Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Education specialisation

Bij de masteropleidingen van de Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation.

Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit, het tweede jaar de lerarenopleiding van het ICLON.

Als je tijdens je bacheloropleiding de Educatieve minor met succes hebt afgerond, omvat de lerarenopleiding (het educatiedeel van de masterspecialisatie) 30 EC. De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Dit geldt ook voor studenten die de Educatieve module met succes hebben afgerond.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

World Teachers Programme

Studenten van de Education specialisation kunnen zich ook aanmelden voor het World Teachers Programme (WTP). Houd hierbij rekening met de volgende drie punten:

  • Het WTP start alleen in augustus/september;
  • Voor het WTP geldt een intakeprocedure;
  • Je kunt deelnemen aan het WTP als je de Educatieve minor/module al hebt afgerond; voor meer informatie en voorwaarden zie WTP for qualified teachers.

Masters van de Universiteit Leiden met de Education specialisation

>> Biology and Education - Biologie
>> Biomedical Sciences Education - Biologie
>> Life Science and Education - Biologie of Scheikunde
>> Computer Science and Education - Informatica
>> Physics and Education - Natuurkunde
>> Astronomy and Education - Natuurkunde
>> Chemistry and Education - Scheikunde
>> Bio-Pharmaceutical Sciences and Education - Scheikunde
>> Mathematics and Education - Wiskunde

Aanmelding

Na het afronden van het vakdeel (eerste jaar) van de master op de faculteit, kun je starten met het educatiedeel van de master (tweede jaar): de Education specialisation of te wel de lerarenopleiding bij het ICLON. Let op: voor dit deel moet je je apart aanmelden bij het ICLON via dit formulier. Houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines:

  • 1 november voor de start eind januari;
  • 1 mei voor de start medio augustus.

Ook heb je een bewijs van toestemming van jouw opleiding nodig om aan de lerarenopleiding te kunnen beginnen.

De opleiding begint met een verplichte digitale start course en startdag. De digitale start course is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. 

Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

  • Start februari 2022: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 26 januari 2022.
  • Start september 2022: de (online) startdag vindt eind augustus 2022 plaats.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.
 

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden doormiddel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, neem dan eerst contact op met de studieadviseur. Vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

  • 1 mei voor herstart in augustus/september;
  • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.