Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Zij-instroomtraject

Binnen het Zij-instroomtraject combineer je een baan als docent met het volgen van een opleiding voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Het traject duurt maximaal twee jaar.

Als je de juiste universitaire vooropleiding hebt, een baan hebt in het voortgezet onderwijs en de school wil jou als zij-instromer aanstellen, dan kun je samen met de school besluiten om gebruik te maken van de zij-instroomregeling.

 1. Voor het Zij-instroomtraject gelden in principe dezelfde toelatingseisen als voor de master Leraar VHO; zie Vooropleiding en Beheersing van de Nederlandse taal. De Toelatingscommissie van het ICLON bepaalt de toelaatbaarheid.
 2. Een baan in het voortgezet onderwijs in het schoolvak waarvoor je je hebt aangemeld.

Assessment

Het Zij-instroomtraject begint met een intakegesprek en een assessment. Het assessment bestaat uit een portfolio, lesbezoek en criteriumgericht interview. Het portfolio stel je vooraf samen, hierin neem je informatie op ten aanzien van je competenties en motivatie om in het onderwijs te werken. Het lesbezoek en criteriumgericht interview inclusief nagesprek met de assessoren vinden (in principe) plaats op je school, dit duurt ongeveer een dagdeel. Het assessment stelt vast of je geschikt bent voor het onderwijs en wat je sterke en zwakke kanten zijn op onderwijsgebied.

Het assessment zal plaatsvinden op één van de vooraf geplande assessmentdata. 

Opleidingstraject

Zodra is vastgesteld dat je geschikt bent, kun je op het eerstvolgende startmoment met de opleiding beginnen. Het traject dat je gaat volgen houdt zoveel mogelijk rekening met de eerder verworven competenties (EVC’s), die in het assessment zijn vastgesteld. Het opleidingstraject duurt maximaal twee jaar.

Schoolvakken

Het ICLON biedt het Zij-instroomtraject aan voor de onderstaande schoolvakken:

 • Algemene Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Biologie
 • Chinese taal en cultuur
 • Duits
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Kunstgeschiedenis en CKV/Kunst Algemeen
 • Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.
 

De opleiding begint met een verplichte digitale start course en startdag. De digitale start course is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. 

Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

 • Start februari 2022: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 26 januari 2022.
 • Start september 2022: de (online) startdag vindt eind augustus 2022 plaats.

Voor de opleiding is een praktijkplaats noodzakelijk. Voor jou als zij-instromer geldt dat je een aanstelling dient te hebben in het Voortgezet Onderwijs in het schoolvak waarvoor je je hebt aangemeld en deze gebruikt ter invulling van de praktijkplaats.
De baan dient het vereiste aantal uren zoals beschreven bij Omvang praktijk (Praktijk 1 en Praktijk 2) te omvatten, tenzij tijdens het Assessment andere afspraken zijn vastgesteld.

Indien de baan niet aan deze voorwaarden voldoet, moet via je werkgever een aanvullende stage worden geregeld. 

Het Zij-instroomtraject start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

Aanmelddeadlines

 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2022 is 1 november 2021.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind augustus 2022 is 1 mei 2022.

Aanmeldprocedure

De kandidaat meldt zich in samenspraak met de school aan door middel van het aanmeldformulier. Houd rekening met de aanmelddeadlines.

Als zij-instromer ben je geen student van de universiteit en betaal je geen collegegeld; je wordt als 'zij-instromer' ingeschreven bij het ICLON. De school waar je werkt krijgt een factuur voor het assessment en de werkelijke kosten die voor het opleidingstraject gemaakt worden. De kosten voor het assessment bedragen 2.150 euro. De kosten voor het opleidingstraject zijn afhankelijk van het programma dat je moet volgen en kunnen variëren van 5.000 tot 10.000 euro.
De school kan voor het zij-instroomtraject een subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Per zij-instromer is maximaal 20.000 euro beschikbaar. 

Informatie vanuit DUO

Meer informatie ten aanzien van de subsidie zij-instroom zoals de aanvraagtermijn, voorwaarden en het aanvraagformulier is te vinden op de website van DUO.

Na succesvolle afronding van het traject krijg je een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Op het getuigschrift wordt vermeld welke onderdelen het bekwaamheidsonderzoek bevatte en dat de eerstegraadsonderwijsbevoegdheid hieraan verbonden is. 

Als zij-instromer ben je geen student van de universiteit en betaal je geen collegegeld; je wordt als 'zij-instromer' ingeschreven bij het ICLON.
Aan het zij-instroomtraject is geen masterdiploma verbonden. Het zij-instroomtraject is een apart traject met een eigen getuigschrift, het Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Op het getuigschrift wordt vermeld welke onderdelen het bekwaamheidsonderzoek bevatte en dat de eerstegraadsonderwijsbevoegdheid hieraan verbonden is.

Vragen?

Voor meer informatie over dit opleidingstraject kun je je richten tot de studieadviseur van het ICLON.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.