Universiteit Leiden

nl en

Facultaire prijzen & Nieuwjaarstoespraak

Op de FSW nieuwjaarsreceptie 2020 hief de faculteit samen met decaan Paul Wouters, zijn FGGA-tegenhanger Erwin Muller en de prijswinnaars Claire Vergerio, Shirley van der Maarel en Camila Espinoza Chaparro het glas op een nieuw jaar met energiek onderwijs en onderzoek in een open en op vertrouwen gebaseerde academische cultuur.

Nieuwjaarstoespraak van de decaan

In zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak reflecteerde decaan Paul Wouters op de nieuwe strategie en visie die eind 2020 zal worden opgesteld, op open en 'slow science', op interdisciplinair onderzoek, op diverse samenwerkingsverbanden en op de recente reactie op de schending van de wetenschappelijke en academische integriteit. 'We zullen de manier van werken moeten verbeteren, vooral als het gaat om menselijke onderwerpen, maar we moeten dit in het perspectief plaatsen van een open en op vertrouwen gebaseerde academische cultuur.'

Vervolgens heeft FGGA decaan Erwin Muller zich met enthousiaste woorden van samenwerking en gedeelde ambities aangesloten bij de viering.

Master Scriptieprijs voor Shirley van der Maarel

De Master Scriptieprijs 2019 werd toegekend aan Shirley van der Maarel voor haar scriptie 'Lost as Belonging in Terra Incognita. Life as a Refugee in Depopulating Villages in Italy’. Ze werd door de jury geprezen voor haar 'nogal ongewone' scriptie die niet alleen bestaat uit een wetenschappelijk verslag 'dat aan een serieus tijdschrift zou kunnen worden voorgelegd'. Daarnaast bevat het 'ook een documentaire film en een gids, die de wereld illustreert zoals die is geschapen door asielzoekers die langzaam aan het gebied dat ze ontdekten als een soort Terra Incognita in Italië, aanvoelen.'.

De studente Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie kon haar prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen, omdat ze aan een andere, zeer persoonlijke, viering begon; haar huwelijk in Nieuw-Zeeland. Scriptiebegeleider Mark Westmoreland deed de eer en benadrukte zijn bewondering voor de creativiteit van het onderzoeksontwerp en het mooie en indrukwekkende beeld van de manier waarop migranten hun leven proberen te organiseren.

Research Master Scriptieprijs voor Camila Espinoza Chaparro

De Research Master Scriptieprijs 2019 werd toegekend aan Camila Espinoza Chaparro voor haar scriptie  ‘Parenting Practices, Socialization Goals and Co-parenting in Bicultural Families of the Netherlands’. De jury was onder de indruk van de manier waarop de studente Pedagogische Wetenschappen haar informatie verzamelde, de gegevens analyseerde en de resultaten beschreef. Het proefschrift geeft belangrijke nieuwe inzichten over dit relatief nieuwe type gezinnen en richt zich daarbij op zowel moeders als vaders en op oudervariabelen in biculturele gezinnen.

Door haar Chileense afkomst en het feit dat zij zelf een migrant is, heeft Camila het onderwerp van de multiculturele gezinnen aangesneden. Maar de keuze om twee jaar geleden naar Leiden te komen kwam vanwege de topauteurs in het opvoedings- en hechtingsonderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Met name begeleider Judi Mesman. 'Zij is een rockster in het onderzoek naar opvoeding!' Het onderzoek naar opvoeding en migranten was grotendeels gericht op migrantenouders met dezelfde culturele achtergrond. Toen Camila ontdekte dat er een leemte was in de literatuur over gemengde culturen in gezinnen, vond ze haar focus. Toch was de grote uitdaging, zoals bij veel observatiestudies, om voldoende deelnemers te vinden. Vooral vaders waren wat terughoudender. Ze zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar zijn ondervertegenwoordigd in het onderzoek in vergelijking met moeders, dus toekomstige studies zouden hun deelname moeten stimuleren.

Vanaf februari 2020 zal Camila zich richten op een heel ander project met haar promotieonderzoek naar de emotionele ontwikkeling van kinderen die te maken hebben gehad met natuurrampen. Hiervoor zal ze terugkeren naar Chili voor veldwerk, om de mentale gezondheidsresultaten na de aardbeving en tsunami van 2010 te evalueren en de vroege blootstelling en de impact op de lange termijn van stress te bestuderen. De prijs voor haar scriptie is een grote aanmoediging voor haar. Ik heb nu meer vertrouwen, met deze erkenning. Wat gaat ze met het prijzengeld doen? Ik weet het nog niet, dit kwam als een verrassing. Misschien een mooie vakantiebijdrage.

Casimir Prijs voor Claire Vergerio

De Casimir Prijs 2019 werd toegekend aan Claire Vergerio, universitair docent Internationale Betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschappen. De jury vond haar 'een bron van inspiratie voor haar studenten en een belangrijk voorbeeld voor jonge vrouwen' die volgens de evaluaties 'de manier waarop haar studenten de wereld zien werkelijk hebben veranderd. Haar onderwijs is erop gericht om studenten kritisch te laten nadenken over verschillende interpretaties van de wereldgeschiedenis. Ze laat de studenten ook de interactie zien tussen academische literatuur en haar eigen onderzoeksresultaten. Samengevat valt Claire op door haar enthousiasme voor studenten.

Vergerio bedankt haar studenten in ruil voor deze eer in deze fase van haar carrière. Ik ben pas 2,5 jaar gepromoveerd, dus het lesgeven hier in Leiden en Den Haag voor klassen van 500 studenten was een steile leercurve. Ik was nerveus om in het openbaar te spreken en maakte me zorgen of mijn 'old school' aanpak - de studenten laten nadenken over verhalen vertellen, vragen stellen over de verhalen die ze horen of als vanzelfsprekend beschouwen - wel zou werken.

Deze prijs moedigt me echt aan. Ik ben dankbaar om te horen dat vrouwelijke studenten mij zien als een van hun rolmodellen. Voor mij was het ook belangrijk om vrouwelijke academici als mijn mentor te hebben. Ik ben ook blij dat de studenten me weten te vinden. De 15 minuten tussen mijn lessen en mijn kantooruren worden goed bezocht. Een student eindigde met een uurtje praten en vertelde me daarna dat het de eerste keer was dat hij het kantoor van een docent bezocht en dat hij nog nooit had geweten dat het zo nuttig kon zijn'.

Deze uitwisselingen zijn ook erg belangrijk voor mij en mijn kijk op het veld. Het is stimulerend. Leerlingen zijn zeer creatief, stuiteren met ideeën en initiatieven en ze werken met elkaar samen. Dat is voor mij de zilveren rand. In een wereld waar zo veel gaande is en die niet zo geweldig in vorm is, heb je deze nieuwe generatie die graag nieuwe dingen wil leren en uitproberen. Het is geweldig om een gevoel te hebben dat je daar wat invloed op hebt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.