Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Han de Winde

Vice-decaan / hoogleraar Industriële biotechnologie

Naam Prof.dr. J.H. de Winde
Telefoon +31 71 527 6993
E-mail j.h.de.winde@science.leidenuniv.nl

Sinds april 2013 is Han de Winde vice - decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en hoogleraar in industriële biotechnologie aan de Universiteit Leiden. Specialiteiten: Integraal management van onderzoek, ontwikkeling en onderwijs; inclusief effectieve HRM, budgettaire verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van strategie. In combinatie met een grondige expertise op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op BSc, MSc, PhD en gevorderd niveau.

Meer informatie Han de Winde

Faculteitsbestuur

De vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs is lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en verantwoordelijk voor bachelor en masteronderwijs. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer.

Wetenschappelijke ervaring

Han de Winde (1962) studeerde organische chemie en biochemie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de moleculaire biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was NWO postdoctoraal research fellow bij het Amsterdams Biocenter en EC-HCM fellow bij het Laboratorium voor Moleculaire Biologie van de Cel, Katholieke Universiteit Leuven, België. In 1996 ging hij het onderzoek in in Leuven als assistent professor. In 2000 werd hij benoemd tot Senior Scientist Genetics & Physiology bij DSM Bakery Ingredients. In 2002 werd hij parttime hoogleraar in Industrial Genomics, aan de TU Delft. In 2004 werd hij benoemd tot Principal Scientist Microbiële Genetica en Fysiologie bij DSM Food Specialties RD & T, met zowel zakelijke en R & D-strategische verantwoordelijkheden.

In 2006 werd Han de Winde benoemd tot wetenschappelijk directeur en hoogleraar in Genetics and Genomics of Industrial Micro-organismen bij de afdeling Biotechnologie, TU Delft. Hij was zakelijk directeur van het Kluyver Center for Genomics of Industrial Fermentation (NWO-NGI Centre of Excellence), en wetenschappelijk directeur van het Delft Research Centre for Life Science and Technology (DRC-LST), en van de Graduate Research School 'Biotechnologische Wetenschappen Delft-Leiden '(BSDL). In 2010 werd hij vice-decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft en voorzitter van de Raad van Bestuur van Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS), een strategische alliantie van de Nederlandse National Science Foundation NWO. Sinds 2012 is hij vice-voorzitter van de Chemie bestuur van de Nederlandse National Science Foundation (NWO-CW).

Sinds april 2013 is Han de Winde vice-decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, en hoogleraar industriële biotechnologie aan de Universiteit Leiden.

Specialiteiten: Integraal management van onderzoek, ontwikkeling en onderwijs; inclusief effectieve HRM, budgettaire verantwoordelijkheid, strategie-ontwikkeling. In combinatie met een grondige expertise op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op BSc, MSc, PhD en gevorderd niveau.

Hoogleraar
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Instituut Biologie Leiden
IBL Biotechnology & Health
Contact
+31 71 527 5065
NWO-CW, Chemical Sciences Board
Vice chairman
Topsector Chemistry, TKI-NCI
Chairman Program Council
National Assembly of Science Vicedeans
Member
CoE Genomics "Generade"
Member, Steering Committee
DTL, Dutch Tech Centre Life Sciences
Member, Advisory Committee
NVAO
Member, various Review Committees
FWO Flanders, BE
Member, Review Committee
Foundation 'Imagine'
High school student's competition for sustainable solutions