Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

World Teachers Programme

Het World Teachers Programme (WTP) is een plusprogramma van de Master Leraar VHO.

Het WTP is bedoeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren en een hogere studielast aankunnen. Naast een buitenlandstage bestaat het programma uit extra seminars over taalbewust lesgeven (CLIL: content and language integrated learning), interculturele competentie en multicultureel onderwijs. Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP certificaat. 

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Meer informatie over dit plusprogramma, de toelatingseisen (waaronder goede beheersing van Nederlands en Engels), de intakeprocedure, schoolvakken en dergelijke is te vinden op de WTP-website.

Het WTP start jaarlijks in augustus, aanmelddeadline: 1 april.

Om je aan te melden voor het World Teachers Programme (WTP) meld je je aan voor de reguliere lerarenopleiding in het betreffende schoolvak, zie Master Leraar VHO (Lerarenopleiding). De aanmeldprocedure bestaat uit een aantal delen. Nadat je een online een toelatingsverzoek bij de Universiteit Leiden hebt ingediend, word je verzocht om aanvullende informatie aan te leveren via een digitaal formulier. In dit formulier kun je aangeven dat je je aan wilt melden voor het WTP en zal gevraagd worden om je cv en een motivatiebrief (in het Engels) te uploaden.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.