Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht / Bestuurder Campus Den Haag

Naam
Prof.mr.dr. E.R. Muller
Telefoon
+31 70 800 9554
E-mail
e.r.muller@fgga.leidenuniv.nl

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Meer informatie over Erwin Muller

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is nu decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd. Hij vervult meerdere nevenfuncties in wetenschap en bestuur. Zijn inhoudelijke aandachtsgebieden zijn: bestuur, recht, governance, politiek, wetenschap, veiligheid en veiligheidszorg.

Hij is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu 23 wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen: Veiligheid, Politie, Krijgsmacht, Detentie, Handhaving, Rechterlijke macht, Brandweer, Criminaliteit, Terrorisme, Forensische wetenschap, Crisis, Crises in Nederland, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Risico, Integriteit, Burgemeester, Toezicht, Conflict, Acute medische zorg, Geweld, Fraude, Veteranen en Security, safety and criminal justice in the Netherlands. In 2020 verscheen mede onder zijn redactie het Boek Instituten van de staat. Daarnaast is hij redacteur van de inmiddels zevende druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is lid van het bestuur van het Tijdschrift voor de Politie en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Veiligheid. Zie verder totaaloverzicht publicaties.

Muller heeft verschillende nevenfuncties zoals onder andere lid van het bestuur van het Rathenau Instituut, voorzitter Raad van Advies Security Delta HSD, lid Economic Board The Hague, voorzitter van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, vicevoorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en lid van de Kwaliteitscommissie Bibob. Hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs en van de Raad van Toezicht van het CBR en lid van de Raad van Toezicht van GGZ-Noord-Holland-Noord. Tevens is hij directeur bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Zie verder totaaloverzicht nevenfuncties.

Hij was eerder voorzitter van de Commissie Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s, vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, interimvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was als Visiting Fellow verbonden aan de University of Oxford, Centre for Criminology, Law Faculty. Hij was penvoerder van het Consortium van het Zevende EU kader-project Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law dat bestond uit Nederlandse, Deense, Spaanse en Tsjechische onderzoeksinstituten. Muller was lid van verschillende commissies zoals de Klankbordgroep Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, de Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie, de Taskforce Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen, de Klankbordgroep van de Parlementaire Enquetecommissie Financiële Crisis, de Review Board Nationale Politie en de Commissie Evaluatie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij was secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), van de Parlementaire Onderzoekscommissie Evaluatie Opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek) en van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (Commissie Havermans).

Zie ook meer uitgebreid Linkedinpagina

 

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht / Bestuurder Campus Den Haag

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 5.20

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Raad van Toezicht Lucas Onderwijs voorzitter
 • The Hague Security Delta Voorzitter Raad van Advies
 • Kwaliteitscommissie Bibob Lid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Directeur
 • Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Voorzitter
 • Handboeken Veiligheid Kluwer Hoofdredacteur
 • Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Lid
 • Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie Lid
 • Stichting Machiavelli Lid Bestuur
 • TNO Strategische Adviesraad TNO Defence, Safety & Security
 • CBR Voorzitter Raad van Toezicht
 • Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid Lid
 • Economic Board The Hague Lid
 • Openbare Orde en Veiligheid Hoofdredacteur Tekst en Commentaar
 • Rathenau Instituut Lid Bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.