Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Scheikunde (MSc)

De lerarenopleiding scheikunde is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. Na afronding van de opleiding krijg je en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding én een tweede mastergraad.

Leraar worden?

Wil je leraar worden maar weet je nog niet welk opleidingstraject bij jou past? Bekijk dan deze webpagina en oriënteer je op jouw mogelijkheden bij het ICLON. 

De opleiding

De opleiding bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel: op maandag volg je onderwijs op het instituut, de andere dagen sta je voor de klas op een middelbare school. 
Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland. Je krijgt veel individuele begeleiding, maar je trekt ook op met collega-studenten van verschillende leeftijden en vakgebieden, ieder met zijn eigen kennis en ervaringen.

Heb je interesse in lesgeven op een internationale of tweetalige school? Kijk dan of het plusprogramma World Teachers Programme (WTP) wat voor jou is! 

Overige opleidingstrajecten

Deze eerstegraads lerarenopleiding kent een aantal opleidingsvarianten (zie kopje onder Over de opleiding in het menu links).

Het ICLON biedt ook andere opleidingstrajecten aan, zoals het zij-instroomtraject, de Educatieve module en een opfristraject. Informatie over deze trajecten is te vinden op de volgende website.

Collegegeld

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld. Voor meer informatie zie ‘Collegegeld’ onder Aanmelden en toelating in het menu links (mobiel: submenu).

Deadline aanmelding

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline, zie Aanmelden en toelating in het menu links (mobiel: submenu).

De lerarenopleiding in 1 minuut

Meer informatie

>> Informatie over de opleiding
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Trajecten voor bevoegde docenten 
>> Aanmelding en toelating
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.