Universiteit Leiden

nl en

Drie toegekende onderzoeksprojecten in NWO-XS competitie

Cryogene geheugens, antibioticabehandeling voor urineweginfecties en het duurzaam recylclen van plastic. Dat zijn de onderwerpen van drie toegekende NWO-XS-subsidies aan onderzoekers van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De NWO Open Competitie Domein Exacte en Natuurwetenschappen financiert nieuwsgierigheidsgedreven, fundamenteel onderzoek. De kleinschaligere XS-subsidies van 50.000 euro zijn bedoeld voor innovatieve en risicovolle projecten.

Jan Aarts - Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

Building a van der Waals supercurrent switch

Cryogene computers, met gebruikmaking van supergeleiding, gaan veel minder energie verbruiken dan de huidige. Koelen zonder cryogene vloeistoffen is al standaard en er bestaan supergeleidende processoren, maar cryogene geheugens ontbreken volledig. Supergeleider- en ferromagneettechnieken worden veel onderzocht. Hierbij lezen superstromen magnetische bits uit en manipuleren ze, maar dit is moeilijk te realiseren met conventionele metaalfilms. Nieuwe oplossingen komen dankzij Van der Waals-materialen. Dat zijn atomair dunne lagen van ingekapselde metaalatomen die kunnen worden gemanipuleerd om ultradunne hybride structuren te bouwen. Er is nog veel onbekend over de fysica van dergelijke hybrides. In dit project maken wij een proof-of-principle device dat superstromen magnetisch schakelt.

Suruchi Nepal - Leiden Academic Centre for Drug Research

Rethinking antibiotic therapy of urinary tract infections

Urineweginfecties zijn geassocieerd met een hoog percentage van therapiefalen van antibiotica. Dit is een indicatie dat huidige antibioticabehandelstrategiëen niet voldoende effectief zijn. Onze hypothese is dat urine, de micro-omgeving van urineweginfecties, kan leiden tot een afwijkende reactie van bacteriële ziekteverwerkers. In dit project voeren wij translationele experimenten uit om te bepalen in welke mate urine de effecten van antibioticabehandelingen en het risico op het ontwikkelen van antibioticaresistentie door bacteriële ziekteverwekkers kan beïnvloeden. De resultaten uit deze experimenten gebruiken wij vervolgens om aangepaste antibioticabehandelingsstrategieën voor urineweginfecties te ontwikkelen met behulp van wiskundige modellen.

Han de Winde - Instituut Biologie Leiden

Microbial cell factory for green and sustainable recycling of polyamides and polystyrene

Plastics zijn door de mens gemaakte polymeren met veel nuttige toepassingen. Tegelijkertijd veroorzaakt de wereldwijde ophoping van plastics in het milieu een enorme bedreiging die alsmaar groeit. Polyamides, zoals nylon, polycaprolactam en polystyreen, behoren tot de meest gebruikte, wijdverspreide en hardnekkige plastics. Hun chemische afbraak veroorzaakt ook een grote belasting voor het milieu. Wij willen een zeer innovatieve aanpak ontwikkelen voor afbraak, recycling en cyclisch waardevol maken van polyamides en polystyreen. Milde thermochemische behandeling, gevolgd door afbraak en omzetting van de resulterende oligomeren en monomeren door bacteriën die zijn uitgerust met de benodigde enzymen maakt duurzame en economisch haalbare recycling mogelijk.

De Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen is een subsidieprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Binnen dit programma kunnen onderzoekers voorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op het gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde. De XS beurzen zijn speciaal bedoeld om vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken. De winnaars ontvangen 50.000 euro voor een project van één jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.