Universiteit Leiden

nl en

Han de Winde nieuwe vice-decaan faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof. dr. J.H. de Winde (1962) wordt per 1 april 2013 voor een periode van vijf jaar vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N). De Winde, nu nog werkzaam bij de TU Delft, is per dezelfde datum eveneens benoemd tot hoogleraar bij W&N met als leeropdracht ‘Industriële Biotechnologie’. De leerstoel wordt ingebed bij het Instituut Biologie Leiden (IBL) van de faculteit. De Winde volgt prof.dr. E.J.J. Groenen op, die sinds 28 mei 2008 vice-decaan bij W&N is.

Autoriteit

Met de benoeming van De Winde is een goede opvolger voor Groenen gevonden. Hij heeft veel ervaring met het geven en organiseren van onderwijs en is nauw betrokken bij de Leiden-Delft opleidingen. Hij heeft in het kader van onderwijsvernieuwing en rendementsverbetering een aantal belangrijke dossiers op zich genomen waaronder de implementatie ‘Leren onderzoeken’ en de herinrichting van het MSc-curriculum en (recent) BSc-curriculum LST. 
De Winde heeft ongeveer 45 MSc studenten en 28 PhD studenten begeleid en de supervisie gehad over 12 postdocs. Sinds 2006 is hij voorzitter van de afdeling Biotechnologie van Technische Natuurwetenschappen TU Delft (TNW) en wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Biotechnological Sciences Delft Leiden (BSDL).

Loopbaan

Han de Winde studeerde organische chemie en biochemie aan de VU en promoveerde in 1991 aan de UvA in de Moleculaire Biologie. Na een postdoc periode in Amsterdam vervolgde hij zijn loopbaan aan de Katholieke Universiteit Leuven, eerst als postdoc en daarna als assistant professor. Hierna werkte hij bij DSM Life Science products als Principal Scientist. In 2002 vervolgde hij zijn loopbaan bij de TU Delft waar hij deeltijd hoogleraar werd. In 2006 werd hij voltijd hoogleraar aan de faculteit TNW van de TU Delft. De Winde geldt als een internationaal gerespecteerde wetenschapper. Hij heeft meer dan 70 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en tien internationale patenten.

Nevenfuncties

Ook in landelijk verband is De Winde actief, onder andere als voorzitter van het bestuur van de NWO strategische alliantie Advanced Chemical Technologies for Sustainability en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van Chemische Wetenschappen van NWO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie