Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Afgestudeerde hbo

Om leraar te worden in het voortgezet onderwijs heb je een onderwijsbevoegdheid nodig. Deze kun je behalen via een (kop)opleiding aan het hbo of de universiteit. Welke route het best bij jou aansluit, hangt onder andere af van jouw hbo-diploma en wensen.

Een overzicht van alle routes naar werken in het voortgezet onderwijs (opleidingstraject via universitaire lerarenopleiding, hogeschool en ROC) is te vinden op deze website van Voion.

Op deze pagina vind je informatie over opleidingstrajecten bij het ICLON aan de Universiteit Leiden waarmee je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kunt behalen. 

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Trajecten voor tweedegraadsbevoegde docenten

Als je in het bezit bent van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak Engels, Duits, Frans, Nederlands of Godsdienst/Levensbeschouwing kun je via de tweejarige Educatieve master een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Om toelaatbaar te zijn tot deze master dien je eerst een pre-master van 60 EC met goed gevolg afgelegd te hebben.

De omvang van het totale programma bedraagt 150 EC:

 • Pre-master in het vakgebied (60 EC)
 • Verkort traject Tweejarige Educatieve master (90 EC)

Zie de volgende websites met meer informatie over de pre-master en Educatieve master:

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen (MA), afstudeerrichting:

>> Nederlands
>> Duits
>> Engels
>> Frans

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (MA), afstudeerrichting:

>> Religie en Levensbeschouwing

Met vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van de betrokken opleidingen of van het ICLON.

Als je in het bezit bent van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor de vakken geschiedenis, Engels, Duits, Frans of Nederlands zijn met de Faculteit der Geesteswetenschappen afspraken gemaakt over een doorstroomprogramma. Door middel van een pre-master kom je op wo-bachelorniveau. Daarna volg je een master in jouw vakgebied. Vervolgens kun je via een verkort traject van de lerarenopleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behalen. 

De omvang van het totale programma bedraagt, afhankelijk van het schoolvak, ongeveer 150 EC:

 • Pre-master in het vakgebied (60 EC)
 • Master in het vakgebied (60 EC)
 • Verkort traject van de lerarenopleiding (30 EC)

De totale duur van dit traject is minimaal 2,5 jaar bij voltijd studie (60 EC staat voor één jaar studie in voltijd). Studenten met een baan in het voortgezet onderwijs doen doorgaans 4,5 jaar over het gehele doorstroomprogramma.

Zie de volgende websites voor informatie over de doorstroomprogramma's:

>> Geschiedenis en staatsinrichting
>> Engels
>> Duits
>> Frans
>> Nederlands

Met vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van de betrokken opleidingen of van het ICLON.

Bij masteropleidingen van de faculteit van Wiskunde en Natuurkunde en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit (60 EC voltijd), het tweede jaar de lerarenopleiding van het ICLON (30 EC voltijd) en vakinhoud (30 EC). Je krijgt 30 EC vrijstelling voor het educatiedeel in het tweede jaar van je master. De andere 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur van de masteropleiding in met vakinhoud

Masters van de Universiteit Leiden met de Education specialisation

>> Biology and Education - Biologie
>> 
Biomedical Sciences Education - Biologie
>> 
Life Science and Education - Biologie of Scheikunde
>> 
Computer Science and Education - Informatica
>> 
Physics and Education - Natuurkunde
>> 
Astronomy and Education - Natuurkunde
>> 
Chemistry and Education - Scheikunde
>> 
Bio-Pharmaceutical Sciences and Education - Scheikunde
>> 
Mathematics and Education - Wiskunde

Neem contact op met de studieadviseur van de betreffende master om uit te zoeken of deze route bij jou aansluit en of je aan de toelatingseisen voldoet.

Tijdens de master Leraar VHO (eerstegraads lerarenopleiding) wordt geen vakinhoud meer behandeld. Daarin verschilt een universitaire lerarenopleiding van een hbo-lerarenopleiding. Docenten met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid behaald via het hbo, zouden zodoende eerst extra vakinhoud op wo-niveau moeten volgen om aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO te voldoen. Dat kan middels het behalen van een universitaire pre-master en master in jouw schoolvak.

Je kunt zelf bij een universiteit in Nederland zoeken naar een pre-master en master die aansluiten op het schoolvak. Aangezien de pre-master in eerste instantie noodzakelijk is om aan de instroomeisen van de vakmaster te voldoen, moet het pre-master programma vastgesteld worden door de betreffende masteropleiding. Het ICLON gaat niet over de toelating tot deze (pre-)master.

Mocht deze route voor jou een optie zijn, dan vernemen wij graag voor je aan de pre-master en master begint, welk programma voor jou is vastgesteld (welke inhoudelijke studieonderdelen je gaat volgen). Dan kunnen we vóórdat je aan deze opleidingen begint, controleren of je na afronden van de pre-master en master daadwerkelijk aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor het betreffende schoolvak voldoet.

Vervolgens kun je via een verkort traject van de lerarenopleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behalen. 

De omvang van het totale programma bedraagt, afhankelijk van het schoolvak, ongeveer 150 EC:

 • Pre-master in het vakgebied (60 EC)
 • Master in het vakgebied (60 EC)
 • Verkort traject van de lerarenopleiding (30 EC)

Programmaoverzicht master Leraar VHO (nà pre-master en master):

 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd
 • Omvang: 30 EC
 • Start: eind januari (voltijd) en eind augustus (voltijd én deeltijd)
 • Duur: 0,5 jaar (voltijd) of 1 jaar (deeltijd)
 • Voertaal: Nederlands
 • Curriculum: 30 EC-traject
Curriculum Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 5
Keuzeruimte 2

Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over de master Leraar VHO zoals:

 • aanmelddeadlines en -procedure
 • collegegeld, studiekosten en subsidies
 • verplichte startdagen

>> Algemene Economie
>> Bedrijfseconomie
>> Biologie
>> Chinese Taal en Cultuur
>> Duits
>> Engels
>> Filosofie
>> Frans
>> Geschiedenis en Staatsinrichting
>> Godsdienst en Levensbeschouwing
>> Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
>> Informatica
>> Kunstgeschiedenis
>> Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
>> Natuurkunde
>> Nederlands
>> Scheikunde
>> Spaans
>> Wiskunde

Met vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van de betrokken opleidingen of van het ICLON

Afgestudeerd hbo zonder onderwijsbevoegdheid

Tijdens de master Leraar VHO (eerstegraads lerarenopleiding) wordt geen vakinhoud meer behandeld; daarin verschilt een universitaire lerarenopleiding dus van een hbo-lerarenopleiding. Studenten met een hbo-diploma in een schoolvak, zouden om aan de toelatingseisen te voldoen, zodoende eerst de juiste universitaire pre-master en master moeten behalen.

Je kunt zelf bij een universiteit in Nederland zoeken naar een pre-master en master die aansluit op het schoolvak. Aangezien de pre-master in eerste instantie noodzakelijk is om aan de instroomeisen van de vakmaster te voldoen, moet het pre-master programma vastgesteld worden door de betreffende masteropleiding. Het ICLON gaat niet over de toelating tot deze (pre-)master.

Mocht deze route voor jou een optie zijn (dit is namelijk qua tijdsinvestering et cetera een pittig traject), dan vernemen wij graag voor je aan de pre-master en master begint, welk programma voor jou is vastgesteld (welke inhoudelijke studieonderdelen je gaat volgen). Dan kunnen we vóórdat je aan deze opleidingen begint, controleren of je na afronden van de pre-master en master werkelijk aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor het betreffende schoolvak voldoet.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

>> Toelatingseisen master Leraar VHO

Bij masteropleidingen van de faculteit van Wiskunde en Natuurkunde en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit (60 EC voltijd), het tweede jaar de lerarenopleiding van het ICLON (60 EC voltijd).

Masters van de Universiteit Leiden met de Education specialisation

>> Biology and Education - Biologie
>> Biomedical Sciences Education - Biologie
>> Life Science and Education - Biologie of Scheikunde
>> Computer Science and Education - Informatica
>> Physics and Education - Natuurkunde
>> Astronomy and Education - Natuurkunde
>> Chemistry and Education - Scheikunde
>> Bio-Pharmaceutical Sciences and Education - Scheikunde
>> Mathematics and Education - Wiskunde

Neem contact op met de studieadviseur van de betreffende master om uit te zoeken of deze route bij jou aansluit en of je aan de toelatingseisen voldoet.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.