Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Education specialisation

Bij de masteropleidingen van de Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation.

Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit, het tweede jaar de lerarenopleiding van het ICLON.

Als je tijdens je bacheloropleiding de Educatieve minor met succes hebt afgerond, omvat de lerarenopleiding (het educatiedeel van de masterspecialisatie) 30 EC. De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Dit geldt ook voor studenten die de Educatieve module met succes hebben afgerond.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

World Teachers Programme

Studenten van de Education specialisation kunnen zich ook aanmelden voor het World Teachers Programme (WTP).

Je kunt ook deelnemen aan het WTP als je de Educatieve minor/module al hebt afgerond; voor meer informatie en voorwaarden zie WTP for qualified teachers.

Masters van de Universiteit Leiden met de Education specialisation

>> Biology and Education - Biologie
>> Biomedical Sciences Education - Biologie
>> Life Science and Education - Biologie of Scheikunde
>> Computer Science and Education - Informatica
>> Physics and Education - Natuurkunde
>> Astronomy and Education - Natuurkunde
>> Chemistry and Education - Scheikunde
>> Bio-Pharmaceutical Sciences and Education - Scheikunde of Biologie
>> Mathematics and Education - Wiskunde

Na het afronden van het vakdeel (eerste jaar) van de master op de faculteit, kun je starten met het educatiedeel van de master (tweede jaar): de Education specialisation oftewel de lerarenopleiding bij het ICLON. Let op: voor dit deel moet je je apart aanmelden bij het ICLON via dit formulier. Houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines:

  • 1 november voor de start eind januari;
  • 1 mei voor de start medio augustus.

Ook heb je een bewijs van toestemming van jouw opleiding nodig om aan de lerarenopleiding te kunnen beginnen.

De opleiding start met activiteiten die je voorbereiden op de opleiding en de stage/baan op school. Dit intensieve inhoudelijke startprogramma is verplicht en volg je op een van de twee onderstaande momenten:

Startdagen voor de start eind januari 2024:

  • maandag 22 t/m donderdag 25 januari 2024

Startdagen voor de start midden augustus 2024:

  • Optie 1 - maandag 17 t/m donderdag 20 juni 2024
  • Optie 2 - maandag 19 t/m donderdag 22 augustus 2024

Nadat de Toelatingscommissie een besluit heeft genomen over je aanmelding, ontvang je meer informatie over de startdagen van de onderwijsadministratie.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. 

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het ICLON volgt het rooster van middelbare scholen in de regio Midden.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdagen direct met het praktijkdeel begint. Dit vindt plaats op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

Omvang baan/stage bij voltijd- en deeltijdprogramma’s
De opleiding is in voltijd (1 jaar - 5 dagen per week) of in deeltijd (2 jaar - 2,5 dagen per week) te volgen. Om de opleiding succesvol te volbrengen, heb je voldoende ruimte naast je baan nodig.

  • Het voltijdprogramma is te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,5 fte. Heeft de baan een omvang van meer dan 0,5 fte, dan volg je het deeltijdprogramma. Ook als je vanwege andere verplichtingen minder dan 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (onderwijs/zelfstudie en praktijkdeel), volg je het deeltijdprogramma.
  • Het deeltijdprogramma is doorgaans te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,75 fte. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bovenstaande beschrijving van de werktijdfactor (fte) geldt ook voor je stageplek.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Na afronding van de Education specialisation wordt je eerstegraads onderwijsbevoegdheid vermeld op de achterkant van je masterdiploma en het diplomasupplement. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je masteropleiding. 

Als je je wilt herinschrijven, nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, vul dan het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmelddeadlines:

  • 1 mei voor herstart in augustus/september;
  • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is, omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.