Universiteit Leiden

nl en

Bart de Smit vice-decaan Wiskunde en Natuurwetenschappen

Per 1 januari 2019 is Bart de Smit voor een periode van vier jaar benoemd als vice-decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Na het vertrek van vice-decaan Han de Winde in september nam De Smit als interim vice-decaan zijn taken al tijdelijk over.

De Smit zal zich drie dagen per week inzetten als vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs. Naast zijn nieuwe functie blijft hij werkzaam als hoogleraar Algebra en Getaltheorie binnen het Mathematisch Instituut.

De portefeuillehouder onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de faculteit in brede zin. Tevens zorgt hij voor een heldere en gedragen facultaire onderwijsvisie die bijdraagt aan de koers van de faculteit en universiteit. Specifieke aandachtspunten de komende jaren zijn het verbeteren van kwaliteitszorg en onderwijslogistiek.

Onderwijs op de werkvloer

De Smit wil zich inzetten voor een goed georganiseerde faculteit met sterke opleidingen, meldt hij. 'Laten we staan voor wat er goed gaat, en laten we niet verbloemen wat er beter kan. Er liggen vele onderwijsdossiers en verbeterplannen, die we nu in de faculteit oppakken in een context van sterk toegenomen studentenaantallen, nieuwbouwplannen, begrensde middelen, en signalen over een te hoge werkdruk. De praktijk op de werkvloer heeft daarom meer mijn aandacht dan de ambitieuze vergezichten.' 

'Of het nu gaat over zaalroostering, docentprofessionalisering of de kwaliteitsafspraken, mijn vraag is steeds: hoe helpen we hiermee onze studenten en staf om hun werk beter en makkelijker te doen? Dat hoop ik ook vooral van de studenten en docenten zelf te horen.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.