Universiteit Leiden

nl en

Boek

Fraude. Fraude en fraudebestrijding in Nederland

Deze uitgave is het eerste integrale overzichtswerk op het gebied van fraude en fraudebestrijding waarin wetenschappers én praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, fraudepreventie en fraudebestrijding analyseren. Erwin Muller en Pinar Ölcer, beiden werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criiminologie, hebben er ook een bijdrage aan geleverd.

Auteur
Red.: Erwin Muller, Lex van Almelo, Bob Hoogenboom, Marcel Pheijffer
Datum
25 oktober 2016

De schade van fraude voor de Nederlandse samenleving bedraagt naar schatting minstens 11 miljard euro per jaar. Daarnaast tast fraude het vertrouwen aan tussen staten, overheidsinstellingen, burgers en organisaties. Zonder dat vertrouwen kan het maatschappelijk verkeer niet goed functioneren. Samen met de financiële omvang is dat een belangrijke reden om in deze uitgave aandacht te besteden aan fraude, fraudepreventie en fraudebestrijding.

Fraude en fraudebestrijding

In Fraude beschrijven en analyseren wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, fraudepreventie en fraudebestrijding in Nederland, waarbij ze zo nu en dan een blik over de grens werpen. In het eerste deel leest u alles over de verschillende vormen van fraude, zoals witteboordencriminaliteit, agressieve verslaglegging, identiteitsfraude, matchfixing, fraude met processen-verbaal, journalistieke fraude en fraude in de kunst. Hierbij komen bekende praktijkvoorbeelden aan bod, zoals van Vestia, Amarantis en SNS. In het tweede deel leest u vervolgens meer over fraudebestrijding, waarbij bijvoorbeeld de organisaties, bevoegdheden, politiek, preventie en bestrijding van fraude worden beschreven.

Fraude beschrijft de complexe materie rondom fraude en fraudebestrijding op een overzichtelijke manier en geeft een duidelijk beeld van het verleden, het heden en de toekomst. 

Meer informatie over dit boek op de website van Wolters Kluwer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.