Universiteit Leiden

nl en

Philip Spinhoven interim Wetenschappelijk Directeur Instituut Psychologie

Prof.dr. Philip Spinhoven is tot 1 september 2021 benoemd tot interim Wetenschappelijk Directeur (WD) van het Instituut Psychologie. Hij volgt hiermee Michiel Westenberg op, die per 1 januari jl. is afgetreden omdat hij de verantwoordelijkheid van het WD-schap niet langer kon combineren met zijn academische taken.

Al langer is duidelijk dat het niet eenvoudig is bestuurlijke verantwoordelijkheid voor universitaire instituten te combineren met academische werkzaamheden met name in zo’n groot instituut als Psychologie. Teneinde de bestuurlijke organisatie op termijn beter in te kunnen richten, heeft het Instituut Psychologie het faculteitsbestuur voorgesteld een werkgroep in te stellen onder externe begeleiding. Han de Winde, hoogleraar Industriële Biotechnologie en oud-vicedecaan onderwijs van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen  is bereid gevonden deze rol op zich te nemen. 

Het advies van de werkgroep aan het faculteitsbestuur over het profiel van de wetenschappelijke directie, de relatie tussen instituut en faculteit, en de bestuurlijke organisatie en cultuur van het instituut wordt voor de zomer verwacht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.