Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht

Naam
Prof.mr.dr. E.R. Muller
Telefoon
+31 70 800 9554
E-mail
e.r.muller@fgga.leidenuniv.nl

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Meer informatie over Erwin Muller

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Hij is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu 22 wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen: Veiligheid, Politie, Krijgsmacht, Detentie, Handhaving, Rechterlijke macht, Brandweer, Criminaliteit, Terrorisme, Forensische wetenschap, Crisis, Crises in Nederland, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Risico, Integriteit, Burgemeester, Toezicht, Conflict, Acute medische zorg, Geweld, Fraude en Security, safety and criminal justice in the Netherlands. Daarnaast is hij redacteur van de inmiddels vierde druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is lid van het bestuur van het Tijdschrift voor de Politie en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Veiligheid.

Muller is lid van het bestuur van het Rathenau Instituut, voorzitter van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en lid van de Kwaliteitscommissie Bibob, van de Klankbordgroep Justis en van de Strategische Adviesraad TNO Unit Strategic Analysis and Policy. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ-Noord-Holland-Noord.

Hij was eerder vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, interimvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was als Visiting Fellow verbonden aan de University of Oxford, Centre for Criminology, Law Faculty. Hij was penvoerder van het Consortium van het Zevende EU kader-project Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law dat bestond uit Nederlandse, Deense, Spaanse en Tsjechische onderzoeksinstituten. Muller was lid van verschillende commissies zoals de Klankbordgroep Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, de Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie, de Taskforce Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen, de Klankbordgroep van de Parlementaire Enquetecommissie Financiële Crisis, de Review Board Nationale Politie en de Commissie Evaluatie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij was secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), van de Parlementaire Onderzoekscommissie Evaluatie Opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek) en van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (Commissie Havermans).

Bekijk ook het uitgebreide LinkedIn profiel van Erwin Muller.

Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer B1.05

Contact

 • Kuipers S.L., Verolme E. & Muller E.R. (2020), Lessons from the MH-17 transboundary disaster investigation, Journal of Contingencies and Crisis Management 28(2): 131-140. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. & Voermans W.J.M. (2017), Nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten: Een nieuw evenwicht tussen veiligheid en waarborgen, Nederlands Juristenblad 92(2): 102-109. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bierens J.J.L.M., Muller E.R., Meurs P.L. & Breederveld C. (red.) (2016), Acute medische zorg. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R., Bierens J.J.L.M., Meurs P.L. & Breederveld C. (2016), Acute medische zorg in perspectief. In: Bierens J.J.L.M., Muller E.R., Meurs P.L., Breederveld C. (red.) Acute medische zorg. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 547-558. boekdeel
 • Muller E.R. (2016), Beginselen van behoorlijke conflictbeslechting. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict: over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 227-254. boekdeel
 • Muller E.R., Frerks G.E. & Graaf B.A. de (2016), Conflict en conflictbeheersing in perspectief. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict: over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 561-577. boekdeel
 • Frerks G.E., Graaf B.A. de & Muller E.R. (red.) (2016), Conflict: over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R. & Pheijffer M. (2016), Fraude en fraudebestrijding in perspectief. In: Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R., Pheijffer M. (red.) Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 747-756. boekdeel
 • Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R. & Pheijffer M. (red.) (2016), Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Liem M.C.A. & Muller E.R. (2016), Geweld en geweldsbeheersing in perspectief. In: Liem M., Muller E.R. (red.) Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 445-453. boekdeel
 • Liem M.C.A. & Muller E. (2016), Geweld en Geweldspreventie. Deventer: Kluwer. boek
 • Liem M.C.A. & Muller E.R. (red.) (2016), Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Liem M. & Muller E. (2016), Inleiding. In: Liem M., Muller E. (red.) Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 13-15. boekdeel
 • Muller E.R. (2016), Institutioneel bestel fraudebestrijding: Naar een Fraudecommissaris. In: Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R., Pheijffer M. (red.) Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 327-351. boekdeel
 • Muller E.R. (2016), Organisaties in de geweldsbeheersing: Regierol gemeenten cruciaal. In: Liem M., Muller E.R. (red.) Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 89-110. boekdeel
 • Muller E.R. (2015), Evenementen en politie in Nederland: Leren van crises. In: Devroe E., Duchatelet A., Ponsaers P., Easton M., Gunther Moor L., Wondergem L. (red.) Zicht op first responders: handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België. Veiligheidsstudies nr. 12 Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. 141-163. boekdeel
 • Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J., Brouwer J.G. & Schilder A.E. (red.) (2015), Openbare orde en veiligheid: Vierde [herziene] druk Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2015), Tekst en Commentaar Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J., Brouwer J.G., Schilder A.E. (red.) Openbare orde en veiligheid. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Muller E.R., Mertens F.J.M. & Winter H. (2015), Toezicht in perspectief. In: Muller E.R., Mertens F.J.M., Winter H. (red.) Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Muller E.R., Mertens F.J.M. & Winter H. (red.) (2015), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2015), Toezicht, onderzoek en veiligheid: Naar een vruchtbare relatie. In: Muller E.R., Mertens F.J.M., Winter H. (red.) Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 147-182. boekdeel
 • Muller E.R., Brainich E. & Rogier L.J.J. (red.) (2014), Openbare Orde en Veiligheid Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2014), Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J. (red.) Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1513-1606. boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Wet veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J. (red.) Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1607-1626. boekdeel
 • Muller E.R., Dubelaar M.J. & Cleiren C.P.M. (2014), Algemene beginselen van behoorlijke politiezorg. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N. (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 317-352. boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Burgemeester en veiligheid: bestuurlijke evenwichtskunst. In: Muller E.R., Vries J.de (red.) Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 193-222. boekdeel
 • Muller E.R. & Vries J. de (red.) (2014), Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2014), Crisis en recht: Naar een integrale Crisisbeheersingswet? (preadvies). In: Muller E.R., Hartlief T., Keulen B.F., Hummeling H. (red.) Crises, rampen en recht. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging nr. 2014-1 Deventer: Kluwer. 1-63. boekdeel
 • Es S.C. van & Muller E.R. (2014), De politie in het veiligheidsbestel. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N. (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 125-152. boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Bespreking van: Schuilenburg M. (2012) Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief., Tijdschrift voor Criminologie 56(3): 120-124. boekbespreking
 • Muller E.R. (2014), Ontwikkelingen in het ambt van de burgemeester. In: Muller E.R., Vries J. de (red.) Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 405-428. boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Politie en politiewetenschap in perspectief. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 813-822. boekdeel
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2014), Politie en staat. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N. (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: KLuwer. 27-48. boekdeel
 • Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B. & Kop N. (red.) (2014), Politie. Studies over haar werking en organisatie Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Dessens C.W.M., Beuving M.A., Muller E.R., Nagtegaal W., Rooij H.J.I.M. de, Thomassen W.M.E. & Voermans W.J.M. (2013), Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Naar een nieuwe balans tussen bevoegdheden en waarborgen. Den Haag: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties-Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. rapport
 • Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (2013), Rechterlijke macht in perspectief. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechtelijke Macht: Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 479-490. boekdeel
 • Muller E.R. & Michiels F.C.M.A. (2013), Handhaving: Bestuurlijk handhaven in Nederland Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Muller E.R. (2013), Handhaving door OM en politie. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving: Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. 255-288. boekdeel
 • Muller E.R. (2013), Handhaving in de toekomst. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving: Bestuurlijk handhaven in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 581-592. boekdeel
 • Cleiren C.P.M. & Muller E.R. (2013), Rechterlijke macht in perspectief. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechterlijke Macht: Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 479-490. boekdeel
 • Muller E.R. (2013), Rechterlijke macht in perspectief. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechterlijke Macht. Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Deventer: Kluwer. 479-490. boekdeel
 • Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (red.) (2013), Rechterlijke Macht: Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R., Helsloot I. & Wegberg R.S. van (2013), Vormen van veiligheid. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer. 61-94. boekdeel
 • Muller E.R. (2012), Integriteit en integriteitsbeginsel in de toekomst. In: Muller E.R., Huberts L., Heuvel J.H.J van den (red.) Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer. 461-471. boekdeel
 • Muller E.R., Huberts L. & van den Heuvel H. (2012), Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2012), Publieke veiligheidszorg. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Muller E.R. (2012), Risico en risicomanagement in perspectief. In: Ale B.J.M., Muller E.R., Ronner A. (red.) Risico: risico en risicomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer. 609-622. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Ale B.J.M. & Ronner A. (2012), Risico: Risico en risiscomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2012), Security, safety and criminal justice in the Netherlands: an organizational and legal perspective. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2012), Terrorisme als risico. In: Ale B.J.M., Muller E.R., Ronner A. (red.) Risico: Risico en risicomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer. 159-194. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Hellberg I. (2012), The Mumbai terrorist attacks 2008. In: Helsloot I., Boin A., Jacobs B., Comfort L.K. (red.) Mega crisis: Understanding the prospects, nature, characteristics and the effects of cataclysmic events. Springfield: CC Thomas. 168-185. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2012), Veiligheid in perspectief. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Deventer: Kluwer. 691-706. boekdeel
 • Muller E.R. (2012), Veiligheid: Studies over organisatie en inhoud. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2012), Veranderingen van Van Traa: op weg naar een nieuwe crisis in de opsporing, Cahiers Politiestudies 2012-3(Integriteit en deontologie): 77-91. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2011), Bespreking Wet Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Wet Veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., e.a. (red.) Openbare Orde en Veiligheid, tweede herziene druk. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 827-922. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Bijzondere bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Kempen P.H.P.H.M.C. van, Machielse A.J., Sacjers H.J.B., Vegter P.C. (red.) Levend strafrecht. Liber Buruma. Deventer: Kluwer. 419-436. boekdeel
 • Muller E.R., Zannoni M. & Es A.M.D. van (2011), Brand bij rivierduinen. Den Haag: COT. rapport
 • Muller E.R. & Mekel M.M.S. (2011), Burgers, bestuur en veiligheid: Over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. boek
 • Muller E.R. (2011), Criminele gijzelingen jaren 70 en 80. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 611-650. boekdeel
 • Muller E.R. (red.) (2011), Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises Orde en veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Leun J.P. van der, Muller E.R., Schuyt P.M. & Woude M.A.H. van der (red.) (2011), De Vogel vrij: Liber amicorum prof.dr.mr. Martin Moerings Meijers-reeks nr. 190. Den Haag: Boom Lemma. boekredactie
 • Muller E.R. (2011), Gijzeling Helden 2000. In: Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 651-680. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Jongerendemonstratie Den Haag 1993. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 401-424. boekdeel
 • Muller E.R., Horjus D. & Sibens M. (2011), Legionellabesmetting Bovenkarspel 1999. In: Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 787-806. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Modern terrorism and modern counter terrorism in the Netherlands. In: Molier G., Allian A., Suurland D. (red.) Terrorism, ideology, law and policy, 2011. Dordrecht: Republica of Letters Publishing. 361-396. boekdeel
 • Muller E.R. & Turk K. (2011), Poldercrash 2009. In: Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 277-290. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Politiewetenschap in perspectief. In: Spapens T., Groenhuijsen M, Kooimans T. (red.) Liber Amicorum Cyrille Fijnaut. Antwerpen: Intersentia. 545-555. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Schipholbrand 2055. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 319-336. boekdeel
 • Muller E.R. & Varst L.P. van der (2011), Strandrellen Hoek van Holland 2009. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 483-511. boekdeel
 • Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J. & Roos T.A. de (2011), Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Volledig herziene tweede druk. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2011), Terrorismebestrijding in Europa. In: Osinga F., Soeters J., Rossum W. van (red.) Nine Eleven Tien jaar later. Boom: Amsterdam. 107-127. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Veiligheid en vertrouwen: Kernen van een democratische rechtsstaat. Den Haag: Rapport Raad voor het Openbaar Bestuur. rapport
 • Muller E.R., Bos J.G.H. & Es A.M.D. van (2011), Zedenzaak zwemleraar Benno L. 2009. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 901-945. boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Zelfsturing bij de politie. In: Leun J.P. van der, Muller E.R., Schee N. van der, Schuyt P.M., Woude M.A.H. van der (red.) De vogel vrij. Liber Amicorum Martin Moerings. Den Haag: Boom Lemma. 13-26. boekdeel
 • Muller E.R. (2010), Burgemeesters in spagaat. In: Schoep G.K, Cleiren C.P.M., Schuyt P.M. (red.) Vervlechting van domeinen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 37-52. boekdeel
 • Kruithof S. & Muller E.R. (2010), Cijfers over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. In: Muller E.R., Van der Leun J.P., Moerings M., Van Calster P. (red.) Criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 45-92. boekdeel
 • Muller E.R., Leun J.P. van der, Moerings L.M. & Van Calster P.J.V. (2010), Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland Orde en veiligheid. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2010), Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in perspectief. In: Muller E.R., Van der Leun J.P., Moerings M., Van Calster P. (red.) Criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 555-572. boekdeel
 • Muller E.R. & Bron R. (2010), De toezichthoudende taak van de Commissaris van de Koningin op de politie. Den Haag: COT. rapport
 • Graaf B.A. de, Muller E.R. & Reijn J.A. van (2010), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2010), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in perspectief. In: De Graaf B.A., Muller E.R., Van Reijn J.A. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 623-639. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Bos J. & van Es A. (2010), Onrust in Groenoord. Den haag: COT. rapport
 • Muller E.R., Zannoni M., Ferweda H. & Adang O. (2010), Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen. Den Haag: Boom Juridische Uitgever. boek
 • Muller E.R. (2010), Organisaties in de criminaliteitsbestrijding. In: Muller E.R., Van der Leun J.P., Moerings M., Van Calster P. (red.) Criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 463-492. boekdeel
 • Muller E.R. (2010), Politie in nieuw perspectief. In: De Ruyver B, Ponsaers P., Vermeulen G., Vander Beken T. (red.) Strafrechtshandhaving in Nederland en Belgie. Antwerpen: Maklu. 41-56. boekdeel
 • Muller E.R. (2010), Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: De Graaf B.A., Muller E.R., Van Reijn J. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 37-58. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Van Kemenade J.A. (2010), Veiligheidsbestel verstrikt. In: Aardema H., Derksen W., Herweijer M., Jong P. de (red.) Meerwaarde van de bestuurskunde. Den Haag: Lemma. 263-274. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2010), Veiligheids- en politiebestel altijd in verandering. In: Borgers M.J., Duker M.J.A, Stevens L. (red.) Politie in beeld. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 205-226. boekdeel
 • Muller E.R. & Bron R. (2010), Voorstel noodwetgeving en distributiesystematiek. Den Haag: COT. rapport
 • Muller E.R. (2009), Aanbevelingen voor crisismanagement. In: Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I., Dijkman van E.R.G. (red.) Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. 953-990. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2009), Compromissen over veiligheids- en politiebestel: vragen blijven bestaan, Tijdschrift voor de Politie 71(2). artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2009), Crisis en crisismanagement in perspectief. In: Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I., Dijkman van E.R.G. (red.) Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. 991-1006. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I. & Dijkman E.R.G. (2009), Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2009), De geheime dienst gecontroleerd, Ars Aequi 58(April): 223-232. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. & Vegter P.C. (2009), Detentie: Gevangen in Nederland 2e herziene druk. Deventer: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2009), Detentie in perspectief. In: Muller E.R., Vegter P.C. (red.) Detentie: Gevangen in Nederland 2e herziene druk. Deventer: Kluwer. 643-662. boekdeel
 • Muller E.R., Kerckhaert F. & Mekel M. (2009), De veiligheidsregio. In: Breed K., Van Haeften M., Veldhuizen K. (red.) Het wegen van publieke waarden. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. 149-166. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2009), Het crisisbestel beschouwd. In: Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I., Dijkman E.R.G. (red.) Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. 825-852. boekdeel
 • Muller E.R. (2009), Veiligheid en privacy verkend, Strafblad 7(2): 122-135. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. & Zannoni M. (2009), Veiligheidsbeleid Eindhoven: Op weg naar integrale veiligheid. Den Haag: COT. rapport
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (13 oktober 2008), Crisisplanning is gezien als zwaktebod.. De Volkskrant: 7. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Muller E.R., Rogier L.J.J., Kummeling H.R.B.M. & e.a. e.a. (red.) (2008), Bestuur, recht en veiligheid. Bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boekredactie
 • Muller E.R. (2008), Beter besturen bij rampen: een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. rapport
 • Muller E.R. (2008), De geschiedenis van terrorisme in Nederland. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 217-240. boekdeel
 • Broeders A.P.A. & Muller E.R. (red.) (2008), Forensische wetenschap: studies over forensische kennis en organisatie. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Broeders A.P.A. & Muller E.R. (2008), Inleiding. In: Broeders A.P.A., Muller E.R. (red.) Forensische wetenschap: studies over forensische kennis en organisatie. Deventer: Kluwer. 1-8. congresbijdrage
 • Muller E.R. (2008), Politie, OM en NFI. In: Muller E.R., Broeders A.P.A (red.) Forensische wetenschap. Studies over forensische kennis en organisatie.. 591-621. boekdeel
 • Muller E.R. & Petit G.M. (2008), Strategieën tegen terrorisme. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 271-306. boekdeel
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2008), Terrorismebestrijding en crisismanagement.. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 401-437. boekdeel
 • Muller E.R., Rosenthal U. & Wijk R. de (red.) (2008), Terrorisme: Studies over terrorisme en terrorismebestrijding in Nederland. Orde en veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2008), The evil of terrorism: Diagnosis and countermeasures.. Springfield, Illinois (U.S.): Charles C Thomas Pub Ltd. boek
 • Muller E.R. (2008), Trends in terrorisme en terrorismebestrijding. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 903-917. boekdeel
 • Muller E.R. (2008), Veiligheidsregio in ontwikkeling, NJB-kronieken : 1471-1474. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2007), Aansprakelijkheidsmanagement politie. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. 753-774. boekdeel
 • Cleiren C.P.M., Muller E.R. & Dubelaar M.J. (2007), Algemene beginselen van behoorlijke politiezorg. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie: Studies over haar werking en organisatie. Orde en veiligheid Deventer: Kluwer. 559-599. boekdeel
 • Muller E.R., Helsloot I. & Berghuijs J.D. (red.) (2007), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R., De poot C.J., Bokhorst R.J. & Koppen P.J. van (2007), Dilemma's in de opsporing. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. 825-864. boekdeel
 • Muller E.R. (2007), Inlichtingendiensten in Nederland. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. 169-190. boekdeel
 • Muller E.R. (2007), Politie en politiewetenschap in perspectief. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar organisatie en functioneren. Deventer: Kluwer. 1175-1188. boekdeel
 • Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U. & Torre E.J. van der (red.) (2007), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. & Rosenthal U. (2007), The Evil of Terrorism: Diagnosis and Countermeasurs. Springfield Illinois USA: Charles C. Thomas Publisher. boek
 • Muller E.R. (2007), Toekomst brandweer en brandweerwetenschap. In: Helsloot I., Muller E.R., Berghuijs J.D. (red.) Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving.. 785-800. boekdeel
 • Muller E.R., Kummeling H.R.B.M. & Bron R. (2007), Veiligheid en privacy: Een zoektocht naar een nieuwe balans. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Muller E.R., Stolker C.J.J.M. & Polak J.E.M. (2006), Aansprakelijkheidsmanagement politie: beschrijving, analyse en handreiking. Den Haag: Elsevier Overheid. rapport
 • Muller E.R. (2006), Aansprakelijkheidsmanagement politie: lessen voor de brandweer, Brandweer en Recht : 80-96. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2006), Commentaar Wet- en Veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 405-415. boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Commentaar Wet explosieven civiel gebruik. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 1043-1075. boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Commentaar Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 747-754. boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Commentaren Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 339-405. boekdeel
 • Muller E.R. (2006), De burgemeester van de provincie. Den Haag: ROB. rapport
 • Michiels F.C.M.A. & Muller E.R. (2006), De toekomst van de handhaving. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. 653-663. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Michiels F.C.M.A. & Muller E.R. (red.) (2006), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2006), Inlichtingen en Veiligheid Defensie: kwaliteit, capaciteit en samenwerking. Den Haag: Ministerie van Defensie. rapport
 • Muller E.R. (2006), Krijgsmacht cruciaal voor de binnenlandse veiligheid, Militaire Spectator : 477-489. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2006), Modern terrorisme en moderne terrorismebestrijding. In: Stol W. (red.) Basisboek Integrale Veiligheid. Bussum: Coutinho. 319-332. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Dubelaar M.J., Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (2006), Naar beginselen van behoorlijke politiezorg. Politiewetenschap nr. 35. Den Haag: Politie & Wetenschap. boek
 • Muller E.R. & Roos T.A. de (red.) (2006), Openbare orde en Veiligheid Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (red.) (2006), Rechterlijke macht: Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2006), Sociale preventie. Den Haag: ROB. rapport
 • Muller E.R. (2006), Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren. Den Haag: ROB. rapport
 • Muller E.R. (2006), Strafrechtelijke handhaving. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. 357-382. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2006), Tussen oorlog en vrede: Kader voor een balans tussen vrijheidsrechten en veiligheid. Den Haag: ROB. rapport
 • Muller E.R. (2006), Uitdagingen in de veiligheidszorg. In: Huisman W., Moerings L.M., Suurmond G. (red.) Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieën. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 135-159. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Vegter P.C. (red.) (2005), Detentie: gevangen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boekredactie
 • Rosenthal U., Muller E.R. & Ruitenberg A.G.W. (2005), Het terroristisch kwaad. Diagnose en bestrijding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Muller E.R. (2005), Modern terrorisme en moderne terrorismebestrijding. In: Dongen E. van, e.a. (red.) Terrorismebestrijding met mensenrechten. Leiden: NJCM boekerij. 29-50. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Beunders H. & Muller E.R. (2005), Politie en media. Feiten, fictie en imagopolitiek. Zeist: Kerkebosch. boek
 • Muller E.R. (2005), Toekomst van de detentie. In: Muller E.R., Vegter P.C. (red.) Detentie: gevangen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 567-584. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Havermans A., Cohen J. & Buruma Y. (2004), De AIVD in verandering. Leidschendam: onbekend. rapport
 • Muller E.R. (2004), De GHORdiaanse knoop doorgehakt: Herkenbare geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in de veiligheidsregio. Den Haag: ROB. rapport
 • Muller E.R. & Eekelen W.F. van (2004), De krijgsmacht als zwaardmacht van de staat. In: Muller E.R., Starink D., Bosch J.M.J., Jong I.M. de (red.) Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 11-26. boekdeel
 • Muller E.R. (2004), De politie in het veiligheidsbestel. In: Muller E.R., Vlek F., Bangma K. (red.) Uit balans: Politie en bestel in de knel. Zeist: Kerkebosch. 15-35. boekdeel
 • Muller E.R., Rosenthal U., Mans J. & Gils A. van (2004), De vuurwerkramp van Enschede. Amsterdam: Bert Bakker. boek
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2004), Het grondrecht op veiligheid. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 59-70. boekdeel
 • Muller E.R. & Torre E.J. (2004), Het recherchevak, Justitiële Verkenningen : 18-35. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R., Starink D., Bosch J.M.J. & Jong I.M. de (red.) (2004), Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2004), Modern terrorisme en moderne terreurbestrijding. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 373-396. boekdeel
 • Muller E.R., Poot C. de, Koppen P.J. van & Bokhorst R.J. (2004), Rechercheportret. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R. (2004), Toekomst van de krijgsmacht en de krijgswetenschap. In: Muller E.R., Starink D., Bosch J.M.J., Jong I.M. de (red.) Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 759-768. boekdeel
 • Muller E.R. (2004), Toekomst veiligheid en veiligheidszorg. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 779-790. boekdeel
 • Muller E.R. (2004), Trends in terrorisme. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R., Vlek F. & Bangma K. (red.) (2004), Uit balans: Politie en bestel in de knel. Zeist: Kerkebosch. boekredactie
 • Muller E.R. (red.) (2004), Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boekredactie
 • Muller E.R. (2003), De enquete bouwnijverheid gewogen, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) : 16-22. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2003), Modern terrorisme, Tijdschrift voor de Politie : 12-17. artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2003), Terrorism and counterterrorism in the Netherlands. In: Leeuwen M. van (red.) Terrorism and Counterterrorism in Europe. The Hague: Kluwer Law International. 147-165. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Spaaij R. & Ruitenberg A.G.W. (2003), Trends in terrorisme. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R., Voermans W.J.M., Helsloot I. & Pieterman R. (2003), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief. Evaluatie van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Muller E.R. (2003), Vitaal terrorisme. In: NIBRA (red.) Vitaal. Arnhem: NIBRA. 89-99. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Buruma Y. (2003), Wet Terroristische Misdrijven in perspectief, NJB-kronieken : 2138-2145. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (23 augustus 2002), Enquete is vooral ritueel. Trouw: 13-13. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Muller E.R. (27 mei 2002), De moord op Pim Fortuyn. De Volkskrant: 7-7. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hallers M., Mauritz A.J., Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (2002), Beginselen van behoorlijk rampenonderzoek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Muller E.R. (2002), Crisismanagement en bestuurlijke organisatie. In: Rosenthal U. (red.) Het democratisch tekort. Den Haag: Elsevier. 181-191. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : COT Instituut voor Veiligheids-en Crisismanagement. [overig] overig
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : Het openbaar bestuur. [overig] overig
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : Nederlandse Politie academie. [overig] overig
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig] overig
 • Muller E.R. (2002), Nieuw terrorisme, Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg : 18-32. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R., Torre J. van der, Rosenthal U. & Bezuyen M. (2002), Openbare orde. Alphen a/d Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R. & Coenen N.J.P. (2002), Parlementair onderzoek in Nederland. Den Haag: SDU-Uitgevers. boek
 • Muller E.R. & Mellink A. (2002), Police science and Police studies in the Netherlands. Apeldoorn: LSOP. boek
 • Muller E.R. (2002), Policing and accountability in the Netherlands, Policing and Society : 249-259. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2002), Politiekunde en bevoegd gezag. In: Mellink A., Muller E.R. (red.) Politiekunde in ontwikkeling. Apeldoorn: LSOP. 65-78. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Mellink A. (2002), Politiekunde in ontwikkeling. Apeldoorn: LSOP. boek
 • Muller E.R. (2002), Terrorisme en terreurbestrijding voor en na 11-09-2001. In: Pattijn B., Wouters J. (red.) Schokgolven. Leuven: Davidsfonds. 25-37. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Docters van Leeuwen A., Hooghiemstra Th. & Tielenburg C. (2002), Toegang in drievoud. Den Haag: Wetenschappelijk Bureau D66. boek
 • Muller E.R. & Hoogenboom A.B. (2002), Voorbij de dogmatiek: Publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg. Zeist: Uitgeverij Kerkebosch. boek
 • Muller E.R. (2002), Waarheidsvinding en parlementair onderzoek, Justitiële Verkenningen : 36-50. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (27 april 2001), Conflictbeslechting: Kruisbestuiving van rechtswetenschap en bestuurskunde, In: Meijers-reeks, nr. 39 (Oratie). Deventer: Kluwer. Inaugurale rede
 • Muller E.R. (2001), Bestuurskunde, rechtswetenschap en rechterlijke macht. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (red.) Rechterlijke samenwerking. Deventer: Gouda Quint. 101-109. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Torre E.J. van der (2001), Een gijzeling in Helden. Alphen aan den Rijn: Samsom. boek
 • Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (2001), Inleiding. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 1-4. congresbijdrage
 • Muller E.R., Otten M.H.P. & Rosenthal U. (2001), Project en route: besluitvorming over het Multimodaal Transportcentrum. Alphen aan den Rijn: Kluwer. boek
 • Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (red.) (2001), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Meijers-reeks nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boekredactie
 • Muller E.R. (2001), Rechtswetenschap, rampen en crises. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 13-23. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Stolker C.J.J.M., Mulder N.M. & Muller E.R. (2000), Asbest in de Leidse Stadsgehoorzaal, onderzoek in opdracht van de Gemeente Leiden.. Leiden: Leiden Law School. rapport
 • Muller E.R., Rosenthal U., Krop B. & Rosenthal A.G.W. (2000), Preparations for the European Football Championships 2000, European Journal on Criminal Policy and Research 8(2): 125-139. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R., Rosenthal U., Krop D. & Schoot C.R.A. (1999), De Politie-CAO 1999-2000; een reconstructie van gewone en bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Den Haag: Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden. boek
 • Rosenthal U., Muller E.R., Beelen-Bergsma H.W. & Heyse L. (1999), Onderzoeksrapport Audit Crisismanagement Ministerie van Buitenlandse Zaken. onbekend: SW Bestuurskunde. rapport
 • Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R. & Rosenthal U. (red.) (1999), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom. boekredactie
 • Muller E.R., Otten M.H.P., Rosenthal U. & Torre E.J. (1998), Incident en ongeregeldheden Amsterdam-West, 23 april 1998. Marokkaanse jongeren, politie en bestuur.. Alphen aan de Rijn: Samsom. rapport
 • Rosenthal U., Muller E.R. & Bruinsma G.J.N. (1998), Memorandum. Politiezorg in Nederland: Perspectieven voor de korte, middellange en lange termijn.. Den Haag: gezamenlijke uitgave COT Den Haag en IPIT. rapport
 • Raad van Toezicht Lucas Onderwijs voorzitter
 • Raad van Toezicht Avans Hogeschool Vicevoorzitter
 • The Hague Security Delta Voorzitter Raad van Advies
 • Kwaliteitscommissie Bibob Lid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Directeur
 • Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Lid
 • Klankbord Adaptieve Krijgsmacht Lid
 • Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord Lid
 • Stichting Maatschappij en Veiligheid Lid Bestuur
 • Handboeken Veiligheid Kluwer Hoofdredacteur
 • Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Lid
 • Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie Lid
 • Economic Board The Hague Lid
 • Openbare Orde en Veiligheid Hoofdredacteur Tekst en Commentaar
 • Rathenau Lid Bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.