Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Leraar, een beroep dat ertoe doet

Het ICLON stelt zich ten doel goede docenten op te leiden en haar studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Dit vergt moderne en flexibele lesprogramma's en methoden waardoor studenten zich optimaal op het docentschap kunnen voorbereiden.

De lerarenopleiding van het ICLON onderscheidt zich op drie punten:

  • Samenwerking met studenten van andere vakgebieden. Dit geeft de studenten een bredere kijk op het docentschap.
  • De indeling in docentrollen. De rollen van de docent als vakdidacticus, regisseur, pedagoog, lid van schoolorganisatie, vakdidactisch onderzoeker en als professional staan centraal in het onderwijs van de ICLON lerarenopleidingen.
  • Specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs. Er wordt expliciet en uitgebreid aandacht besteed aan adolescentiepsychologie, gesprekstechnieken en systematisch handelingsgericht werken op basis van theoretische en praktische bronnen.

Opleidingstrajecten

De lerarenopleiding van het ICLON verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot een onderwijsbevoegdheid in het voortgezet onderwijs. Alle trajecten zijn weergegeven in het volgende overzicht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie