Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

World Teachers Programme

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig profiel binnen de lerarenopleiding waarbij tweetalig en internationaal onderwijs centraal staan.

Het WTP-profiel kan gevolgd worden binnen de Master Leraar VHO, Education specialisation, Educatieve minor en Educatieve module

>> Read about the WTP in English

Heb je interesse in internationaal georiënteerd onderwijs met aandacht voor de rol van talen, culturen en diversiteit? Spreek je Engels op minimaal C1-niveau en wil je graag lesgeven in het Engels? Dan is het World Teachers Programme (WTP) wellicht iets voor jou!

Met dit profiel leer je lesgeven op internationale en/of tweetalige scholen voor voortgezet onderwijs. Je verzorgt je lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels. Voor het WTP is het ook van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst. 

Programmaoverzicht van de master Leraar VHO en de Education specialisation in combinatie met het WTP-profiel:

 • Onderwijsvorm: voltijd 
 • Duur: 1 jaar 
 • Studielast: 60 EC
 • Startdatum: eind augustus
 • Voertaal: Nederlands en Engels (tweetalig programma)
 • Diploma en onderwijsbevoegdheid: masterdiploma, eerstegraads onderwijsbevoegdheid en het WTP-certificaat

Curriculum

Deel 1: Basismodule Studielast in EC
Praktijk 1 15
Pedagogisch-didactisch handelen 1 7
Vakdidactiek 1 4
Pedagogiek 4
Deel 2: Verdiepende module Studielast in EC
Praktijk 2 15
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Vakdidactiek 2
WTP action research 5
World Teachers 2
Buitenlandstage

Voor een volledig overzicht van het curriculum kan je de Studiegids raadplegen.

Programma voor tweedegraadsbevoegd docenten

Ben je in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kom je in aanmerking voor het verkorte traject van het WTP.

 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Duur: 0,5 jaar
 • Studielast: 30 EC
 • Startdatum: eind januari
 • Voertaal: Nederlands en Engels (tweetalig programma)
 • Curriculum: colleges van de Verdiepende module (zie hierboven)

Als WTP-student volg je het grootste deel van je vakken binnen de lerarenopleiding in het Engels met andere WTP-studenten. Vakdidactiek en Pedagogiek worden in het Nederlands gegeven en volg je met andere studenten van de lerarenopleiding.

Informatie over de toelatingseisen, aanmeldingsprocedure en aanmelddeadline, studiekosten et cetera is te vinden op de website van de Master Leraar VHO en de Education specialisation

Programmaoverzicht van de Educatieve minor en module in combinatie met het WTP-profiel:

 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Duur: 0,5 jaar
 • Studielast: 30 EC
 • Startdatum: eind augustus
 • Voertaal: Nederlands en Engels (tweetalig programma)
 • Curriculum: colleges van de Basismodule  (zie hieronder)
 • Diploma en onderwijsbevoegdheid: beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid en het WTP-certificaat

Curriculum

Basismodule Studielast in EC
Praktijk 1 15
Pedagogisch-didactisch handelen 1 7
Vakdidactiek 1 4
Pedagogiek 4

 

Als WTP-student volg je Pedagogisch-didactisch handelen in het Engels met andere WTP-studenten. Vakdidactiek en Pedagogiek worden in het Nederlands gegeven en volg je met andere studenten van de lerarenopleiding.

Informatie over de toelatingseisen, aanmeldingsprocedure en aanmelddeadline, studiekosten et cetera is te vinden op de website van de Educatieve minor en de Educatieve module.

Het WTP is een voltijdprogramma en neemt ongeveer 40 uur per week in beslag. Maandag volg je onderwijs aan de Universiteit Leiden bij het ICLON. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding. Studenten van het WTP zijn gemiddeld drie dagen per week op hun (stage)school. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie.

 • De studielast voor de Educatieve minor en module bedraagt 30 EC (een half jaar in voltijd).
 • De studielast voor de Master Leraar VHO en de Education specialisation bedraagt 60 EC (een jaar voltijd).
 • Heb je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid? Dan start het WTP eind januari met een omvang van 30 EC.

Het WTP is een tweetalig profiel binnen de lerarenopleiding. Het programma is opgebouwd vanuit een internationaal, multicultureel en meertalig perspectief.

 • Binnen het WTP-profiel wordt er uitgebreid aandacht besteed aan content and language integrated learning (CLIL), het ontwikkelen van interculturele vaardigheden, multicultureel onderwijs en aspecten van internationale en tweetalige schoolcontexten.
 • Het praktijkgedeelte beslaat de gehele opleiding. Je volgt je stage aan een tweetalige of internationale school in Nederland. Minimaal de helft van je lessen zul je in het Engels geven (met uitzondering van sommige docenten moderne vreemde talen).
 • De begeleiding die je krijgt vanuit het ICLON en je stageschool is toegespitst op het lesgeven in tweetalige en internationale klassen.
 • In de tweede helft van de opleiding heb je de mogelijkheid om 3 à 4 weken in het buitenland leservaring op te doen.

Kortom, het WTP geeft je de mogelijkheid om je te verdiepen in de rollen van talen en culturen in het onderwijs: je leert om onderwijs te geven en te volgen in zowel Engels als Nederlands, waardoor je jouw kennis en vaardigheden ontwikkelt op het gebied van tweetalig en internationaal onderwijs.

Als WTP-docent kan je bijdragen aan de ontwikkeling van jouw leerlingen - en jezelf -  tot echte wereldburgers.

Het praktijkdeel van het WTP vindt plaats op een tweetalige (tto) of internationale school. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een netwerk van tweetalige en internationale partnerscholen in Zuid-Holland en Amsterdam.

Je kunt het praktijkdeel invullen met een stage of een baan. Hierbij is het voor het WTP van belang dat de baan op een geaccrediteerde tto of internationale school is, met de mogelijkheid om minimaal 50% van je lessen aan tto en/of internationale klassen te geven.

Als je een WTP-student begeleidt, kan je op de Engelse website uitgebreidere informatie vinden over het begeleidingsproces.

Buitenlandstage

Volg je het WTP-profiel binnen de master Leraar VHO of de Education specialisation? Dan heb je de mogelijkheid om in semester 2 gedurende 3 à 4 weken leservaring in het buitenland op te doen.

Sommige studenten volgen hun stage in Kazachstan of Curaçao, anderen blijven wat dichter bij huis en doen hun buitenlandstage in Duitsland, Noorwegen of het Verenigd Koninkrijk.

Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je –  naast de onderwijsbevoegdheid behorende bij jouw opleidingstraject – het WTP-certificaat.

Door het WTP-certificaat kunnen toekomstige werkgevers zien dat je je extra hebt verdiept in thema’s die relevant zijn voor internationale en tweetalige onderwijscontexten. Dit is ook voor Nederlandstalige scholen relevant, omdat tegenwoordig veel scholen multicultureel en meertalig zijn.

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.
 • Als je ervoor kiest om in semester 2 op buitenlandstage te gaan, maak je waarschijnlijk extra reis- en verblijfskosten.

Kijk op de website van DUO of je in aanmerking komt voor bepaalde subsidieregelingen.

De toelatingseisen van het door jouw gekozen opleidingstraject zijn van toepassing. Daarnaast adviseren we je sterk om de volgende twee punten in acht te nemen als je het WTP-profiel wilt volgen:

 • Volg het WTP als jouw niveau van Engels op C1 of hoger ligt. Een toets op het gebied van Engels hoeft hiervoor niet overlegd te worden.
 • Volg het WTP als je oprecht geïnteresseerd bent in internationale, tweetalige en multiculturele onderwijscontexten; het WTP  vraagt enthousiasme, motivatie en betrokkenheid van de student wat betreft deze onderwerpen.

Studenten die de aanmeldprocedure volledig hebben doorlopen én door de ICLON toelatingscommissie zijn toegelaten, worden uitgenodigd voor een WTP-bijeenkomst. De voertaal van de bijeenkomst is Engels. Wij verwachten op basis van de bijeenkomst een goede inschatting te kunnen maken van je taalniveau. Dit resulteert in een advies of WTP een passende en haalbare route voor jou is.

Voor de volledige toelatingseisen, zie jouw opleidingstraject:

De aanmeldprocedure en aanmelddeadline verschilt per opleidingstraject.

Master Leraar VHO

De eerste stap is aanmelden via Studielink, lees de volledige aanmeldingsprocedure.

Als je je via Studielink hebt aangemeld, krijg je vervolgens via een digitaal formulier het verzoek om extra informatie aan te leveren. Op dit formulier kan je de optie aanvinken dat je het WTP wilt volgen.

Let op: de deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire aanmelddeadline. Meld je dus op tijd aan. 

Education specialisation

Meld je aan via het formulier op de ICLON-website, waarop je kan aangeven dat je het WTP wilt volgen.

Educatieve minor

Meld je aan via het formulier op de ICLON-website, waarop je kan aangeven dat je het WTP wilt volgen. 

Educatieve module

Meld je aan via het formulier op de ICLON-website, waarop je kan aangeven dat je het WTP wilt volgen.

Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten over onder andere de lerarenopleiding en het World Teachers Programme. Tijdens de presentaties krijg je informatie over de opleiding en is er gelegenheid tot het stellen van individuele vragen.

 

De volgende voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op:

De voertaal van de voorlichtingen over het WTP is Engels.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.