Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht

Naam
Prof.mr.dr. E.R. Muller
Telefoon
+31 70 800 9554
E-mail
e.r.muller@fgga.leidenuniv.nl

Prof. mr. dr. Erwin Muller is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht aan diezelfde faculteit. Hij is tevens hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu 22 wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen. Hij geeft regelmatig in de media interviews over onderwerpen op het terrein van veiligheid. Hij is lid van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en van de Kwaliteitscommissie Bibob.

Meer informatie over Erwin Muller

Algemeen

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht aan diezelfde faculteit.

Hij is tevens hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu 22 wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen: Veiligheid, Politie, Krijgsmacht, Detentie, Handhaving, Rechterlijke macht, Brandweer, Criminaliteit, Terrorisme, Forensische wetenschap, Crisis, Crises in Nederland, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Risico, Integriteit, Burgemeester, Toezicht, Conflict, Acute medische zorg, Gewel, Fraude en Security, safety and criminal justice in the Netherlands. Daarnaast is hij redacteur van de inmiddels vierde druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Ook is hij lid van de Redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid en van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.

Hij geeft regelmatig in de media interviews over onderwerpen op het terrein van veiligheid. Hij is lid van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en van de Kwaliteitscommissie Bibob. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ-Noord-Holland-Noord. Hij is lid van de besturen van verschillende stichtingen: Leerstoelen Criminalistiek, Moddermanstichting, Intelligence Studies, Tijdschrift voor de Politie.

Hij was eerder wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was als Visiting Fellow verbonden aan de University of Oxford, Centre for Criminology, Law Faculty. Hij was penvoerder van het Consortium van het Zevende EU kader-project Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law dat bestond uit Nederlandse, Deense, Spaanse en Tsjechische onderzoeksinstituten. Muller was lid van verschillende commissies zoals de Klankbordgroep Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties, de Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie, de Taskforce Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen, de Klankbordgroep van de Parlementaire Enquetecommissie Financiele Crisis, de Review Board Nationale Politie en de Commissie Evaluatie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij was secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), van de Parlementaire Onderzoekscommissie Evaluatie Opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek) en van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (Commissie Havermans).). 

Onderwijs

Erwin Muller geeft in het masteronderwijs het vak Veiligheidsbeleid. Zijn onderzoek richt zich op juridische en bestuurskundige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. Zijn onderzoek vindt plaats binnen het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity

Zie ook zijn webpagina in de Narcis databank.

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA The Hague
Kamernummer B1.05

Contact

Publicaties

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid Vice-voorzitter
 • Raad van Toezicht Lucas Onderwijs voorzitter
 • Raad van Toezicht Avans Hogeschool Vicevoorzitter
 • Kwaliteitscommissie Bibob Lid
 • Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Lid
 • Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord Lid
 • Handboeken Veiligheid Kluwer Hoofdredacteur
 • Bestuur A.E.J. Moddermanstichting Lid
 • Bestuur Stichting Leerstoelen Criminalistiek Lid
 • Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Lid
 • Redactieraad Nieuwsbrief Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Lid
 • Bestuur Stichting Intelligence Studies voorzitter
 • Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie Lid
 • het Huis voor Klokkenluiders Interim-voorzitter
 • Openbare Orde en Veiligheid Hoofdredacteur Tekst en Commentaar
 • TNO Lid Strategische Adviesraad TNO Unit Strategy Analysis & Policy
 • Rathenau Lid Bestuur
 • Justis Lid Klankbordgroep, advies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie