Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Engels (MA) (120EC)

Pre-master

Met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Engels (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master English Literature and Culture van 60 EC waarin een bachelor-eindwerkstuk is opgenomen. Informatie over de pre-master English Literature and Culture is te vinden in de Studiegids.

Graag attenderen we je alvast op het volgende: de inhoud van de pre-master is gericht op vakinhoud Engels, het onderwijs kan op alle doordeweekse dagen plaats vinden en kent een aanwezigheidsplicht. We adviseren studenten om de pre-master in één jaar af te ronden. Je kunt maximaal twee jaar over de pre-master doen; mocht je er langer over doen, dan kan je niet door met de master.

Voor verdere informatie (zoals het rooster, combineren pre-master met een baan en startmomenten) kun je contact opnemen met de studiecoördinator: I. Veldhuis-Cnossen Sc, tel. 071-527 7322 of per email via stuco-ba-english@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden: via reguliere procedure voor master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, afstudeerrichting Engels.

Direct naar

>> Toelatingseisen
>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.