme, Forensische wetenschap, Crisis, Crises in Nederland, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Risico, Integriteit, Burgemeester, Toezicht, Conflict, Acute medische zorg, Geweld, Fraude en Security, safety and criminal justice in the Netherlands. Daarnaast is hij redacteur van de inmiddels vierde druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is lid van het bestuur van het Tijdschrift voor de Politie en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Veiligheid.

Muller is lid van het bestuur van het Rathenau Instituut, voorzitter van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en lid van de Kwaliteitscommissie Bibob, van de Klankbordgroep Justis en van de Strategische Adviesraad TNO Unit Strategic Analysis and Policy. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ-Noord-Holland-Noord.

Hij was eerder vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, interimvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was als Visiting Fellow verbonden aan de University of Oxford, Centre for Criminology, Law Faculty. Hij was penvoerder van het Consortium van het Zevende EU kader-project Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law dat bestond uit Nederlandse, Deense, Spaanse en Tsjechische onderzoeksinstituten. Muller was lid van verschillende commissies zoals de Klankbordgroep Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, de Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie, de Taskforce Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen, de Klankbordgroep van de Parlementaire Enquetecommissie Financiële Crisis, de Review Board Nationale Politie en de Commissie Evaluatie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij was secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), van de Parlementaire Onderzoekscommissie Evaluatie Opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek) en van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (Commissie Havermans).

Bekijk ook het uitgebreide LinkedIn profiel van Erwin Muller.

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 5.20

Contact

Publicaties

 • Raad van Toezicht Lucas Onderwijs voorzitter
 • The Hague Security Delta Voorzitter Raad van Advies
 • Kwaliteitscommissie Bibob Lid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Directeur
 • Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Voorzitter
 • Klankbord Adaptieve Krijgsmacht Lid
 • Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord Lid
 • Stichting Maatschappij en Veiligheid Lid Bestuur
 • Handboeken Veiligheid Kluwer Hoofdredacteur
 • Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Lid
 • Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie Lid
 • CBR Voorzitter Raad van Toezicht
 • Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid Lid
 • Economic Board The Hague Lid
 • Openbare Orde en Veiligheid Hoofdredacteur Tekst en Commentaar
 • Rathenau Lid Bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.