Universiteit Leiden

nl en

Boek

Acute medische zorg

Een uitgave in de serie Handboeken Veiligheid, waaraan ook Erwin Muller, hoogleraar veligheid en recht bij het Instituur voor Strafrecht & Criminologie , een bijdrage heeft geleverd.

Auteur
Redactie: prof. dr. Joost Bierens, prof. dr. Cees Breederveld, prof. dr. Pauline Meurs, prof. mr. dr. Erwin Muller
Datum
05 juli 2016

Werkt u in de acute medische zorg of volgt u een opleiding om in deze sector te gaan werken? Deze uitgave geeft u een totaaloverzicht van de complexe materie waarmee u te maken heeft of krijgt. Een ideaal naslagwerk waarin kennis, wetenschap en praktijkervaring bijeen zijn gebracht. 

Ziekenhuizen, traumacentra, GGD, Rode Kruis, vrijwilligers…het systeem achter de acute medische zorg is complex. De sector heeft bovendien te maken met organisatieveranderingen en nieuwe ontwikkelingen rondom crises, onveiligheid en terrorisme. Dat maakt de acute medische zorg een breed en complex veld. De uitgave Acute Medische Zorg helpt u er op een heldere en praktische manier wegwijs in te worden.

Acute medische zorg in Nederland

De focus van deze titel ligt op de organisatorische, bestuurlijke, maatschappelijke en juridische aspecten van de acute medische zorg. De auteurs hebben hiervoor hun kennis en inzichten vanuit de wetenschap én vanuit de praktijk bij elkaar gebracht. Daarbij hebben ze veel aandacht besteed aan de typen crises en rampen waarin de acute medische zorg wordt ingezet. De uitgave bestaat uit drie delen:

  • De geschiedenis van de acute medische zorg en rampengeneeskunde in Nederland.
  • De huidige organisatie en het stelsel van de acute medische zorg in Nederland met aandacht voor de betrokken ministeries, veiligheidsregio’s, GHOR, GGD, ambulancezorg, meldkamers, spoedeisende hulp in ziekenhuizen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • Belangrijke thema’s, zoals onderwijs, onderzoek, nazorg, de militaire acute medische zorg, infectieziektenbestrijding, gezondheidskundige aspecten van chemische incidenten en incidentmanagement in de zorgsector.

Meer informatie over dit boek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.