Universiteit Leiden

nl en

Boek

Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding

Terrorisme en terrorismebestrijding staat doorlopend hoog op de internationale agenda. Dit handboek beschrijft de laatste stand van zaken in terrorisme en terrorismebestrijding. Een veelomvattend en actueel overzicht van relevante wetenschappelijke studies, praktijkinzichten en ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak.

Auteur
Prof. mr. Erwin Muller, dr. Edwin Bakker, prof. dr. U. Rosenthal, prof. dr. Rob de Wijk (red.)
Datum
12 januari 2018

Hoewel terrorisme van alle tijden is, staat het onderwerp sinds de aanslagen van 11 september 2001 doorlopend hoog op de internationale agenda. De afgelopen jaren is ook West-Europa meerdere malen getroffen door terroristische aanslagen, veelal met dodelijke afloop.

De ontwikkelingen in terrorisme en terrorismebestrijding zijn in een stroomversnelling geraakt. Er is dan ook veel gebeurd sinds de eerste druk van het handboek Terrorisme in 2008 verscheen. Deze langverwachte tweede druk is geheel herzien en geeft de actuele stand van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis op het terrein van terrorisme en terrorismebestrijding weer.

U ontwikkelt met dit handboek een dieper inzicht in terrorisme en terrorismebestrijding, aan de hand van relevante wetenschappelijke studies, praktijkinzichten en ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak.

Terrorisme en terrorismebestrijding
Het handboek bestaat uit twee delen, gericht op terrorisme en terrorismebestrijding. Het eerste deel analyseert terrorisme vanuit verschillende invalshoeken, waaronder:

  • Welke vormen kan terrorisme aannemen?
  • Hoe leidt radicalisering tot terrorisme?
  • Wat zijn de modus operandi van terroristen?

Het tweede deel vervolgt met een verkenning van terrorismebestrijding. Een greep uit de onderwerpen die hierbij de revue passeren:

  • Op welke rolverdeling is de Nederlandse terrorismebestrijding gefundeerd?
  • Hoe laat terrorisme zich opsporen?
  • Is deradicalisering mogelijk?

De 24 hoofdstukken bieden tezamen een volwaardig overzicht van de huidige stand van zaken. De bijdragen zijn afkomstig van toonaangevende terrorisme-experts uit wetenschap en praktijk.

Meer informatie over dit boek op de website van Wolters Kluwer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.