Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

World Teachers Programme

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig programma van de Master Leraar VHO.

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig programma binnen de Master Leraar VHO waarbij tweetalig en internationaal onderwijs centraal staat.

Het WTP is bedoeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren en een hogere studielast aankunnen. Naast een buitenlandstage bestaat het programma uit seminars over taalbewust lesgeven (CLIL: content and language integrated learning), interculturele competentie en multicultureel onderwijs. Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP certificaat. 

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Meer informatie over dit tweetalige programma, de toelatingseisen (waaronder goede beheersing van Nederlands en Engels), het kennismakingsgesprek, schoolvakken en dergelijke is te vinden op de WTP-website.

  • Het WTP start jaarlijks in augustus; aanmelddeadline: 1 april.
  • Het WTP voor docenten met een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid start eind januari; aanmelddeadline: 1 november.

Om je aan te melden voor het World Teachers Programme (WTP) meld je je aan voor de reguliere lerarenopleiding in het betreffende schoolvak, zie Master Leraar VHO (Lerarenopleiding). De aanmeldprocedure bestaat uit een aantal delen. Nadat je een online een toelatingsverzoek bij de Universiteit Leiden hebt ingediend, word je verzocht om aanvullende informatie aan te leveren via een digitaal formulier. In dit formulier kun je aangeven dat je je aan wilt melden voor het WTP en zal gevraagd worden om je cv en een motivatiebrief (in het Engels) te uploaden.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.