Universiteit Leiden

nl en

Verslag vergadering 991 - 20 november 2014

Op 20 november vond de lezing van Prof.dr. Han de Winde met voorbroodje plaats. Naast de vaste schare NGL leden waren veel jonge alumni van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen tot het onderwerp aangetrokken. Ze wilden graag een academische lezing bijwonen omdat ze niet allemaal in de wetenschap werken, maar nog wel interesse hebben in hun vakgebied.

Voor iedereen
De alumni vinden het een voordeel dat de NGL lezingen op niveau zijn, maar tegelijkertijd wel toegankelijk zijn voor een breed publiek: het is niet voor leken (te gemakkelijk), niet voor specialisten (te technisch), maar voor goed geïnformeerde leken.

Daarnaast behandelen de lezingen over het algemeen multidisciplinaire onderwerpen, waardoor er vaak een divers publiek op af komt.

Ontmoetingsplaats
De bijeenkomsten zijn een interessante ontmoetingsplaats om mede alumni te ontmoeten, maar ook een kans om te kletsen met de (bekende) gastsprekers.

Zo vertelt Ionica Smeets hoe je kunt liegen met cijfers op de bijeenkomst van 15 januari!

Vergadering 991

Tijdens de 991e vergadering lag de nadruk op een vernieuwing van het gezelschap waarbij zowel oude als nieuwe leden zijn gebaat. Het moderniseren van het gezelschap gaat met behoud van de oude tradities, om het karakter van het NGL te behouden. Een mengeling van jonge en oude leden staat centraal in de toekomst. De serieuze elementen zoals kennisuitwisseling en het netwerken worden afgewisseld met een goede balans aan gezelligheid, want al met al is het NGL een gezelschap!

Lezing industriële biotechnologie: van bug en olifant

Prof.dr. Han de Winde, tevens vice-decaan van de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen,  behandelde het thema industriële biotechnologie. De wereldpopulatie groeit en gebruikt veel grondstoffen, soms onnadenkend (zie ook NOVA | PBS). Een recentelijk rapport van het CML toont de impact op de globale carbon footprint. Het betreft een onbalans richting voornamelijk USA, Europa, China. Het probleem is niet zozeer hoe we de emissie omlaag krijgen, maar hoe we het de komende jaren stabiel houden. Er is helaas niet een enkele manier om de uitstoot omlaag te krijgen, het gaat om een verzameling aan maatregelen. Dus: niet geen gebruik meer van auto’s, maar wel: zuinigere auto’s. 

Koolstofkringloop
De Winde focuste op de koolstofkringloop, vanuit een ander perspectief. Mathematici begrijpen het stapeleffect dat ontstaat als de fossiele brandstoffen over miljoenen jaren ontstaan, maar binnen een eeuw worden opgebruikt. Alternatieve koolstofkringloop gaat uit van biomassa in plaats van geologische reservoirs. Graan als plantaardige biomassa kan in brood worden omgezet, maar ook in plastics of brandstof. Al een jaar of tien wordt plantaardige biomassa gebruikt in fermentatie tot alcohol (anders dan bier/wijn) als brandstof. De discussie ontstaat dat dit concurreert met de voedseltoepassing. Er kan echter gebruik gemaakt worden van de bladeren en stengels, het plantaardige afval.

Het bio-energie paradox
Bio-energie is het grootse aandeel van renewable energy. Uit de prognosis tot 2020 van het internationaal energie agentschap IEA blijkt dat bio-energie maar beperkt kan bijdragen aan de energievraag. Er wordt echter veel energie in gestoken. Is dat wel efficiënt? Het bio-energie paradox is dan ook dat de brandstof de minste waarde creatie heeft. Vanuit een economisch oogpunt is het verstandiger te investeren in bijvoorbeeld farmacie & gezondheidszorg.

We hebben de kennis, maar de grote voorwaarde is technologische ontwikkeling. Biotechnologie is wat dat betreft een paraplu voor biologie, chemie, biochemie, systeembiologie, bioinformatica, etc. Het opschalen van een labreactie naar een economisch rendabel fabrieksproces vereist investering en ontwikkeling in een pilotfabriek. Bio-economie gaat om het efficiënt gebruiken van beschikbare biomassa, niet alleen voor energie, maar ook voor andere toepassingen als voedsel, materialen, chemicaliën. Er is nog wel veel onderzoek nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.