Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Cleveringaleerstoel

De Cleveringaleerstoel is ingesteld door de Universiteit Leiden ter herinnering aan hoogleraar Rudolph Pabus Cleveringa en zijn moedige optreden in november 1940 tijdens de Duitse bezetting (1940-1945), en ter herdenking van de bevrijding in 1945.

Op de Cleveringaleerstoel neemt elk academisch jaar iemand anders plaats, uit binnen- of buitenland. De wisselleerstoel bestaat sinds 1970.

Cleveringahoogleraar

Op of rond 26 november houdt de Cleveringahoogleraar de Cleveringa-oratie, in het Groot Auditorium van het Academiegebouw. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is welkom, in de eerste plaats natuurlijk de studenten en docenten van de Universiteit Leiden, maar ook andere belangstellenden. De Cleveringahoogleraar wordt benoemd op voordracht van een curatorium gevormd door de Raad van Decanen.

Bekleders van de Cleveringaleerstoel en de titels van hun oraties

De eerste twee Cleveringahoogleraren bekleedden de leerstoel langer dan één jaar.

 • 2020-2021 Roméo Dallaire: Are all Humans Human? Ethical Responsibility in a New World Disorder
 • 2019-2020 Katja Happe: Mensen maken verschil - Persoonlijke perspectieven uit de bezettingstijd in Nederland
 • 2018-2019 Corine Dettmeijer: Mensenhandel in 2018: over recht, vrijheid en verantwoordelijkheid
 • 2017-2018 Prof.dr. Marjan Schwegman:  Cleveringa en Meijers - Een weerbarstige geschiedenis van getuigen en overleven
 • 2016-2017 Dr. Joanne Liu: Whose lives matter
 • 2015-2016 Prof.mr J.P.H. Donner: Europese Samenwerking
 • 2014-2015 Prof.dr. Carol Gluck: Doing Justice to the Past: 70 Years After World War II
 • 2013-2014 Prof.dr. Michael Ignatieff: Civil Courage and the Moral Imagination
 • 2012-2013 Prof. Timothy Snyder: 'The Bloodlands, the Cleveringa Legacy and the Future of European History
 • 2011-2012 Dr. David Van Reybrouck: De democratie in ademnood: de gevaren van electoraal fundamentalisme
 • 2010-2011 Prof.dr. Hans Blom: ‘Geschiedenis is mensenwerk’
 • 2009-2010 Dame Rosalyn Higgins: Ethics ands International Law
 • 2008-2009 Ian Buruma: Een kwestie van Decency
 • 2007-2008 Prof.dr. Arthur Kleinman: Today’s biomedicine and caregiving: are they incompatible to the point of divorce?
 • 2006-2007 Kees Schuyt: Democratische deugden
 • 2005-2006 Louise Fresco: Nieuwe spijswetten
 • 2004-2005 A.P. van Walsum: Vijanden en tegenstanders 
 • 2003-2004 G. Salomon: Does peace education make a difference in the context of an intractable conflict?
 • 2002-2003 Job Cohen namens H.J. Geiger: Vreemden 
 • 2001-2002 Th.C. van Boven: Het verleden is niet voorbij
 • 2000-2001 Nasr Abu Zayd: The Qur'an: God and man in communication
 • 1999-2000 Max van der Stoel: Minderheden en conflictvoorkoming
 • 1998-1999 Victor W. Sidel: Medicine and human rights
 • 1997-1998 Ed van Thijn: Ons kostelijkste cultuurbezit: over tolerantie, non-discriminatie en diversiteit
 • 1996-1997 B.J. Asscher: Recht, vrijheid en verantwoordelijkheid
 • 1995-1996 geen Cleveringa-hoogleraar; rede gehouden door L. Leertouwer: Cleveringa's koffer
 • 1994-1995 A.R. Zolberg: Wanted but not welcome 
 • 1993-1994 T.A. Mensah: The group system in international negotiations: an appraisal
 • 1992-1993 E.H. Kossmann: Bentham en Goethe: twee erfenissen
 • 1991-1992 D.J. van der Kaa: Demografische dilemma's in een democratisch Europa
 • 1990-1991 H.J.J. van Beinum: Over participatieve democratie
 • 26 november H. Drion: 1940 en de terugblik vijftig jaar later
 • 1989-1990 Sompong Sucharitkul: International law and international relations in a pluriform world
 • 1988-1989 F. van Dam: De Derde Wereld als verdichtsel
 • 1987-1988 M.L.L.V. Storme: Het proces: als in een spiegel
 • 1986-1987 P.R. Baehr: Mensenrechten en buitenlands beleid: verenigbare grootheden
 • 1985-1986 H.A.J. Deleeck: De ongelijke verdeling der sociale overheidsuitgaven en de armoede
 • 1984-1985 M.J. Lerner: The justice motive in social relations: adapting to times of scarcity 
 • 1983-1984 J. Kaufmann: Over woorden en daden. Problemen rond een nieuwe internationale economische orde
 • 1982-1983 E.L. Feige: Observer-subject feedback: the dynamics of the unobserved economy
 • 1981-1982 Niet bezet; 26-november lezing door L. de Jong: De relativiteit van de geschiedschrijving 
 • 1980-1981 A.J.F. Köbben: Het heilig vuur: over moeilijkheden en mogelijkheden bij onderzoek inzake minderheden
 • 1979-1980 Ch.J. Enschedé: De macht van de rechtswetenschap: overheidsbeleid en maatschappijwetenschappen 
 • 1978-1979 I. Samkalden: Een internationale wet op de Rechten van de mens, de weg erheen en het probleem van de handhaving
 • 1977-1978 I. Adelman: Redistribution before growth: a strategy for developing countries  
 • 1976-1977 M.H. Gans: de Joden in Nederland
 • 1975-1976 E.A. Shils: Intellectuelen en de politieke macht
 • 1973-1975 J. Tinbergen: Hoe kunnen wij machtsstrucuren veranderen?
 • 1970-1973 B.A Sijes: Enkele Marxistische opvattingen betreffende de verovering van de politieke macht in de laatste zeventig jaar
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.