Universiteit Leiden

nl en

Boek

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid

Deze 5e, ingrijpende gewijzigde, druk van dit boek biedt een uitgekiende verzameling van wettelijke regelingen die betrekking hebben op handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en wetgeving over de organisaties in de veiligheidszorg. Erwin Muller, hoogleraar bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, heeft meegewerkt aan de redactie van dit boek.

Auteur
Mr. dr. Ernst Brainich, prof. mr. Jan Brouwer, prof. mr. Erwin Muller, prof. mr. Jon Schilder (red.)
Datum
12 oktober 2017

Handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing en terrorismebestrijding zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Wanneer u met de juridische kant hiervan van doen hebt is Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid onmisbaar. De nieuwe, 5e druk verzekert u van alle relevante wet- en regelgeving en geeft u daarbij heldere uitleg.

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid biedt u een uitgekiende verzameling van wettelijke regelingen die betrekking hebben op handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en wetgeving over de organisaties in de veiligheidszorg. Deze wetgeving is van belang voor gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), inlichtingen- en veiligheidsdiensten, departementen en vele andere organisaties.

Meer informatie over deze publicatie op website van Wolters Kluwer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie