Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Afgestudeerde universiteit

Om leraar te worden in het voortgezet onderwijs heb je een onderwijsbevoegdheid nodig, die je kunt behalen aan de Universiteit Leiden.

Na het afronden van je bachelor én master (of doctoraal) kun je de master Leraar VHO volgen voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De master Leraar VHO is een traject van 60 EC, een jaar studie in voltijd of twee jaar studie in deeltijd (de deeltijdopleiding start alleen in augustus/september).  Als je belangstelling hebt voor lesgeven in het tweetalig of internationaal onderwijs, kun je het World Teachers Programme (plusprogramma van master Leraar VHO) volgen.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Als je in bezit bent van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid (via Educatieve minor of module) kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding. NB je moet wel aan de toelatingseisen voldoen.

Toelatingseisen Lerarenopleiding:

  • universitair bachelordiploma in een het schoolvak verwante discipline en universitair masterdiploma (of een doctoraaldiploma in schoolvak)
  • als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands

>> Volledige Toelatingseisen

Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over de master Leraar VHO zoals:

  • opzet van de opleiding, studielast en rooster
  • aanmelddeadlines en -procedure
  • collegegeld, studiekosten en subsidies
  • verplichte startdagen

>> Algemene Economie
>> Bedrijfseconomie
>> Biologie
>> Chinese Taal en Cultuur
>> Duits
>> Engels
>> Filosofie
>> Frans
>> Geschiedenis en Staatsinrichting
>> Godsdienst en Levensbeschouwing
>> Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
>> Informatica
>> Kunstgeschiedenis
>> Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
>> Natuurkunde
>> Nederlands
>> Scheikunde
>> Spaans
>> Wiskunde

Het World Teachers Programme (WTP) is een profiel binnen de lerarenopleiding dat zich richt op tweetalig en internationaal onderwijs. Het is een tweetalig programma voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren.

Het WTP-profiel kan gevolgd worden binnen de Master Leraar VHO en de Educatieve module

Het WTP bestaat onder andere uit seminars waarin CLIL (content and language integrated learning) vaardigheden getraind worden en een buitenlandstage als het WTP gevolgd wordt binnen de Master Leraar VHO (of de Education specialisation).

Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je –  naast de onderwijsbevoegdheid behorende bij jouw opleidingstraject – het WTP-certificaat.

>> Meer informatie World Teachers Programme

Als je al een universitaire bachelor (en eventueel ook een master) of doctoraal in een schoolvak hebt afgerond, kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dit is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september; tijdsinvestering deeltijdvariant: 2-3 dagen per week).

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Na afronding van de Educatieve module kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

>> meer informatie Educatieve module

Met het traineeship 'Trainees in onderwijs' haal je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid, doe je waardevolle werkervaring op in de klas als docent én zet je zelf projecten op die voor de school waar je werkt nuttig kunnen zijn. Je ontvangt direct een marktconform salaris en je krijgt voldoende tijd en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een coach en opleiders.

>> Meer informatie Trainees in onderwijs

Als je de juiste universitaire vooropleiding hebt, een baan hebt in het voortgezet onderwijs en de school wil jou als zij-instromer aanstellen, dan kun je samen met de school besluiten om gebruik te maken van de zij-instroomregeling.

Toelatingseisen Zij-instroomtraject:

  • bachelordiploma in aan het schoolvak verwante discipline en masterdiploma (of een doctoraaldiploma in schoolvak)
  • als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands
  • een baan in het voortgezet onderwijs

>> Meer informatie en volledige toelatingseisen Zij-instroomtraject

Wil je je verder oriënteren op het leraarschap?

>> Leraar worden iets voor jou?
>> ICLON schooloriëntatietraject

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.