Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen en docenten die studenten van de lerarenopleiding van het ICLON begeleiden.

Informatie voor docenten die studenten van de Lerarenopleiding begeleiden

  • De studieonderdelen die betrekking hebben op het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk zijn Praktijk 1 en Praktijk 2. Lees verder over Begeleiding en beoordeling Praktijk.
  • Algemene informatie voor studenten (en begeleiders) over het praktijkdeel van de lerarenopleiding is te vinden op de pagina Praktijkdeel van de opleiding. Op deze pagina vind je ook het Factsheet Praktijkdeel Lerarenopleiding waarin kort weergegeven staat welke opleidingstrajecten het ICLON aanbiedt, wat de eisen van het praktijkdeel per traject zijn, wat van de schoolopleider/werkplekbegeleider verwacht wordt, et cetera.
  • Voor docenten die beginnende leraren begeleiden verzorgt het ICLON diverse trajecten binnen het nascholingsprogramma Opleiden in de school.

De lerarenopleiding van het ICLON verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Wil je als werkgever weten welke opleidingsmogelijkheden er voor jouw (aanstaande) medewerkers zijn? Op deze pagina geven we de meest gangbare opleidingstrajecten voor (aanstaande) docenten weer. 

Docenten, schoolleiding, onderzoekers en opleiders vinden professionaliseren en levenslang leren belangrijk. Leren is leuk, het houdt je baan interessant en het is een natuurlijk proces.
In samenwerking met een netwerk van scholen biedt het ICLON een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten aan. ONZ en de docentprofessionalisering van het ICLON richten zich op docenten met een eerstegraads bevoegdheid die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.