Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Zij-instroomtraject

Binnen het Zij-instroomtraject combineer je een baan als docent met het volgen van een opleiding voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Het traject duurt maximaal twee jaar.

Als je de juiste universitaire vooropleiding hebt, een baan hebt in het voortgezet onderwijs en de school wil jou als zij-instromer aanstellen, dan kun je samen met de school besluiten om gebruik te maken van de zij-instroomregeling.

 1. Voor het Zij-instroomtraject gelden in principe dezelfde toelatingseisen als voor de Lerarenopleiding, zie Vooropleiding en Beheersing van de Nederlandse taal bij toelatingseisen Lerarenopleiding. De Toelatingscommissie van het ICLON bepaalt de toelaatbaarheid;
 2. Een baan in het voortgezet onderwijs.

Assessment

Het zij-instroomtraject begint met een intakegesprek gevolgd door het assessment (op een later moment). Het assessment bestaat uit een portfolio, lesbezoek en criteriumgericht interview. Het portfolio stel je vooraf samen, hierin neem je informatie op ten aanzien van je competenties en motivatie om in het onderwijs te werken. Het lesbezoek en criteriumgericht interview inclusief nagesprek met de assessoren vinden (in principe) plaats op je school, dit duurt ongeveer een dagdeel. Het assessment stelt vast of je geschikt bent voor het onderwijs en wat je sterke en zwakke kanten zijn op onderwijsgebied.

Het assessment zal plaatsvinden op één van vooraf geplande assessmentdata. De assessmentdata voor het eerstvolgende startmoment staan vermeld op het digitale aanmeldformulier (zie onder Startmomenten en aanmelding).

Opleidingstraject

Zodra is vastgesteld dat je geschikt bent, kun je op het eerstvolgende startmoment met de opleiding beginnen. Het traject dat je gaat volgen houdt zoveel mogelijk rekening met de eerder verworven competenties (EVC’s), die in het assessment zijn vastgesteld. Het opleidingstraject duurt maximaal twee jaar. Het te volgen onderwijs wordt gegeven op maandagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Het ICLON biedt het Zij-instroomtraject aan voor de onderstaande schoolvakken:

 • Algemene Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Biologie
 • Chinese taal en cultuur
 • Duits
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Kunstgeschiedenis en CKV/Kunst Algemeen
 • Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden.
 

De opleiding begint met een digitale startcourse inclusief verplichte startdag. De digitale startcourse kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. De digitale startcourse is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en dien je te doorlopen vóór aanvang van de startdag (plan het volgen van de digitale start course dus goed).

De startdag zelf bestaat uit (online) bijeenkomsten onder begeleiding van een docent en er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

 • Start februari 2022: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 26 januari 2022.
 • Start september 2022: de (online) startdag vindt eind augustus 2022 plaats.

Het Zij-instroomtraject start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

Aanmeldingsdeadlines

 • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start eind januari 2022 is 1 november 2021.
 • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start eind augustus 2022 is 1 mei 2022.

De kandidaat meldt zich in samenspraak met de school aan door middel van het aanmeldingsformulier. Houd rekening met de aanmelddeadlines.

Als zij-instromer ben je geen student van de universiteit en betaal je geen collegegeld; je wordt als 'zij-instromer' ingeschreven bij het ICLON. De school waar je werkt krijgt een factuur voor het assessment en de werkelijke kosten die voor het opleidingstraject gemaakt worden. De kosten voor het assessment bedragen 2.150 euro. De kosten voor het opleidingstraject zijn afhankelijk van het programma dat je moet volgen en kunnen variëren van 5.000 tot 10.000 euro.
De school kan voor het zij-instroomtraject een subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Per zij-instromer is maximaal 20.000 euro beschikbaar. 

Informatie vanuit DUO

Meer informatie ten aanzien van de subsidie zij-instroom zoals de aanvraagtermijn, voorwaarden en het aanvraagformulier is te vinden op de website van DUO.

Na succesvolle afronding van het traject krijg je een certificaat (en daaraan gekoppeld de eerstegraads onderwijsbevoegdheid), waarin wordt verklaard dat je bekwaam bent om les te geven als docent VHO in jouw schoolvak.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Vragen?

Voor meer informatie over dit opleidingstraject kun je je richten tot de studieadviseur van het ICLON.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.