Universiteit Leiden

nl en

Han de Winde neemt afscheid als vice-decaan faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Per 1 september 2018 neemt Han de Winde afscheid als lid van het faculteitsbestuur van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Sinds april 2013 is De Winde als vice–decaan en portefeuillehouder onderwijs lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het bachelor- en masteronderwijs aan de faculteit.

Toename studenten en onderwijsvernieuwing

In zijn periode als vice-decaan zag De Winde de studenteninstroom bijna verdrievoudigen: van zo’n 480 studenten in 2013 tot ruim 1.200 aanmelders voor het studiejaar 2018 - 2019. Een belangrijk thema binnen zijn portefeuille was onderwijsvernieuwing in brede zin. Hij stond voor de uitdaging om bij toenemende studentenaantallen de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden. ICT in het onderwijs en de verschillende vormen van activerend onderwijs waren belangrijke speerpunten, en zullen dat in de toekomst ook voor zijn opvolger blijven. Tevens vervulde De Winde een grote rol in de ontwikkeling van de nieuwe opleiding International Bachelor of Bio Science.

Vervolg carrière

De Winde blijft aan de faculteit verbonden als hoogleraar Industriële Moleculaire Biotechnologie binnen het Instituut Biologie Leiden, waar hij zich gaat inzetten voor het onderzoek en onderwijs. In universitair verband blijft De Winde onder andere actief als voorzitter van de stuurgroep die de implementatie zal begeleiden van het nieuwe learning management systeem Brightspace, de opvolger van Blackboard.

Interim vice-decaan

Bart de Smit is per 1 september 2018 voor twee dagen per week voor een periode van vier maanden benoemd tot interim vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs van de faculteit. De Smit blijft daarnaast zijn functies als hoogleraar Algebra en Getaltheorie en opleidingsdirecteur Wiskunde binnen het Mathematisch Instituut uitoefenen. Janneke Kuijken wordt tijdelijk benoemd tot Onderwijsdirecteur en zal De Smit bijstaan bij faculteitsbrede onderwijszaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.